31 Ocak 2015 Cumartesi

YAŞAMINIZDA BU GÜNE KADAR GELEN OLUMSUZLUKLAR VE YAPILMIŞ BUYULER KAPALI KISMETLER ARINMASIDIR

ARKADAŞLAR BU OKUDUĞMUZ TERTIP YAŞAMINIZDA BU GÜNE KADAR GELEN OLUMSUZLUKLAR VE YAPILMIŞ BUYULER KAPALI KISMETLER ARINMASIDIR
YERLEŞMİŞ OLAN AĞIRLIKLARIN ARINMASIDIR... 

3 ADET FATIHA.. 
3 ADET AYETEL KÜRSÜ ...
3 ADET İHLAS .. 
3 ADET FELAK ..
3 ADET NAS. 
3 ADET SELAVAT..

BIR BARDAK SUYA OKUYUNUZ..

.BİSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM ALLAHÜMME YA MÜFETTIHEL EBVAB VE YA MÜBEBBİBEL ESHAB VEYA MUKALLİBEL KULUBU VEL EBSAR SEBBİB LENEL ESHAB VEFTAL LENEL EBVAB VE SIHHIL ALEYNAS SEVAB VE YENSIR ALEYN HISAB YA FETTAH YA REZZAK YA VAHAB ALLAHÜMME YA RAZIKIL MUKALLİNİN VEYA ERHAMEL MESAKIN VEYA RABBEL ALEMINYA İLAHEL EVVELİNE VEL AHIRIN VERHAMNI VE ENTE HAYSUR RAHİMİN ALLAHÜMME İN KANE RIZKI FISSEMAİ FENZILHU VE İN KANE FIL ARDI FAHRICNI VE KANE BAİDEN FAKARRIBHU VE IN KANE FEYESHIRU VE İN KANE HARAMEN FAHALLILHU VE İN KANE FEBARIKHU LENA İNNE KE ASIREN FEYESHIRU VE İN KANE HARAMEN FAHAL LILHU VE İN KANE FEBARIKHU LENA İNNE KE KULLİŞEYIN KADIR.BİRAHMETIKE

YA ERHAMERRAHIMIN VEL HAMDÜ LİLLAHI RABBİL ALEMIN AMIN .


LALE YÖN.


28 Ocak 2015 Çarşamba

Huzurlu ,mutlu,sağlıklı,varlıklı,iman ve inançlı gönül dostlarım

Huzurlu ,mutlu,sağlıklı,varlıklı,iman ve inançlı  gönül dostlarım
Allah'ım…İman ile özümü, haya ile yüzümü, edep ile sözümü, iyi bakışlar ile gözümü tezyin eyle!! 


Amin..

Lale  YÖN♥ 


DUA ile Tüm GÖNÜL Dostlarıma

Ya Rab ,rahmetini bize bir elbise gibi giydır.
Hannan sıfatınla sıfatlanıp şevkatli olmayı nasıp et.
Tedbirimizi alır Sana tevekkül ederiz .
Nurun la bizleri hidayete erdir, kulluğumuzda ihlaslı olmayı da bizlere nasip et .
Aklımızı kullanırken kötü yollara sapmaktan bizi koru..
YA rebbena ,isimlerinin tamamını sırları ve sıfatları zahir olan lütufları ,vücudiyetınin ve zatının hürmetine kalplerimizi hidayetinin nuru ile nurlandır. 
Bizlere Seni sevmeyi öğret ,senden başkasından istememeyi nasip eyle settar isminin hürmetine bizleri himayene al ve koru...hayırlı günün akabinde Cuma gününe hayırlar eyle .nasip et .
DUA ile Tüm GÖNÜL Dostlarıma .AMİN diyenlere .olsun 

AMİN....

