28 Eylül 2015 Pazartesi

YA VASİ

 • Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan.
 • Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan demektir. Yarattıklarına maddî ve manevî genişlik verendir. Lütfu bol olan demektir.
 • İlim ve insanı her şeyi içine alan.
 • Rahmet ve kudret sahibi, ilmi ile her şeyi ihata eden.
 • Yarattıklarına maddi ve manevigenişlik verendir (el-Bakara, 2/247).

26 Eylül 2015 Cumartesi

Mevlanadan ..

Kibir yolunda önde giden, yol gösteren İblis’tir; 
çünkü mevkî tuzağına ilk düşen, avlanan odur.
 
Bu hastalık, iblis hastalığıdır; iblis, benliğe kapılmıştı da 
Ben, Âdem’den daha hayırlıyım.» demişti.
Aslında bu hastalık, her mahlûkun, her insanın nefsinde vardır.”
Ey alçak gönüllülük, tevâzû perdesi altında benlik hastalığını gizleyen kişi!.. Birisi denemek kastı ile seni kızdıracak, coşturacak, karıştıracak olursa,
içinde pislik bulunan su bulanır da pisliğin rengi meydana çıkar.
Hz mevlana .....

21 Eylül 2015 Pazartesi

Kerîm, cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va’dini yerine getirendir. Çok ikrâm edici, kerîmi olan demektir.

 • Cömert.
 • Kerîm, cömert, kerem sâhibi; muktedirken affeden, cömertlik duygusunu veren, va’dini yerine getirendir. Çok ikrâm edici, kerîmi olan demektir.
 • İyilik ve ikramı bol olan.
 • Keremi, lütuf ve ihsânı bol, karşılıksız veren, çok ikram eden.
 • Cömert, kerem sahibi; muktedir iken affeden, cömertlik duygusunu veren, va’dini yerine getirendir.

Vedûd, çok şefkatli, muhabbetli, sâlih kullarını çok seven ve onlarca çok sevilen, onları rahmet ve rızâsına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya yegâne lâyık olandır

 • Sevilen.
 • Vedûd, çok şefkatli, muhabbetli, sâlih kullarını çok seven ve onlarca çok sevilen, onları rahmet ve rızâsına erdiren; sevilmeye ve dostluğu kazanılmaya yegâne lâyık olandır. Sevgi ve dostluk hissini yaratandır.
 • İtaatkar kullarını çok seven.
 • İyiliği seven, iyilik edene ihsan eden. Sevgiye layık olan.
 • Sevgi ve dostluk hissini yaratandır (Hud, 1 1/90).

16 Eylül 2015 Çarşamba

GÜZEL BİR DUA

1 ADET VAKIA SURESI 11 ADET INSIRAH SURESI OKUYUP ARKASINDAN DUAMIZ NIYETLERIMIZE OKUYORUZ 
(vakıa suresı zenginlik ve aynı zaman da selamet içindir 
inşirah huzurun rahatlığın getırısı içimize şifa verır dahılı olarak. bu dualar özeldir iyi not alınız)


BİSMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 


ALEMLERIN RABBI ALLAHA KAİNATIN ZERRELERİ ADEDİNCE HAMDÜ SENA KULLARIN İÇİNDEN SEÇİP ZIRVE PAYELERLE ŞERFLENDİRDİĞİ EN DOĞRU SÖZLÜ VE EN GÜVENİLİR EN DOĞRU SÖZLÜ VE EN GÜVENİLİR ELÇİSİ HZ..MUHAMMED TERTEMİZ PIRIL PIRIL HANE HALKINA MÜKERREM ASHABINA VE KIYAMETE KADAR GELİP GEÇECEK İNSANLAR İÇERISINDE İHSAN ŞUURUYLA ONLARA İTTİBA EDENLERE DE SONSUZ ŞİFA VE GÜÇ SALATU SELAMINI EYLE RABBIMIZ ...SENIN FIKRÜ ZIKRINDEN UZAKLAŞTIRACAK NE KADAR MEŞGULIYET VARSA ONLARIN HEPSİNDEN BIZI UZAK TUT KİMSEYE MUHTAÇ ETME OKUDUKLARIMIZIN HURMETINE SAĞLIK VARLIK İSTEK VE NIYETLERIMIZI KABUL ET AMİNN
ALLAHIM VARLIĞIN İLE VAR EYLE RIZIK VE BEREKET İLE ZENGİNLEŞTİR SAĞLIKLI GELECEKLERE YOL VER İZNINLE SELAM OLSUN KIYMETLI KULLARINA


