30 Kasım 2016 Çarşamba

TEFEKKURÜN ÖNEMİ

TEFEKKURÜN ÖNEMİ

Tefekkür kalbin yapacağı işlerdendir. Eğer kendin için bir iyilik görürsen, bir iyiliğe nail olursan, Allah’a şükret! Bir kötülük görürsen de ondan dolayı tövbe et! İşte bu tefekkür sayesinde dinin ihya olur, dirilir, şeytanın da ölür.
Şöyle denmiştir: “Bir saat tefekkür, bir gecelik ibadetten hayırlıdır. ALLAH RAHATLIK versin Dua dostlarım s.s.s.s.h ile..
LALE YÖN


PEYGAMBERİMİZİN ŞİFA DUASI

 PEYGAMBERİMİZİN ŞİFA DUASI  HASTAYA.
.
Ezhib”l be”se Rabbin”nasi esfi ve entes”safi la sifae illa sifauke , sifaen la yügadiru sekama”
ŞİFA GELSİN TÜM HASTALARIMIZA..

LALE YÖN


MEVLANA DUASI


MEVLANA DUASI LA TÜZÜK KALBEN HEDEYTE BİL KERİM.VASRIF İS SUE .LLEZİ HATTA L KALEM.YA KERİME .L AFVİ SETTRE.L UYUB .İNTİKAM EZMA MERKES ENDER ZUNUP .EY MUHİBBİ AFV KUN EY TABİBİ RABİHNA SURİ KÜHÜN.ALLAHIM KEREM VE LUTFUNLA HİDAYET ETTIGIN KALBİ TEKRAR DELALTE MEYL ETTIRME TAKDIR KALEMIN YAZDIGI BELALARI BİZDEN SAF EYLE DEGISTIR EY AFV KERIM OLAN VE KULLARIN GUNAHLARINI GIZLEYEN ALLAH O GUNAHLAR SEBEBIYLE BIZDEN INTIKAM ALMA VE BIZE AZAP EYLEME EY KERIM OLAN ALLAH EGER SEN DERGAHI IZZETINE YANLIZ İYİLERİ KABUL EDERSIN ASAGILIK VE GUNAHKAR KIMSELER NEREYE AGLAYIP ILTICADA BULUNSUNLAR AMIN .

LALE YONLALE YÖN ' DEN DUA

LALE YONDEN DUA
Allah’ın adıyla Allah’a tevekkül ettim. 
Allah’ım! Zillete düşmekten, dalalete düşmekten, zulme uğramaktan, cahillikten, hakkımızda cehalete düşülmüş olmasından sana sığınırız
Allah’ın adıyla Allah’a tevekkül ettim. Allah’ım! Zillete düşmekten, dalalete düşmekten, zulme uğramaktan, cahillikten, hakkımızda cehalete düşülmüş olmasından sana sığınırız. 
Halim ve Azim olan Allah’tan başka ilah yoktur. 
Büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur. 
Kıymetli Arş’ın Rabbi, arzın Rabbi, semavatın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur 
Allah’ım! Hamd sanadır. Giydiği şey ne ise ismen söyleyerek, bunu bana sen giydirdin. 
Bunun hayırlı olmasını, yapılış gayesine uygun olmasını diliyor, şerrinden ve yapılış gayesine uygun olmamasından da sana sığınıyorum
 Allah’ım, pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım 
Allah’ım bizi gazabınla öldürme, azabınla da helak etme, bu azabından önce bize afiyet içinde ölüm ve iman nasip et.


LALE YON 

Hamd ve şükür için de şu dua okunmalıdır

Hamd ve şükür için de şu dua okunmalıdır
.
Hamd ve şükür için de şu dua okunmalıdır:El-hamdü-lillâhi daimen ve ala külli hâl ve E'ûzü billâhi min hâl-i ehlinnâr. Şu duâ da okunmalıdır:Elhamdülillahi alâ ni’metil islâm. Ve alâ tevfîkil îmân. Ve alâ hidâyetil rahmân...ALLAHIM .kabul eyle .amin

.LALE YÖN
22 Ekim 2016 Cumartesi

SIRLI DUAMIZ


 Allâhümme innî es’elüke biennî eşhedü enneke entallâh lâ ilâhe illâ ente, el-ehadü’s-samedü, ellezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

(Ey Allah’ım! Ben şehadet ederim ki sen kendisinden başka ilah olmayan Allah’sın Birsin, her şey sana muhtaçtır, sense hiç bir şeye muhtAç değilsin! Sen ne doğurdun ve ne de doğuruldun Hiç bir şey sana denk değildir)


Oku. Daha sonra dile dileyeceğini.

LALE YÖN

Mutluluk Duası

Mutluluk Duası
Mutluluk Duası ..Allahümme innî abdüke, ebnü abdike, ebnü ümmetike nasiyetî biyedike, mâdin fiyye hukmüke, adlün fiyye kadaüke, eselüke bikülli ismin hüve leke semmeyte bihi nefsike, ev enzeltehu fî kitâbike, ev allemtehu ehaden min halkıke, ev este’serte bihi fî ilmi’l-gaybi ındeke en tec’ale’l- kur’âne’l-azîmi rabîa kalbî, ve nûra sadrî, ve cilâe hüznî,ve zehebe hemmî :

Allah’ım. Ben Senin kulunum, senin ümmetinden biriyim. Kaderim Senin elinde. Benim hakkımda Senin hükmün geçerli, takdir ettiğin adalettir.Yüce Zâtının işittiği, kitabında indirdiğin, yaratıklarından birine öğrettiğin veya gayb bilgisinde kendi tercih ettiğin isminle Senden dilekte bulunuyorum Yüce Kur’ân’ı kalbimin baharı, gönlümün nuru ve üzüntümün cilâsı kıl Üzüntümü gider ... Hüzün ve keder .için okunacak DUA .

.LALE YÖN 


KEVSER SURESİNİN FAZILETI

KEVSER SURESİNİN FAZILETI
KEVSER SURESİNİN FAZILETI .BU SURE MÜSLÜMANLIĞIN İLK DOĞUŞUNDA İLK DEVRELERINDE NAZIL OLMUŞTUR PEYGAMBERİNE YARADANIN VERDIĞI NIMETTIR ÇOK KIYMETLIDIR BİRLEŞTIRICI KORUYUCU SEVGİ BAĞLARINI ÇOĞALTICI SAKINIYET VERICI VE NE İLE NIYET EDERSENIZ CEVAP VERICIDIR INSALLAH..100 ADET OKUYORUZ Kevser SÛRESİBismillâhirrahmânirrahîmİnnâ a’taynâkel-kevser. Fesalli lirabbike venhar. İnne şânieke hüvel ebter.KEVSER SURESININ DUASI YARABBİ BÜTÜN HAMDÜ SENA ÖVMEK VE ÜVÜLMEK ANCAK SANA MAHSUSTURYARABBI BUTUN SELATÜ SELAM SEVGİLİ PEYGAMBERIMIZ HAZRETI MUHAMMED ALEYHISSELAM ÜZERINE OLSUN EY ALLAHIM BEN BILDIĞİM VE BILMEDIĞIM HAYIRLARIN CÜMLESİNİ SENDEN İSTERIM EY ALLAHIM BENIM BİLDİĞİM VE BİLMEDİĞİM ŞERLERIN CÜMLESINDEN SANA SIĞINIRIM ŞERLERIN EY ALLAHIM SENIN SALIH KULLARIN SENDEN İSTEDIKLERI HAYIRLARIN CÜMLESİNİ SENDEN İSTERIM EY ALLAHIM SALIH KULLARIN HANGİ ŞERLERDEN SANA SIĞINDILARSA O ŞERLERIN CÜMLESINDEN SANA SIĞINIRIM EY RABBIMIZ BİZE DÜNYADA VE AHIRETTE İYİLİK VER VE BİZİ CEHENNEM AZABINDAN ATEŞİNDEN KORU BİZİ DOĞRU YOLA KAVUŞTUR KALPLERIMIZI KÖTÜYE KAYDIRMA YARABBI BİZE RAHMETINI İHSAN EYLE BİZİ MAKSADIMIZA GAYEMIZE GÖTÜRECEK YOLA SEVKET ALLAHIM DUALARIMIZI KABUL AMELLERIMIZI MAKBUL EYLE AMİN EL FATIHA


LALE YÖN


Her yola çıkışta 21 kez okumanız tavsiye edilir:

Her yola çıkışta 21 kez okumanız tavsiye edilir:
“Bismillah, rabbiyallah, hasbiyallah, tevekkeltü alallah, ve ı’tesamtu billah, ve fevvedtu emriy ilallah, mâşaallah, la kuvvete illa billah.”
Bismillah: İsmi Allah olanın varlığı ve kuvveleri olarak,Rabbiyallah: Rabbim, Allah’dır,Hasbiyallah: Allah bana yeter,Tevekkeltü alAllah: Allah’a tevekkül ettim,Ve ı’tesamtu billah: Ve varlığımdaki ilahi boyut ile korundum,Ve fevvedtu emriy ilAllah: İşimi Allah’a bıraktım,Mâşaallah: Olan Allah’ın istediğidir,La kuvvete illa billah: Kuvvet yok, ancak Allah’ın. Alıntı .


L..YÖN

DİNİN SIRRI SEVGİDİR.

DİNİN SIRRI SEVGİDİR.
DİN İLAHİ BİR KANUNDUR,
DİNİN SIRRI HUKUKTUR .HUKUKUN SIRRI VİCDANDIR.
VİCDANIN DA SIRRI, SEVGİDİR. SEVGINİ YANSIT. ...INSANOGLU.


