23 Ocak 2016 Cumartesi

Zorlukların üzerimizden Kalkması için Dua

Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme la sehle illa ma ce’altehû sehlen.Ve ente tec’alül-hüzne sehlen izâ şi’te.

Anlamı:  Allah’ım Senin kolaylaştırdığından başka kolay yoktur. Ancak sen istersen zoru kolaylaştırırsın. AMİN 


21 Ocak 2016 Perşembe

DUA MÜMİNİN HEM SİLAHI HEM İLACIDIR

Dil zikirde olursa insanın yuzu nurlanır

LALE  YÖN


Allah kabul etsin İnşaAllahSelam arkadaşlar cümleniz Hoş geldınız okuyan Arkadaşlar Allah kabul etsin İnşallah siz bu dualar ile kendinize yol acıyorsunuz Ölmüşlerinizi de Nurlandırıyorsunuz daim dil duada olursa nıyetler kabul olur .isteyin Allah sizleri görüyor duyuyor .hıç bir dua karşılıksız değildir.dua ALLAHTAN ALLAH dualı yurekleri bilir o Isterse verir hıç bir dua karşılıksız değildir. zamanı gelır olur KUN FE YEKÜN .inşallah rabımızın kapısında Ümitle yola devam ediyoruz şerre kilit hayra anahtar olsun dualı yürekler Yolumuz O.na varış genç yaşlı hıç fark etmiyor .nefes sayılı sebeb Bır şey oluyor Ömüründe ölümünde Hayırlısı sıralısı olsun

LALE  YÖN17 Ocak 2016 Pazar

Celcelütıyye...

Ve ahrısni ya zelcelali bi kafi kün Bi nassı hakıymin katiis sırrı esbelet .
40 adet ..okunur.
1. Vücudu sıhhat bulur.
2.Aile ve akrabası arasında emin olur

3. Bütün günahlarından tevbe etmiş olur
4.Yüce Allah onu hayır.salah ve rıza yoluna yaklaştırır.

14 Ocak 2016 Perşembe

Celcelatıye..

RIZIK DUASI

ÖZELLİKLE 28 ADET DÜŞÜNMEDİĞİ YERDEN GELEBİLECEK YERDEN RIZIK GELİR .
KİMSEYE MUHTAC ETMEZ .
TİCARETTE UMULMADIK YERDEN RIZIK GELİR 
"Ve subbe alayyer rızka sabbete rahmetinfe ente recaül alemiyne velev tegat...

7 Ocak 2016 Perşembe

PERŞEMBE DUAMIZ


Şu anda kapına geldik.
Yüce divanına durduk,ellerimizi açtık boynumuzu büktük, bizleri yüce huzurundan boş geri çevirme Ya Rabbi


Okumuş olduğumuz hatm-i şerifi; aşr-ı şerifleri,zikirleri tesbihatları ahsen surette kabul eyle.
Ya Rabbi !
Cemi hata ve kusurlardan salim eyle.
Yâ Rab! Şu anda senin medh ü senân için kalem tutan eller, Seni tesbih için ikrâra gelen diller hürmetine, Felekleri nûra, melekleri sürûra, âlemleri huzura kavuşturan o mübarek velâdeti Muhammedî hürmetine,

 Dergâh-ı izzetine uzanan, barigâh-ı mecd-i azâmetine açılan mü?min eller hürmetine, aşkınla tutuşup yanan hâlis gönüller hürmetine, ALLAH (c.c.) ALLAH (c.c.) diyerek mübarek ismini anan sâfî diller hürmetine...Gönlümüzü aydınlatacak feyzine, yüzümüzü güldürecek nûruna, ruhumuzu coşturacak aşkına muhtacız.
Bütün ümmet-i Muhammed?e lutfeyle yâ Rabbî!
Ruhumuzun cilası, hayatımızın ziyası, kurtarıcı kelâmın Kur?an-ı Kerîm?ini okuduk.zikirler yaptık ayetler ve sureler ile sana yol aldık

 Başlarımızın tacı, dertlerimzin ilâcı,Habibin Muhammed Mustafaya (s.a.v) salat ü selam yolladık;
Dergâh-ı izzetinde kabul eyle yâ Rabbî!..
Okunan Kur?an-ı Kerî m?i ahsen-i kabul ile kabul eyle yâ Rabbî!..
Hasıl olan sevabı iki cihan serveri, kâinatın efendisi, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilâcı Habîbin sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa (s.a.v)?in rûh-u tayyibelerine hediye eyledik haberdâr eyle yâ Rabbî!..