 AMİN ....

LALE YÖN.....

DUA Bu Günlerde Okunması Hayra olur .

TEKVIR SURESİ SIHIR ILLETINDEN KURTULMAK MUSKİL HALLERDEN KURTULMAK ICIN OKUNUR 3.7.11. 21 ADETOKUNUR 1. İzeşşemsu kuvviret. 2.Ve izennucumunkederet. 3. Ve izelcibalu suyyiret. 4.Ve izel'işaru 'uttılet. 5 Ve izelvuhuşu huşiret. 6.Ve izelbiharu succiret. 7.Ve izennufusu zuvvicet. 8. Ve izelmev'udetu suilet. 9. Bieyyi zenbin kutilet. 10. Ve izessuhufu nuşiret. 11. Ve izessema'u kuşitat. 12. Ve izelcahıymu su''ıret. 13. Ve izelcennetu uzlifet. 14. 'Alimet nefsun ma ahdaret. 15. Fela uksimu bilhunnesi. 16. Elcevarilkunnesi. 17. Velleyli iza 'as'ase. 18. Vessubhı iza teneffese. 19. İnnehu lekalu resulin keriymin. 20. Ziy kuvvetin 'ınde ziyl'arşi mekiynin. 21. Muta'ın semme emiynin. 22. Ve ma sahıbukum bimecnunin. 23. Ve lekad reahu bil'ufukılmubiyni. 24. Ve ma huve 'alelğaybi bidaniynin. 25. Ve ma huve bikavli şeytanin reciymin. 26. Feeyne tezhebune. 27. İn huve illa zikrun lil'alemiyne.28. Limen şae minkum en yestekıyme,. 29. Ve ma teşaune illa en yeşaallahu rabbul'alemiyne

13 Eylül 2015 Pazar

YA HAKEM

Hükmeden, hak ile batılın, yanlış ile doğrunun, güzel ile çirkinin ve iyi ile kötünün arasını ayıran demektir. —


11 Eylül 2015 Cuma

ÜZERİMİZDEKİ NEGATIF ENERJILERİN TEMİZLENMESİ İÇİN

ÜZERİMİZDEKİ NEGATIF ENERJILERİN TEMİZLENMESİ İÇİN ŞERLERİN DEFİ HAYIRLARIN VESİLESİ İÇİN ..
.OLMUSLERİMİZİN RUHU İÇİN BİLHASSA ALLAH RIZASI İÇİN
 PAZAR GUNU 101 ADET FATİHA SERİF...
PAZARTESİ GUNU 101 ADET İHLAS. .
SALI GUNÜ 101 ADET FELAK..
CARSAMBA GÜNÜN 101 ADET NAS...
PERSEMBE GÜNÜ 101ADET AYETEL KÜRSİ...
CUMA 101 ADET SELAVATI SERİF .


ALLAH KABUL ETSİN 

LALE YÖN

GÖNÜL SOHBETLERİ Bu gece: 23 00 Yer:FACEBOOK LALE YÖN İLE SIRLAR HAZİNESİ GRUBU


10 Eylül 2015 Perşembe

BU GECE TEHVİDLERİMİZİN DUA GECESİ

“La ilahe illallah, Muhammedün resulullah” cümesine Kelime-i tevhid denir. Kısaca manası, “Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed aleyhissalatü vesselam da Onun Resulüdür” demektir.


