4 Şubat 2015 Çarşamba

Hayılı günler olsun cümlemize GÖNÜL dostlarım..

Ben salâtı kulumla kendi aramda iki kısma böldüm; yarısı bana ait, yarısı da ona. Kul “ElHamdü Lillahi Rabbil’ Âlemin” deyince, Allah; “kulum “Hamd”ın bana ait olduğunu bildi” der. “erRahmânir Rahiym” deyince, Allah; “kulum bana senada bulundu” der. “Maliki Yevmid Diyn” deyince, Allah; “kulum beni azametim ve şânımla bildi” der. “İyyaKE na’budu VE iyyaKE nesta’iyn” deyince, Allah; “bu benimle kulum arasındadır, kuluma istediğini verdim” der. “İhdinas Sıratal’ müstakıym. Sıratelleziyne en’amte aleyhim, Ğayril’ mağdubi aleyhim Ve laddaaalliyn” deyince, Allah; “bu da kulumundur kuluma istediği verilmiştir” der..AMİN 
Hayılı günler olsum cümlemize GÖNÜL  dostlarım...

LALE YÖN 


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder