27 Şubat 2015 Cuma

DİLEKLERİMİZİN OLMASI İÇİN

DİLEKLERİMİZİN OLMASI İÇİN  

170 ADET YA KUDDÜS SÜBBUHUN KUDDÜSÜN –RABBÜNA- VE RABBÜLMELAİKETİ VERRUH .

OKUYALIM 

ALLAH KABUL ETSİN NİYETLERİMİZİ

LALE YÖN


GÖNÜL DOSTLARIMA

Bol Rızık Bereket ile olan günler olsun gönül dostlarm 

( Seeltüke bi ismil muazzami kadruhu ve yessir ümüri ya 

ilahi 

bi salmehet) 

Her gün 15 defa okunması

ve asla abdessiz okunamaz..

Havastır

LALE YÖN


26 Şubat 2015 Perşembe

YER :FACEBOOK LALE YÖN İLE SIRLAR HAZİNESİ GRUBU SAAT:22 00


DUA

(Allah ile arasında perde bulunmayan iki dua vardır. Biri mazlumun duası, diğeri de kişinin Din kardeşinin gıyabında yaptığı duadır.
Benden Allah Dostlarına Dua Her zaman ALLAH şahit OLSUN 

23 Şubat 2015 Pazartesi

RÜYADA HER TÜRLÜ HABERİ ALMAK İÇİN

RÜYADA HER TÜRLÜ HABERİ ALMAK İÇİN

 ENAM SURESİ 103.AYET 21 ADET OKUNUR.... 

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM 

LA TÜTRİKÜHÜL EBSARU VE HÜVE YUDRİKUL EBRASE VE HÜVEL LATİFUL HABİR....

LALE YÖNBEREKETE ŞÜKÜR DUASI ..

BEREKETE ŞÜKÜR DUASI ..

BİSMILLAHIRRAHMANIRRAHIMELHAMDÜ LİLLAHI HAMDEN YUVAFİNİ AMEHUVE YÜKAFİ 

MEZIDEHELHAMDÜ LİLLAHİ ELLEZİ ET AMENA VE SEKANA VE CEALNAMİNEL MÜSLİMİN ET 

AMENELLAHİMİN TEAMİL CENNEHVE SEKANALLAHÜMİN ŞARABİL KEVSVE ZEVVECENELLAHÜ 

BİHURİYİL BI HÜRMETIL ENBIYAİ VEL MÜRSELİNEVELHAMDÜ LİLLAHİ RABBİL ALEMIN.

LALE YÖN


YA KAFİ

Yeterli, varlığı mevcudatın bütün ihtiyaçlarına yeten.
Allah, kuluna yeterli degil mi?19 Şubat 2015 Perşembe

Bütün duaları kapsayan dua olarak geçiyor.

Bütün duaları kapsayan dua olarak geçiyor. 
Paylaşmak sizlere istedim Dostlarım


Allahümme inni es.elüke min hayri ma seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün ve neuzü bike min şerri mestaazeke minhü nebiyyüke Muhammedün sallalahüaleyhi ve selleme ve entel müsteanü ve aleykel belağu ve la havle vela kuvvete illa billahiyl aliyyil aziym,

Manası:
ALLAHIm Muhakkak bem Peygamberim Muhammed aleyhisselamın Zatı eceli alanda istediği hayırlı şeylerin en hayırlısını isterim .senin Peygamberin Muhammed (S.A.V.)Senden istiaze ettiği şeylerin şerrinden de sana sığınırım .Allahım.Yardım ancak Zatı ecelli Alandan beklerim Kuvvet ve kudret ancak Senin Yardımınla gerçekleşir ALLAHIM .
Ebu İmame Resulü ekreme Ya resulullah siz dua ediyorsunuz ondan hafızamda bir şey kalmıyor dedi Bunun üzerine Resulü ekrem Size bütün duaları kapsayan bir dua öğreteyim dedi ve Bu Duayı okursunuz Buyurdu . Kabul Allahtan İnşallah çok eski bir kitaptan alıntı. 


LALE  YÖN


18 Şubat 2015 Çarşamba

Cuma günü dualarınıza cevap verilmesini ve kabul olmasını istiyorsanız bu duayı okuyun.

Cuma günü dualarınıza cevap verilmesini ve kabul olmasını istiyorsanız bu duayı okuyun.