5 Eylül 2015 Cumartesi

RABBİM DUALARIMIZI KABUL OLUNAN DUALARDAN EYLESİN ..

Allah’ım! Sapıklığa düşmekten veya düşürülmekten ayağımızın kaymasından veya kaydırılmasından zulmetmekten veya zulme uğramaktan cehalete düşmekten veya cahil bırakılmaktan sana sığınırız

Allah’ım! Doğu ve batının arasını uzaklaştırdığın gibi bizide de günahlarımdan uzaklaştır. Allah’ım! Beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi bizide de günahlarımdan temizle. Allah’ım! Beni günahlarımızdan kar su ve dolu ile temizle.
Rabbimiz olan Allah'ım! Sana hamdederek seni tüm noksanlıklardan tenzih ederiz. Allah'ım! bizi bağışla.
Allah'ım! Günahlarımızın hepsini küçüğünü ve büyüğünü ilkini ve sonunu gizlisini ve aşikârını bağışla.
Allah'ım! Gazabından rızana cezalandırmandan affına senden yine sana sığınırız. Sana olan övgüleri sayamam. Sen kendini övdüğün gibisin
Okunmuş olan tüm kardeşlerimin duasını ve benımkinide kabul et .
ölmüşlerimize rahmet yaşayanlarımıza dünyada nimetler ihsan et
hastalara şifa dertlilere deva sıkıntı içinde olanlara selamet
bekarlarımıza hayırlı kısmetler
bebek isteyenlere ömürlü bebek nasip et
imtihan kapılarında olan talebelerimize muaffakıyetler mahkeme kapısın da haklı davalara selamet ihsan eyle
Allah'ım! Bizi bağışla ve bize merhamet et. Beni doğru yola ilet ve bize ihsan eyle bize afiyet ve rızık ver. Ve bizi yücelt.
Allah'ım! Kabir azabından sana sığınırız. Mesih Deccal’ın fitnesinden sana sığınırız. Hayat ve ölüm fitnesinden sana sığınırız. Allah'ım! Günahtan ve borçtan sana sığınırız.
tüm dualarımızı kabul et kalpler kapalı kutu gönlünde istekleri olan dostlarım sence malum Kapında bekliyoruz yardım et
hayat sen sen şifa sen varlık sen yokluk sen her şey sen saadet sen ver allahım ver
iman kuran inanç vefa yalvarıyoruz yardım et
mutsuzlara mutluluk ver
AMİN
Okul kapılarında bekleyenlere . ve iş sıkıntısı çekenlere ruh sağlığı bozuk olanlara yardım senden yaradanımız
Allah'ım! Yaptığımız ve yapacağımız gizli ve aşikâr işlediğimiz israf ettiğimiz ve bizden daha iyi bildiğin günahlarımzıı bağışla. Sen Mukaddim (Öne alan) ve Muahhirsin (geciktirensin). Senden başka ilah yoktur
Kabul eyle bizlerin dualarını
Biz okuduk sen kabul eyle efendimizi de haberdar eyle
ruhlarını şad ed gelmiş gelmiş geçmiş cümle peygamberlerimizi evliya en biya ölmüşlerimizi velilerimizi şehidlerimizi Atamızı
nurda yatır bizlerede hayırlı ömür nasip eyle
llah'ım! Cimrilikten sana sığınırım korkaklıktan sana sığınırız çok yaşlanarak (elden ayaktan düşmekten) sana sığınırız dünya fitnesi ve kabir azabından sana sığınırız.
Allah'ım! Gayb ilminle ve yaratma kudretinle hayatın bizim için hayırlı olduğunu bildiğin müddetçe bizi yaşat. Ölümümün bizim için daha hayırlı olduğunu bildiğinde de bizi vefat ettir. Allah'ım! Gizli ve aşikâr senden hakkıyla korkmayı dileriz. Senden rıza ve öfke anında hak sözü (söylemeyi) dileriz. Zenginlik ve fakirlikte senden itidalli olmayı dileriz. Bitmeyen bir nimet ve sonu gelmeyen bir göz aydınlığı dileriz. Senden kaza sonrası rıza göstermeyi ve ölümden sonra kolay bir hayatı dilerim. Yüzüne bakmanın lezzetini zarar verici bir hastalık ve saptırıcı bir fitneye uğramaksızın sana kavuşmanın özlemini dileriz. Allah'ım! Bizi iman zineti ile süsle ve bizi hidayete ermiş doğru yolun rehberleri kıl.
AMİN
LALE YÖNAyet-el Kürsi

