22 Ekim 2016 Cumartesi

SIRLI DUAMIZ


 Allâhümme innî es’elüke biennî eşhedü enneke entallâh lâ ilâhe illâ ente, el-ehadü’s-samedü, ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

(Ey Allah’ım! Ben şehadet ederim ki sen kendisinden başka ilah olmayan Allah’sın Birsin, her şey sana muhtaçtır, sense hiç bir şeye muhtAç değilsin! Sen ne doğurdun ve ne de doğuruldun Hiç bir şey sana denk değildir)


Oku. Daha sonra dile dileyeceğini.

LALE YÖN

Mutluluk Duası

Mutluluk Duası
Mutluluk Duası ..Allahümme innî abdüke, ebnü abdike, ebnü ümmetike nasiyetî biyedike, mâdin fiyye hukmüke, adlün fiyye kadaüke, eselüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefsike, ev enzeltehu fî kitâbike, ev allemtehu ehaden min halkıke, ev este’serte bihi fî ilmi’l-gaybi ındeke en tec’ale’l- kur’âne’l-azîmi rabîa kalbî, ve nûra sadrî, ve cilâe hüznî,ve zehebe hemmî :

Allah’ım. Ben Senin kulunum, senin ümmetinden biriyim. Kaderim Senin elinde. Benim hakkımda Senin hükmün geçerli, takdir ettiğin adalettir.Yüce Zâtının işittiği, kitabında indirdiğin, yaratıklarından birine öğrettiğin veya gayb bilgisinde kendi tercih ettiğin isminle Senden dilekte bulunuyorum Yüce Kur’ân’ı kalbimin baharı, gönlümün nuru ve üzüntümün cilâsı kıl Üzüntümü gider ... Hüzün ve keder .için okunacak DUA .

.LALE YÖN 


KEVSER SURESİNİN FAZILETI

KEVSER SURESİNİN FAZILETI
KEVSER SURESİNİN FAZILETI .BU SURE MÜSLÜMANLIĞIN İLK DOĞUŞUNDA İLK DEVRELERINDE NAZIL OLMUŞTUR PEYGAMBERİNE YARADANIN VERDIĞI NIMETTIR ÇOK KIYMETLIDIR BİRLEŞTIRICI KORUYUCU SEVGİ BAĞLARINI ÇOĞALTICI SAKINIYET VERICI VE NE İLE NIYET EDERSENIZ CEVAP VERICIDIR INSALLAH..100 ADET OKUYORUZ Kevser SÛRESİBismillâhirrahmânirrahîmİnnâ a’taynâkel-kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.KEVSER SURESININ DUASI YARABBİ BÜTÜN HAMDÜ SENA ÖVMEK VE ÜVÜLMEK ANCAK SANA MAHSUSTURYARABBI BUTUN SELATÜ SELAM SEVGİLİ PEYGAMBERIMIZ HAZRETI MUHAMMED ALEYHISSELAM ÜZERINE OLSUN EY ALLAHIM BEN BILDIĞİM VE BILMEDIĞIM HAYIRLARIN CÜMLESİNİ SENDEN İSTERIM EY ALLAHIM BENIM BİLDİĞİM VE BİLMEDİĞİM ŞERLERIN CÜMLESINDEN SANA SIĞINIRIM ŞERLERIN EY ALLAHIM SENIN SALIH KULLARIN SENDEN İSTEDIKLERI HAYIRLARIN CÜMLESİNİ SENDEN İSTERIM EY ALLAHIM SALIH KULLARIN HANGİ ŞERLERDEN SANA SIĞINDILARSA O ŞERLERIN CÜMLESINDEN SANA SIĞINIRIM EY RABBIMIZ BİZE DÜNYADA VE AHIRETTE İYİLİK VER VE BİZİ CEHENNEM AZABINDAN ATEŞİNDEN KORU BİZİ DOĞRU YOLA KAVUŞTUR KALPLERIMIZI KÖTÜYE KAYDIRMA YARABBI BİZE RAHMETINI İHSAN EYLE BİZİ MAKSADIMIZA GAYEMIZE GÖTÜRECEK YOLA SEVKET ALLAHIM DUALARIMIZI KABUL AMELLERIMIZI MAKBUL EYLE AMİN EL FATIHA


LALE YÖN


Her yola çıkışta 21 kez okumanız tavsiye edilir:

Her yola çıkışta 21 kez okumanız tavsiye edilir:
“Bismillah, rabbiyallah, hasbiyallah, tevekkeltü alallah, ve ı’tesamtu billah, ve fevvedtu emriy ilallah, mâşaallah, la kuvvete illa billah.”
Bismillah: İsmi Allah olanın varlığı ve kuvveleri olarak,Rabbiyallah: Rabbim, Allah’dır,Hasbiyallah: Allah bana yeter,Tevekkeltü alAllah: Allah’a tevekkül ettim,Ve ı’tesamtu billah: Ve varlığımdaki ilahi boyut ile korundum,Ve fevvedtu emriy ilAllah: İşimi Allah’a bıraktım,Mâşaallah: Olan Allah’ın istediğidir,La kuvvete illa billah: Kuvvet yok, ancak Allah’ın. Alıntı .