Lale YÖN  
Korunma Duası ŞİFA

Bismillahir rahmanir rahıym
Ve nünezzilü minel Kur.eni ma hüve rahmetül lil mü. miniyn
Biz Kur.an.dan perder pey öylesine indiririz
ki .mü.minler için o bir şifa ve bir rahmettir

27 Ocak 2015 Salı

ABDULKADİR GEYLANİ HZ. DUASI

ABDULKADİR GEYLANİ HZ. DUASI


Allah’ım, bizi belalara duçar etme. 
Bizi belalarla imtihan etme! Allah’ım, 
bize belalara maruz kalmadan sana yakın olmayı nasip et. 
Allah’ım, bizi kendine yaklaştır, hiç mesafesiz yaklaştır. 
Bizim ne senden uzak olmaya takatimiz var, ne de belalara tahammül etmeye. 
Bize belaların ateşi olmaksızın sana yakınlığı nasip et. 
Eğer belaların ateşine atılmamız mutlaka gerekiyorsa, bu takdirde bizi o ateşte bir semender yap.
 O semender ki, ateşte yaşar, orada sükûnet bulur. 
Ateş ise ona zarar vermez, onu yakmaz. 
Belaların ateşini de bize tıpkı dostun İbrahim’in ateşi gibi yap. 
Ateşe atıldığı zaman nasıl ki onun etrafında yeşillikler bitirdi isen, bizim etrafımızda da öylece yeşillikler bitir.
 Bizi bütün eşyadan müstağni kıl. 
Tıpkı dostun İbrahim’i müstağni kıldığın gibi. 
Bizi kendinle ünsiyet peyda ettir. 
Bizi kendine dost eyle. Tıpkı İbrahim’i dost edindiğin gibi. 
Bizi musibetlerden muhafaza eyle. 
Tıpkı O’nu muhafaza eylediğin gibi.

 Âmin.. 

(ABDULKADİR GEYLANİ HZ.).

LALE YÖN  26 Ocak 2015 Pazartesi

Allah'ım! Seni hamd ile tesbih eder, mağfiret diler, günahlarıma tövbe ederim.

 "Sübhânallahi ve bi-hamdihî,
estağfirullâhe ve etubü ileyh."
Allah'ım! Seni hamd ile tesbih eder,
mağfiret diler, günahlarıma tövbe ederim. 

LALE YÖN


25 Ocak 2015 Pazar

Bu günümüzün Duası .

Bu günümüzün Duası .
ve kur Rabbi edhilni müdhale ahricni muhrace sidkıv vec.al li ledunke sültanen nesiyra .
Deki(Gideceğim yere )doğruluk ve esenlik içinde girmemizi sağla (çıkacağımız Yerdende )bizi doğruluk ve esenlik içinde çıkar .
Katında katından bize yardımcı bir kuvvet ver ...
.Güzel güne ve günün aydınlığına 
Selam ile Dostlarım .

LALE YÖN  


 Btün canlıların gıdasını veren ..

Duamız .

Ey yerlerin ve göklerin hakimi Günahlarımızı bağışlaman için sana yalvarıyoruz Bizlerin dualarına cevap vermeni  diliyoruz Bütün işlerimizi sana tevekkül ettik senden başka dönecek kimse yoktur. Allahım senden başkasına muhtaç olmamak için bizlere inayet eyle Bize kafi olacak kadar bereket ihsan eyle bizi bütün bela ve musubetlerden muhafaza eyle Bizi azaptan kurtaracak salih ameller nasip eyle  AMİN .

24 Ocak 2015 Cumartesi

23 Ocak 2015 Cuma

KİLİTLİ KAPILARI AÇAN DUA SAYI YOK 5.7.11.21.ADET OKUNABILIR

KİLİTLİ KAPILARI AÇAN DUA SAYI YOK 5.7.11.21.ADET OKUNABILIR 


Bismillahirrahmanirrahim
Allahümme, ya müfettihal ebvab, iftah lena hayral bab, inneke kerimun cevvadun vehhab
Ya müfettihal ebvab,ve ya müsebbibel esbab,ve ya mukallibel kulubi vel ebsar,ve ya delilel mütehayyirin,ve ya giyasel müstegisin,ve ya müferricel mahzunin,tevekkeltü aleyke ya rabbi,kadaytü fevveztü faraztü emri ileyke,ya Rezzaku,ya Fettahu,ya Basitu,ve sallallahu ala hayri halkihi Muhammedin ve alihi ve s ahbihi ecmain.


Amin.


Anlamı:
Ey kapıları açan,ey sebepleri hazırlayan,ey kalpleri istedigi tarafa çeviren,ey yolunu şaşıranlara yol gösteren,ey yardım isteyenlere yardım eden,ey mahzunları sevindiren Allahım.Ey Rabbim sana tevekkül ettim,Ey Rabbim işimi sana havale ettim,Ey rızıkları veren,ey herşeyi açan,ey herşeyi ferahlatan,Yarattıklarının en hayırlısı Hz.Muhammed(sav)\'e ve onun ashabına salat ve selam olsun.