16. yy. Ayet-el Kürsi yazılı bir kaligrafi sanatı örneği.
Ayet-el Kürsi Okunuşu

Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.
Ayetel Kürsi Anlamı (Meali)
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.

ESMA DUASI

ESMA DUASI 
CUMA GECELERI OKUYUNUZ BESMELE İLE YA .ALLAH ..ALLAHUMME İNNİ ESELUKE BİESMAİKELHUSNA YA ALLAH ..FALEM ENNEHU LA İLAHE İLLALLAH YA RAHMAN ..ERRAHMANÜ ALEMEL KURAN.YA RAHIM..VEKANALLAHÜGAFUREN RAHIMA.. YA MALIK..MALİKİ YEVMİDDİN..YA..KUDDÜS ELMELEKÜ.ELKUDDÜSÜSELAMU..YA M ÜTEAL.FETALLAHÜL MELİKÜL HAKKUL MÜBİN.YA SELAM. VALLAHÜ YEDU İLA DARISSELAM..YA..MÜMİN.EL.MÜNÜL MÜHEYMÜMİNÜLAZIZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBIR..YA. AZIZ. VE KANALLAHÜ AZIYZEN HAKIMA.YA HALIK..FETEBAREKKALLAHÜ..AHSENÜL.HALİKİN..YA MUSAVVİR..HÜVELLEZİ..AHIRÜ.VEZZAHÜRÜ.VEL BATIN.. YA ŞEKUR..İNNE RABBENA LEGAFURUN.ŞEKUR..YA BEDI..BEDIUSSEMAVATI.VEL ARD.... YA ALIM.VE HÜVE BİKÜLLİ ŞEYIN ALIM..YA. ALIM. ALİMÜL GAYBI.VEŞŞEHADE.YA. FETTAH. RABBENA FETTAH BEYNENA VE BEYNE KAVMINE BİLHAKKI VE ENTE HAYRÜLFATIHİN.YA. MÜBİN. İNNA FETAHNALEKE MÜBİN.YA. MUHIT. VALLAHÜ BİMA TAMELUNE MUHIT.YA. KADIY..VALLAHÜ YAKDİ. BİL HAK.YA HASIP. VEKANALLAHÜ.ALA KÜLLİ ŞEYIN KADIR. YA.NASAIR VE NIMEL MEVLA VE NİMENNASIR YA..VASI.VE KANALLAHÜ. KAHİRÜ. FEVKA İBADIN.YA..GAFIR. İNNALLAHE YAĞFIRUZZUNUBE CEMIA..YA.TAHIR. İNNALLAHE YUHİBBÜL MUTETAHHIRIN.YA..MEN. LEYSE LEHÜ MİSLÜN VE LA ŞEBÜHÜN FIL ARDI VELA FISSEMAİ VE HÜVESSEMİUL ALİM. VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLA HIL AZIYM VE SSALLALAHÜ ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALİHITTAYYİBİNET TAHIRINE BIRAHMETIKE 
YA ERHAMERRAHIMIN VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBIL ALEMİN

 AMİN.. LALE YÖN