L..YÖN

DİNİN SIRRI SEVGİDİR.

DİNİN SIRRI SEVGİDİR.
DİN İLAHİ BİR KANUNDUR,
DİNİN SIRRI HUKUKTUR .HUKUKUN SIRRI VİCDANDIR.
VİCDANIN DA SIRRI, SEVGİDİR. SEVGINİ YANSIT. ...INSANOGLU.


L.Yön


20 Ekim 2016 Perşembe

Cuma gecesi Duası zıkır

  • ESMA DUASI CUMA GECELERI OKUYUNUZ BESMELE İLE YA ALLAH ..ALLAHUMME İNNİ ESELUKE BİESMAİKELHUSNA.. YA ALLAH ..FALEM ENNEHU LA İLAHE İLLALLAH.. YA RAHMAN ..ERRAHMANÜ ALEMEL KURAN.. YA RAHIM..VEKANALLAHÜGAFUREN RAHIMA.. YA MALIK..MALİKİ YEVMİDDİN.. YA KUDDÜS ELMELEKÜ ELKUDDÜSÜSELAMU.. YA MÜTEAL..FETALLAHÜL MELİKÜL HAKKUL MÜBİN.. YA SELAM..VALLAHÜ YEDU İLA DARISSELAM.. YA MÜMİN..EL MÜNÜL MÜHEYMÜMİNÜLAZIZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBIR.. YA AZIZ.. VE KANALLAHÜ AZIYZEN HAKIMA.. YA HALIK..FETEBAREKKALLAHÜ AHSENÜL HALİKİN.. YA MUSAVVİR..HÜVELLEZİ AHIRÜ VEZZAHÜRÜ VEL BATIN.. YA ŞEKUR..İNNE RABBENA LEGAFURUN ŞEKUR.. YA BEDI..BEDIUSSEMAVATI VEL ARD.. YA ALIM..VE HÜVE BİKÜLLİ ŞEYIN ALIM.. YA ALIM..ALİMÜL GAYBI VEŞŞEHADE.. YA FETTAH.. RABBENA FETTAH BEYNENA VE BEYNE KAVMINE BİLHAKKI VE ENTE HAYRÜLFATIHİN.. YA. MÜBİN.. İNNA FETAHNALEKE MÜBİN.. YA MUHIT..VALLAHÜ BİMA TAMELUNE MUHIT.. YA KADIY..VALLAHÜ YAKDİ BİL HAK.. YA HASIP.. VEKANALLAHÜ ALA KÜLLİ ŞEYIN KADIR.. YA NASIR.. VE NIMEL MEVLA VE NİMENNASIR.. YA VASI..VE KANALLAHÜ KAHİRÜ FEVKA İBADIN.. YA GAFIR.. İNNALLAHE YAĞFIRUZZUNUBE CEMIA.. YA TAHIR.. İNNALLAHE YUHİBBÜL MUTETAHHIRIN. YA MEN LEYSE LEHÜ MİSLÜN VE LA ŞEBÜHÜN FIL ARDI VELA FISSEMAİ VE HÜVESSEMİUL ALİM.. VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLA HIL AZIYM VE SSALLALAHÜ ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALİHITTAYYİBİNET TAHIRINE BIRAHMETIKE YA ERHAMERRAHIMIN VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBIL ALEMİN AMİN...LALE YÖN

Cuma

  • ESMA DUASI CUMA GECELERI OKUYUNUZ BESMELE İLE YA ALLAH ..ALLAHUMME İNNİ ESELUKE BİESMAİKELHUSNA.. YA ALLAH ..FALEM ENNEHU LA İLAHE İLLALLAH.. YA RAHMAN ..ERRAHMANÜ ALEMEL KURAN.. YA RAHIM..VEKANALLAHÜGAFUREN RAHIMA.. YA MALIK..MALİKİ YEVMİDDİN.. YA KUDDÜS ELMELEKÜ ELKUDDÜSÜSELAMU.. YA MÜTEAL..FETALLAHÜL MELİKÜL HAKKUL MÜBİN.. YA SELAM..VALLAHÜ YEDU İLA DARISSELAM.. YA MÜMİN..EL MÜNÜL MÜHEYMÜMİNÜLAZIZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBIR.. YA AZIZ.. VE KANALLAHÜ AZIYZEN HAKIMA.. YA HALIK..FETEBAREKKALLAHÜ AHSENÜL HALİKİN.. YA MUSAVVİR..HÜVELLEZİ AHIRÜ VEZZAHÜRÜ VEL BATIN.. YA ŞEKUR..İNNE RABBENA LEGAFURUN ŞEKUR.. YA BEDI..BEDIUSSEMAVATI VEL ARD.. YA ALIM..VE HÜVE BİKÜLLİ ŞEYIN ALIM.. YA ALIM..ALİMÜL GAYBI VEŞŞEHADE.. YA FETTAH.. RABBENA FETTAH BEYNENA VE BEYNE KAVMINE BİLHAKKI VE ENTE HAYRÜLFATIHİN.. YA. MÜBİN.. İNNA FETAHNALEKE MÜBİN.. YA MUHIT..VALLAHÜ BİMA TAMELUNE MUHIT.. YA KADIY..VALLAHÜ YAKDİ BİL HAK.. YA HASIP.. VEKANALLAHÜ ALA KÜLLİ ŞEYIN KADIR.. YA NASIR.. VE NIMEL MEVLA VE NİMENNASIR.. YA VASI..VE KANALLAHÜ KAHİRÜ FEVKA İBADIN.. YA GAFIR.. İNNALLAHE YAĞFIRUZZUNUBE CEMIA.. YA TAHIR.. İNNALLAHE YUHİBBÜL MUTETAHHIRIN. YA MEN LEYSE LEHÜ MİSLÜN VE LA ŞEBÜHÜN FIL ARDI VELA FISSEMAİ VE HÜVESSEMİUL ALİM.. VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLA HIL AZIYM VE SSALLALAHÜ ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALİHITTAYYİBİNET TAHIRINE BIRAHMETIKE YA ERHAMERRAHIMIN VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBIL ALEMİN AMİN...LALE YÖN