LALE YÖN  


21 Ocak 2015 Çarşamba

Hayırlı CUMALAR ülkemize ve bizlere ..

 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM..
Bil ki Allahü Teala.nın üçbin ismi vardır .

Bin ismini sadece meleklere öğretmiştir.
Başkasına değil .
Bin ismi ni yalnız Peygamberlere öğretmiştir üçyüz ismi Tevrat.ta üçyüz ismi İncilde üçyüz İsmi Zeburda .doksan  dokuz ismide Kuranı Kerimde Mevcuddur.
Bir isminide Cenabı hak kendine seçip ayırmıştır.
Bahsedilen üçbin isminin manası şu üç isimde toplanmıştır.
Bismillah.r-rahmani.r-rahim kim bunu öğrenir söylerse .
Allahın bütün isimlerini anmış gibi olur.
Yarın Yine bir cuma gününe selam ile giricez .
Hayırlı CUMALAR ülkemize ve bizlere .

AMİN. 

LALE  YÖN   


Duamız Cümle mize olsun

Manevi şifa .
Ya Mübdiel beraya ve Mubdehu bade fenaiha bi kudreti
bi hürmeti Muhammedin ve ehli Beyti Muhammed
Suya Üç defa okunup içilmesi uygundur .

18 Ocak 2015 Pazar

Ya Şekur

Ya Şekur c.c; hakkıyla ananlar hakkıyla şükür edasını yerine getirmiş olurlar.Bol Rızık Bereket ile olan günler olsun GÖNÜL DOSTLARIM

Bol Rızık Bereket ile olan günler olsun gönül dostlarm

( seeltüke bi ismil muazzami kadruhu ve yessir ümüri ya ilahi bi salmehet) 

Her gün 15 defa okunması ve asla abdessiz okunamaz..

Havastır.

Gönül Dostalarıma..

LALE YÖN16 Ocak 2015 Cuma

Bu gece Duamız

Ya Rabbi, sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle!
Ya Rabbi, faydasız ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten ve her çeşit hastalıktan, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sıkıntılardan kötü arkadaştan ve kötü komşudan sana sığınırız Sen Yardımcımız Ol manevi Yolumuzdan Ayırma sevgini muhabbetini istiyoruz Amin

14 Ocak 2015 Çarşamba

RIZIK DUASI

ÖZELLİKLE 28 ADET DÜŞÜNMEDİĞİ YERDEN GELEBİLECEK YERDEN RIZIK GELİR .
KİMSEYE MUHTAC ETMEZ .
TİCARETTE UMULMADIK YERDEN RIZIK GELİR 
"Ve subbe alayyer rızka sabbete rahmetinfe ente recaül alemiyne velev tegat..."

.LALE YÖN13 Ocak 2015 Salı

ÜZERİMİZDEKİ NEGATIF ENERJILERİN TEMİZLENMESİ İÇİN

ÜZERİMİZDEKİ NEGATIF ENERJILERİN TEMİZLENMESİ İÇİN 
ŞERLERİN DEFİ HAYIRLARIN VESİLESİ İÇİN ...
OLMUSLERİMİZİN RUHU İÇİN BİLHASSA ALLAH RIZASI İÇİN 
PAZAR GUNU 101 ADET FATİHA SERİF... PAZARTESİ GUNU 101 ADET İHLAS. . SALI GUNÜ 101 ADET FELAK.. CARSAMBA GÜNÜN 101 ADET NAS... PERSEMBE GÜNÜ 101ADET AYETEL KÜRSİ... CUMA 101 ADET SELAVATI SERİF .ALLAH KABUL ETSİN 

LALE YÖN


11 Ocak 2015 Pazar

DİLEK VE NİYET İÇİN

3 ihlas 1 fatiha okuyarak peygamberin ruhuna hediye edin.
 Sonra her bir tesbih tanesine allahumme salli ala seyyidina Muhammed okuyarak tesbih oratsına gelince( ya 49 ya da 51 de) duruyosun .
Allaha ne dileğin isteğin niyetin varsa dua ediyorsun sonra essaltü vessalamu aleyke ya resulullah esselatü vesselamu aleyke ya habiballah essaltüvessalamu aleyke ya seyyiden evveli ya velahiri vefilmeleğin ala illa yevmiddin deyip sonra tekrar alahümme salli ala seyyidina Muhammed devam et bitirince 3 ihlas 1 fatiha peygamberin ruhuna hediye et...