Hasseten hasıl olan sevabı, hatim-i şerife katılan kardeşlerimizin ahirete irtihal etmiş bütün yakınlarının ana,baba evladül ayanların, ruhlarına hediye eyledik kabul eyle yâ Rabbî! Kabirlerini Kur?an?ın nûruyla aydınlat, Şehitlerimizi ve Azız Atamızı nur içinde yatır


kabirlerini pür-nur, makamlarını cennet eyle yâ Rabbî...
Hasbel beşer içlerinden kabir azabına duçâr olan olanlar var ise, okunan Kur?an-ı Hakîm ve Sevgili Peygamberimiz hürmetine afv-ü ma?firet eyle yâ Rabbî!..
İsimleri unutulmuş, nesilleri kesilmiş, mübarek günlerde ve gecelerde bir Fâtiha okuyacak kimsesi kalmamış olan ehl-i imanın ruhlarına da taltif eyle yâ Rabbî!...
Yâ Erhamerrahimîn

Ya Rabbi !
Kuı-'an-ı Kerim?in nurlu yolundan bizleri ayırma ya Rabbi! Onun ahkamını yaşayıp, tatbik edenlerden eyle.
Kuran'ı Kerim'i bizlere lütfun ve kereminle dünyada arkadaş, kabirde yoldaş, kıyamet gününde şefaatçi, sırat üzerinde nur, cennete götüren bir refik, ateşten koruyan bir perde ve bütün iyiliklere ulaştıran bir delil ve imam kıl.

 Bizleri Kur'an'ın hidayetiyle hidayet eyle. Bizleri kuranın kerametiyle ateşten koru. Kuranın lütfuyla derecelerimizi yükselt. Ey büyük lütuf ve ihsan sahibi! Kur'an'ın tilavetiyle günahlarımızı affet.okurken yaptığımız hataları bağışla tam ve mükemmel okumuş gibi kabul buyur Ya Rabbi....
Bizi Kur'an'ın ziynetiyle ziynetlendir. Kur'an'ın keremiyle bize ikram et. Kur'an'ın şerefiyle şereflendir. Kur'an'ın şefaatiyle cennete ulaştır. Kur'an'ın hürmetine bizi bütün dünya belalarından ve ahiretin azabından koru. Ey Rahman ve Rahim bütün ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle.
Ey duaları kabul eden merhametlilerin en merhametlisi Rabbimiz! Dualarımızı kabul eyle.

 Kabul olunmayacak dua Ile sana el kaldırmaktan, insanlığa ve Islama faydalı olmayan bilgiden, bir müslümana yakışmayan acizlikten, tembellikten, cimrilikten sana sığınıyoruz, bizleri muhafaza eyle.
Dualarımızın kabulü ve son nefesimizde, nasip olması için buyurun bir kelime-i şehadet :
Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü

Bu kelime-i mübarekeyi söyleyerek ruh teslim etmek cümlemize nasib eyle.
Cümlemize son nefeste iman selameti nasibeyle yâ Rabbî!
Âmin diyen, gönülden bu duaya iştirak eden kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle,dareyn saadeti nasibeyle, razı oldu un kulların arasın ilhak eyle yâ Rabbî!

tüm kardeşlerimizin gönüllerindeki muratlarına hayırla birlikte kavuşmalarını iki cihanda senin nurunla pür nur olmalarını nasip eyle Allahım! Varsa butun sikintilarini sen gider ya Rabbi!
Hatim duasina katilan katilmayan herkesin gunahlarini genis magfiretinle affeyle ya rabbi...
Subhane Rabbike Rabbi?l-izzeti amma yesifun ve salamun ale?l-murselin ve?l-hamdu lillah-alemin

dünyevı maddı manevı dualrın kabulu için rızana sıgınıyoruz ALLAHIM . Kabul buyu r

 bayrağımızı ındırme ezanımızı sondurme Barış içinde Ülkemizi Selamate çıkar Allahimin Adiyla

 Senın rızanı istıyoruz bizi boş çevırme Rabbım Fatıha ile senın kapındayız 

Buyurunuz Bırer Fatıha ile AMİN


Bismillahirrahmanirrahim: Elhamdülillahi rabbil alemin.errahmanirrahim.maliki yevmiddin.iyyake neabüdü ve iyyake nestein.ihdinassıradel müstakim.sıradallezine en amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim.veleddalin.

AMİN.

Rahman ve rahim olan Allahın adıyla: hamd alemlerin rabbi rahman, rahim ve din gününün sahibi olan Allaha mahsustur.yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz.bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.gadaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil

LALE  YÖN


Şerlerin Hayra dönmesi için dua Allahın izni ile

Bismillahirrahmanirrahim.
Ferdün Hayyün Kayyumün Hakemün Adlün Kuddusün asa rabbüna en yübdi lenaa hayraa.

5 Ocak 2016 Salı

YENI YIL GELIYOR. . İLK AYI OKUYUNUZ LUTFEN..SENEMİZİN, HER İSTEĞİMİZİN HAYIR İÇİNDE GEÇMESİ İÇİN..


SENEMİZİN, HER İSTEĞİMİZİN HAYIR İÇİNDE GEÇMESİ İÇİN..
ALLAHUMME ENTEL EBEDIYYÜL KADİMÜL HAYYUL KAYYUMUL KERIMUL HANNANÜL MENNANÜ VE HAZİHİL 

SENETÜN CEDİDETÜN ESELÜKE FİHEL İSMETE MİNEŞŞEYTANIRRACİM VE EVLİYAİHİ VEL AVNE ALA HAZIHIN


NEFSİL EMMARATI BİS SUİ VEL İŞTİGALE BİMA YÜKARRIBUNE İLEYKE YA ZEL CELALİ VEL IKRAM.. AMİN .