Ben Buyum

Eleştiri ve Tartışmada Kırıcı olmaktan Kaçın Söyleyeceklerini iyi Tart
Rabbinin yoluna doğru bilgiyle ve güzel bir anlatımla çağır Onlarla en güzel şekilde mücedele et.Kendine asil bir görev kabul et Ben buyum Sevgilerimle

Ben Buyum

Eleştiri ve Tartışmada Kırıcı olmaktan Kaçın Söyleyeceklerini iyi Tart
Rabbinin yoluna doğru bilgiyle ve güzel bir anlatımla çağır Onlarla en güzel şekilde mücedele et.Kendine asil bir görev kabul et Ben buyum Sevgilerimle

Cuma Gecesinin Işığığı .DUA...

Sustum... Düşündüm... Durgunlaştım... En çok 'Hüzün'dü adım... Ama; Elhamdülillah hiç Yalnız kalmadım. Yöneldim, sesimi İşitene ve bir Ayet düştü dilime... “Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim" YUSUF SURESİ 86. AYET
Dualı Cumalar   Gecenın selamı ile  Tüm İslam Alemine ve Dostlarıma 

17 Ekim 2016 Pazartesi

Tefekkür...

Onun nimetlerine, ihsanlarına karşılık, nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek, Allah’tan utanmaya sebep olur. Allahü teâlâ, yerlerde ve göklerde bulunan mahlûkları düşünerek ibret alanları sever.

Hazret-i Musa’nın ümmetinden biri, 30 sene ibadet eder, bir bulut kendisini gölgeler. Bir gün bulut gelmez, güneşte kalır. Annesi, (Bir günah işlemişsindir) der. Çocuk, (Hayır, günah işlemedim) der. Annesi, (Göklere, çiçeklere bakıp da Yaratanın azametini düşünmediysen, bundan büyük hata olur mu?) der.
Büyüklerimizden .Bilgi.

14 Ekim 2016 Cuma

ZİKİR..

Herhangi bir kimse cuma gecesi (perşembeyi cumaya baglayan gece)
 Her ne Hayırlı dilegi için olursa olsun 100 kere essalatü ves-selamü aleyke ya seyyidi ya rasulallah huz bi yedi.kallet hileti edrikni. salavat-ı şerifini okursa dilegi gerçekleşir, bu dünya ve ahirete ait hayırlı muratlarına erişir.İnşallah 

5 Ekim 2016 Çarşamba

YAKARIŞ.

Allahümme inni eselüke ihlase vel gayın vel mağfirete  ve rıdak .Allahım  Senden ihlas
istıyoruz yakın istıyoruz senın marıfetını  ve rızanı istiyoruz .YA RABBİ .
Allahümme  ceallena min emrina feracen ve mahrace .Allahım  İşlerimizde bize çıkış ve Rızanı istıyoruz ..İNŞALLAH..

4 Ekim 2016 Salı

Tüm Sıkıntılar için dua .

La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in...
Nıyet edip
okuyan sıkıntılarından kurtulur.Sayı önemli değil . .ALLAHIN izni ile.

1 Ekim 2016 Cumartesi

Zemzem Ve Faydaları

Zemzem ,doyurucu ve hastaya şifa veriricidir,
Zemzemi,belalardan korunmak niyeti ile içeni ALLAH korur.
Zem zemi içerken. ..Allahümme inni es,elüke ilmen,nafian,ve rızkan vasi.an ve şifa en min külli dain.ve sekam......
Ya rabbi senden faydalı ilim,bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum dıye dua ediniz sağlıklı yaşam dilerim hayırlı günler Sevgiler Dostlarım