 LALE YÖN


Ya-Nafi

İstediğine fayda sağlayan (onun takdiri olmadan kimseye yarar verilemeyen)

Bismillahirrahmanirrahim.

Kul Rabbine .
Beni bırakma sana ulaşılacak yolu Aç Beni senden alı koyan Şeytanın Tuzağına Düşürme.Diye yalvarıp ihlas ileYaratanın Merhametine sığınınca ,Rabbi.Korkma benim ismimi an İşe başla der
Besmele : Allah.ın eveiolan Kalbin nuru.Kuranın Anahtarıdır.Var olan her şey .Besmelede bulunan Allah.Rahman Rahim.İsimlerıyle vücud Bulmuştur.O halde Rahman Rahim .Olan Allahın büyük ve ulu ismi ile işe başla Sonuç AL Selam ve Dua ile dostlarımıza olsun AMİN

10 Ocak 2015 Cumartesi

Dua BizdenAllah’ım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten, ayağımızın kaymasından veya kaydırılmasından, zulmetmekten veya zulme uğramaktan, cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan sana sığınırız. Allah'ım! Günahlarımızın hepsini, küçüğünü ve büyüğünü, ilkini ve sonunu, gizlisini ve aşikârını bağışla ve merhamet et. 
Bizi doğru yola ilet ve bize ihsan eyle, afiyet ve rızık ver bizi yücelt.Allah'ım Seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bize yardım et.
 Amin 

7 Ocak 2015 Çarşamba

KAR YAĞDI SULTAN DUASI

KAR YAĞDI SULTAN DUASI

Cuma günü için Cuma suresi ile birlikte Kar yağdı sultan duası
Kar yağdı sultan duası
Bismillahirahmanrrahim sırrı piri Süleyman nuru can Muhammed erde geçte dağda taşta müşgül işte yetiş Ya Allah Ya Muhammed salladım selaya yolladım Mevlaya sen muradımı kabul eyle gelecek cumaya,La ilahe illallah Muhammedin Resullah selalar sesiyle arş gölgesiyle sen muradımı kabul eyle melekler duasıyla kar yağdı sultan yüzü suyu hürmetine

AMİN


6 Ocak 2015 Salı

70 BİN MELEĞİN AMİN DEDİĞİ DUA

70 BİN MELEĞİN AMİN DEDİĞİ DUA
ALLAHÜMME İNNİ ESELÜKEL AFFE VEL AFİYEH FİDDÜNYA VEL AHIREH RABBENA ATİNA FİDDÜNYA HASENETEN VE FİL AHIRETİ HASENETEN VE KINA AZABENNAR

LALE YÖN


DİLEK DUASI

DİLEK DUASI

Bismillahirrahmanirrahim

esselatü ves selamü aleyke ya rasul ALLAHesselatü vesselamü aleyke ya habib ALLAHesselatü vessalamü aleyke ya seyyiden evvelin vel ahirin ve fil meleğin ilala ila yevmeddinAllahım niyet ettik ALLAH rızası için dualarımızın kabulü için…………..burada dilekler dilenirelimizi açtık boynumuzu büktük kapına geldik yerindirme sevindir ,burağına, bindir günah defterimizi sil kaldır, rahmetine daldır ,kevserinden içir, ellerimizi boş çevirme, bilmediğimiz felaketlerden koru, bilmediğimiz güzellikleri lütfet..erenler enbiyalar yüzü suyu hürmetiyle, Peygamberimizin şefaati ile yalvarıyoruz.. bizleri kabul eyle.. Amin
dua bittikten sonra ise 3 ihlas 1 fatiha ile amin ile bitireceksiniz.

LALE YÖN

4 Ocak 2015 Pazar

YA MÜZİLL

Alçaltan, zillet veren Herhangi bir konuda yetki ve söz sahibi kişilerin bu durumlarını yitirmeleri ve itibarlarını tamamen kaybederek haysiyetsiz duruma düşmeleri  Müzil isminin tecellisidir