“Dua ile cum’a günü herhangi bir saatte dua edilirse sahibine muhakkak ica­bet olunur”

“Lâ ilâhe illâ ente yâ hannanu yâ mennanu yâ bedîas semâvâti vel erdi yâ zel celâli vel 

ikrâm”
(Sen’den başka hiçbir ilah yoktur, Ey Hannan, Ey Mennan, ey gökleri ve yeri en güzel 

şekilde yaratan, ey celal ve ikram 

sahibi.

Hayırlı Cuma Gecesi olsun tüm Müslüman Alemine..

LALE YÖN


17 Şubat 2015 Salı

MADDİ RAHATLAMADIR .

YA HALIK 
YA BARI 
YA MUSAVVIR 
HER GÜN 21 OKUMANIN ÇOK FAYDASI VARDIR MADDİ RAHATLAMADIR .

LALE YÖN


BEREKET İÇİN...

CUMA GÜNÜ 100 ADET LAİLAHE İLLALLAHUL HAKKUL MÜBİN BEREKET GETİRİR ..
CUMA GÜNÜ ..1 FETİH.1 VAKIA FAZİLETİ BOLDUR
 ZÜMER SURESİ HER GÜN OKUYUNUZ..

LALE YÖN


16 Şubat 2015 Pazartesi

EVDEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUA

Evden çıkarken 

(Âyet-el kürsi)yi okuyana melekler, eve dönünceye kadar dua ve istiğfar ederler.

Dinimize, dünyamıza gelecek zararlarından kurtulmak için 

Her gün 500 defa (La havle vela kuvvete illa billah) okunmalıdır!

Okumaya başlarken ve okuduktan sonra da yüzer defa Salavat okumalıdır.


LALE YÖN

Ayet-el Kürsi Okunuşu
Allahü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel erd. Velâ yeûdühü hıfzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm.
Ayetel Kürsi Anlamı (Meali)
Allah ki, O’ndan başka ilah yoktur. O hayydır, kayyûmdur.
Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama.
Göklerde ve yerdekilerin hepsi O’nundur.
O’nun izni olmadan katında kim şefaat edebilir?
O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (Hiçbir şey O’na gizli kalmaz.)
O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar,
O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler.
O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez.
O, yücedir, büyüktür.
SALAVAT-I ŞERİF
Allahümme salli alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed

YA TEVVAP

Tevbeleri kabul edip günahları bağışlayan ...Sevgiler Allah dostlarım Hayırlı Akşamlar olsun cümlemize Yarın yeni bir gün hafta başı İnşallah hayırlar ile Güne Merhaba diyelim 
Haftalık Dualarımız 
1000 AD .Ya Tevvap....Tövbeleri Kabul eden ..
Nisa Suresi ...31. ayet 100 ad İn tectenibü kebaira ma tunhevne anhü nukeffir anküm seyyiatiküm ve nudhilküm mudhalen kerima
Meali--- Eğer size yasaklanan Günahların büyüklerinden kaçınırsanız .sizin küçük Günahlarınızı örteriz ve sizi güzel bir yere koyarız ...İşallah . Amin L.Yön

N imetlere Şükretmek

Nimetlerle hem hal isen yapmamız gereken şey şükretmektir.
Şükürde dil,Kalp ve nazar ile olur.Dil ile şükür ;nimetlerin Allah.tan geldiğini itiraf edip ,nefsine diğer mahlukata veya çalışmana dayandırmamakla olur ..Çünkü sen de .diğerleride vasıta ve aletten başka bir şey değilsin .Onları var eden de.veren .pay edende Yüce Allah .tır Veren de var edende pay edende yalnız O Olduğuna göre Şükredilmeye layık olan da yalnızca odur
Hediye getiren hızmetçiye değil onu hediye  ile Gönderen efendisine iltifat edilmelidir
Buna işaretle KUR;AN-I Kerimde Dünyanın bir kısım görünen yüzünü biliyor .Ama .ahıretten gaflet ediyorlar buyrulmuştur .Görünene vasıtaya bakıpta daha ilerisini düşünüp akıl etmeyen .cahıl ve kıt akıllı dır Akıllı insan işin akibetini görebilen insandır .

14 Şubat 2015 Cumartesi

Güzel bir dua ile sabahımıza kavuşalım

Güzel bir dua ile sabahımıza  kavuşalım
 Ve kur rabbi edhilni müdhale ve ahricni muhrace sidkiv vecalli milledünke sültanen nesiyra 
De ki 
Rabbim gireceğim yere 
Doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla  Çıkacağım yerdende
Beni doğrulukve esenlik içinde çıkar . 
Katından bana yardımcı bir kuvvet ver..

AMİN 
LALE YÖN


13 Şubat 2015 Cuma

EDEP

Edep konuştuğun zaman dilini korumaktır; yalnız kaldığın zaman da kalbini korumaktır. Edep senden üstün olana hürmet etmek, senden aşağı olana şefkat etmek, dengin olanlarla da güzel geçinmektir. Edep dili tutmak, korumak, nefsi küçültmek, kalbi temizlemektir. Arifin edebi, her edebin üstündedir. Çünkü manevi bilgisi onun kalbini terbiye eder.

11 Şubat 2015 Çarşamba

Dilerim rabbim bu duadan fayda sağlayanlardan eyler tüm ümmeti...

Her kim dara düşmüşse, bir haceti varsa, ruhani alemden fayda görmek isterse, sıratel müstakim üzere olmak isterse ve daha bir çok şey için fayda isterse sabah ve akşam olmak üzere yedişer (7) defa aşağıda  ki bu muhteşem duayı okusun .

ABDULKADİR GEYLANİ

Dilerim rabbim bu duadan fayda sağlayanlardan eyler tüm ümmeti...

"Rabbi inniy mağlubun fantasır vecbür kalbil münkesir vecma şemlil müddesir inneke enter rahmanül muktedir ikfiniy ya kafiy fe enel abdul muftekir ve kefa billahil veliyyen ve kefa billahil nasıyra inneş şirke lezülmün aziym ve mallahu yuriydu zulmen lil ibad fekutia dabirul kavmilleziyne zalemü velhamdulillahi rabbil alemiyn."

LALE YÖN


10 Şubat 2015 Salı

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

La İlahe İllallahu Adede kelimatihi
Allahın Kelimeleri Adedince Lailahe illallah
La İlahe İllalahu Adede Halkihi
Allah Yaratıkları adedince La İlahe illalah
La İlahe İllalahu Zinete Arşihi
Allahın Arş-ı Azamının Ağırlığı kadar La İlahe illallahu
Laİlahe İllallahu Mil-e Semavatıhı
Allah.ın Semalarının Genişliği kadar
La  İlahe İllalah
La İlahe İllallahu misli Zalike Meahu
Saydıklarım Adedince Laİlahe illallah
Velhamdülillahu misli Zalike Meahu
Bu saydıklarım 1 kere okumak 10 Bin sevabına Eftaldir
( Hadisi Şerif Buhari )

8 Şubat 2015 Pazar

Huzurlu ,mutlu,sağlıklı,varlıklı,iman ve inançlı gönül dostlarım

"EL MUİZ" 117 FAKİRLİKTEN KURTULMAK İÇİN

1060 SERVET İÇİN " ZÜL CELALİ VEL İKRAM "


ESMAÜL HÜSNA ALLAH ALEM İLİŞKİSİNE IŞIK TUTMASIDIR..

ESMAÜL HÜSNA ALLAH ALEM İLİŞKİSİNE IŞIK TUTMASIDIR..

İNSANIN İÇİNDEKİ ENERJIYİ HUZUR VE SAĞLIĞA ULAŞTIRIR ..BAŞARI GETIRIR

YA ALLAH YA RAHMAN.. GÜNEŞ KAVUŞURKEN OKUMAK HER İSTEĞİN OLMASI İÇİN 298 ADET.. 

YA ALLAH YA RAHMAN..1000 ADET ÇEKERSENIZ İMANIN KUVVETLENMESI İÇİNDİR..


5 Şubat 2015 Perşembe

Bu duayı yazın saklayın en güzel şifadır maddi ve manevi Rabbim bizleri mahrum etmesin

TC Lale Yon -

İlahi!Ente Rabbi,ve enel’abdü
Ve Entel’Haliku ,ve enel’ mahluku
2-Ve Enter’Rezzaku,ve enel’merzuku

Ve Entel’Malikü,ve enel’memlukü
3-Ve Entel’Azizü,ve enez’zelilü
Ve Enel’Ğaniyyü,ve enel’fakiru
4-Ve Entel’Hayyü,ve entel’meyyitü
Ve Entel’Baki,ve enel’fani
5-Ve Entel’Kerimü,ve enel’leimü
Ve Entel’Muhsinü,ve enel müsiü
6-Ve Entel’Ğafüru,ve enel’müznibü
Ve Entel’Azimü,ve enel’hakiru
7-Ve Entel’Kaviyyü,ve enez zaifü
Ve Entel’Mu’ti ve enes’sailü
8-Ve Entel’Eminü,ve enel’haifü
Ve Entel’Cevvadü,ve enel’miskinü
9-Ve Entel’Mücibü,ve ened’dai
Ve Enteş’Şafi,ve enel’merizu
10-Fağfirli zünübi ,ve tecavez anni, veşfi emrazi ya ALLAHü,ya Kafi ya Rabbi,ya Vafi,ya Rahimü,ya Şafi,ya Kerimü,ya Müafi!Fa’fü anni külle zenbin.Ve afini min külli dain varza anni ebeden,birahmetike ya erhamerrahimin Bu duayı yazın saklayın en güzel şifadır maddi ve manevi Rabbim bizleri mahrum etmesin


LALE YÖN
www.LALE YÖN İLE SIRLAR HAZİNESİ GRUBU


4 Şubat 2015 Çarşamba

RIZIK VE BOL KAZANÇ .İÇİN

Pazartesi ve çarşamaba günü 40 defa tekasür süresini okuyan kişiye ummadığı yerden para kazanır.

Elhakümüt tekasür,Hatta zürtümülmekabir,Kella sevfe ta’lemun, Sümme kella sevfe ta’lemun, Kella lev ta’lemune ılmel yekıyn, Le teravünnelcehıym, Sümme leteravünneha aynelyakıyn, Sümme le tüs’elünne yevmeizin anin neıym.
Amin
RIZIK VE BOL KAZANÇ  İÇİN   


Hayılı günler olsun cümlemize GÖNÜL dostlarım..

Ben salâtı kulumla kendi aramda iki kısma böldüm; yarısı bana ait, yarısı da ona. Kul “ElHamdü Lillahi Rabbil’ Âlemin” deyince, Allah; “kulum “Hamd”ın bana ait olduğunu bildi” der. “erRahmânir Rahiym” deyince, Allah; “kulum bana senada bulundu” der. “Maliki Yevmid Diyn” deyince, Allah; “kulum beni azametim ve şânımla bildi” der. “İyyaKE na’budu VE iyyaKE nesta’iyn” deyince, Allah; “bu benimle kulum arasındadır, kuluma istediğini verdim” der. “İhdinas Sıratal’ müstakıym. Sıratelleziyne en’amte aleyhim, Ğayril’ mağdubi aleyhim Ve laddaaalliyn” deyince, Allah; “bu da kulumundur kuluma istediği verilmiştir” der..AMİN 
Hayılı günler olsum cümlemize GÖNÜL  dostlarım...

LALE YÖN 


Dünyevi ve uhrevi tüm ihtiyaçlarımızda Allahtan yardım diliyoruz.

Dünyevi ve uhrevi tüm ihtiyaçlarımızda Allahtan yardım diliyoruz. 
Allah,ım dalalete düşenleri hidayete erdıren Sensin, Senden başka hıdayetçimiz yoktur,senin ortağın yoktur,Şüpesiz gerçek hükümdarda Sensin Ancak senden yardım dileriz......
LALE YÖN 

2 Şubat 2015 Pazartesi

Sevgi, Saygı ,Sabır ,Hoşgörü..

Dua ile çaldım bu gece kapınızı, belki dardasınız belki zordasınız belkide çok mutlusunuz.. 
Yüreğimden Rabbime bir demet dua gönderdim sizin için 
Rabbim sıkıntılarınıza hayırlar, mutluluklarınızı daim, dertlerinize dermanlar, hastalıklarınıza şifalar, borçlarınıza edalar eylesin inşallah.. 
Dostlarım hayırlı geceler.
Rabimiz bize yeter.sevgi, saygı ,sabır ,hoşgörü.

LALE  YÖN  
Mevlânâ buyurur:

Mevlânâ buyurur:
Kuşların sultanı leylektir. Onun “lek, lek”leri nedir bilir misin? O:
Hamd ü lek, şükrü lek, mülkü lek, yâ Müsteân! (Yâni hamd sana, şükür sana, mülk senin ey kendisinden yardım beklenen Rabbim!) demektir.Yine Bir Gün daha Geçiyor .

SELAM  ile .

LALE.YÖN..     1 Şubat 2015 Pazar

YA MÜMİT

Yarattığı canlılar için ölümü yaratan, öldüren.
--------Öldüren Ölümü Yaratan ---

Zikir .

Rızık istediğinde..lailahe illalahür Rezzak
Şeref arzu ettiğinde..lailahe illalahül Muizz.
İlim talep ettiğinde .lailaheillalhül Alim de
Sevgi ve muhabbet talap ettiğinde.Lilaheillalahül Vedud zikrine devam et
Bir zalimden Korunmak için .Lailahe illalahül Müntekim .