L.Yön


20 Ekim 2016 Perşembe

Cuma gecesi Duası zıkır

  • ESMA DUASI CUMA GECELERI OKUYUNUZ BESMELE İLE YA ALLAH ..ALLAHUMME İNNİ ESELUKE BİESMAİKELHUSNA.. YA ALLAH ..FALEM ENNEHU LA İLAHE İLLALLAH.. YA RAHMAN ..ERRAHMANÜ ALEMEL KURAN.. YA RAHIM..VEKANALLAHÜGAFUREN RAHIMA.. YA MALIK..MALİKİ YEVMİDDİN.. YA KUDDÜS ELMELEKÜ ELKUDDÜSÜSELAMU.. YA MÜTEAL..FETALLAHÜL MELİKÜL HAKKUL MÜBİN.. YA SELAM..VALLAHÜ YEDU İLA DARISSELAM.. YA MÜMİN..EL MÜNÜL MÜHEYMÜMİNÜLAZIZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBIR.. YA AZIZ.. VE KANALLAHÜ AZIYZEN HAKIMA.. YA HALIK..FETEBAREKKALLAHÜ AHSENÜL HALİKİN.. YA MUSAVVİR..HÜVELLEZİ AHIRÜ VEZZAHÜRÜ VEL BATIN.. YA ŞEKUR..İNNE RABBENA LEGAFURUN ŞEKUR.. YA BEDI..BEDIUSSEMAVATI VEL ARD.. YA ALIM..VE HÜVE BİKÜLLİ ŞEYIN ALIM.. YA ALIM..ALİMÜL GAYBI VEŞŞEHADE.. YA FETTAH.. RABBENA FETTAH BEYNENA VE BEYNE KAVMINE BİLHAKKI VE ENTE HAYRÜLFATIHİN.. YA. MÜBİN.. İNNA FETAHNALEKE MÜBİN.. YA MUHIT..VALLAHÜ BİMA TAMELUNE MUHIT.. YA KADIY..VALLAHÜ YAKDİ BİL HAK.. YA HASIP.. VEKANALLAHÜ ALA KÜLLİ ŞEYIN KADIR.. YA NASIR.. VE NIMEL MEVLA VE NİMENNASIR.. YA VASI..VE KANALLAHÜ KAHİRÜ FEVKA İBADIN.. YA GAFIR.. İNNALLAHE YAĞFIRUZZUNUBE CEMIA.. YA TAHIR.. İNNALLAHE YUHİBBÜL MUTETAHHIRIN. YA MEN LEYSE LEHÜ MİSLÜN VE LA ŞEBÜHÜN FIL ARDI VELA FISSEMAİ VE HÜVESSEMİUL ALİM.. VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLA HIL AZIYM VE SSALLALAHÜ ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALİHITTAYYİBİNET TAHIRINE BIRAHMETIKE YA ERHAMERRAHIMIN VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBIL ALEMİN AMİN...LALE YÖN

Cuma

  • ESMA DUASI CUMA GECELERI OKUYUNUZ BESMELE İLE YA ALLAH ..ALLAHUMME İNNİ ESELUKE BİESMAİKELHUSNA.. YA ALLAH ..FALEM ENNEHU LA İLAHE İLLALLAH.. YA RAHMAN ..ERRAHMANÜ ALEMEL KURAN.. YA RAHIM..VEKANALLAHÜGAFUREN RAHIMA.. YA MALIK..MALİKİ YEVMİDDİN.. YA KUDDÜS ELMELEKÜ ELKUDDÜSÜSELAMU.. YA MÜTEAL..FETALLAHÜL MELİKÜL HAKKUL MÜBİN.. YA SELAM..VALLAHÜ YEDU İLA DARISSELAM.. YA MÜMİN..EL MÜNÜL MÜHEYMÜMİNÜLAZIZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBIR.. YA AZIZ.. VE KANALLAHÜ AZIYZEN HAKIMA.. YA HALIK..FETEBAREKKALLAHÜ AHSENÜL HALİKİN.. YA MUSAVVİR..HÜVELLEZİ AHIRÜ VEZZAHÜRÜ VEL BATIN.. YA ŞEKUR..İNNE RABBENA LEGAFURUN ŞEKUR.. YA BEDI..BEDIUSSEMAVATI VEL ARD.. YA ALIM..VE HÜVE BİKÜLLİ ŞEYIN ALIM.. YA ALIM..ALİMÜL GAYBI VEŞŞEHADE.. YA FETTAH.. RABBENA FETTAH BEYNENA VE BEYNE KAVMINE BİLHAKKI VE ENTE HAYRÜLFATIHİN.. YA. MÜBİN.. İNNA FETAHNALEKE MÜBİN.. YA MUHIT..VALLAHÜ BİMA TAMELUNE MUHIT.. YA KADIY..VALLAHÜ YAKDİ BİL HAK.. YA HASIP.. VEKANALLAHÜ ALA KÜLLİ ŞEYIN KADIR.. YA NASIR.. VE NIMEL MEVLA VE NİMENNASIR.. YA VASI..VE KANALLAHÜ KAHİRÜ FEVKA İBADIN.. YA GAFIR.. İNNALLAHE YAĞFIRUZZUNUBE CEMIA.. YA TAHIR.. İNNALLAHE YUHİBBÜL MUTETAHHIRIN. YA MEN LEYSE LEHÜ MİSLÜN VE LA ŞEBÜHÜN FIL ARDI VELA FISSEMAİ VE HÜVESSEMİUL ALİM.. VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLA HIL AZIYM VE SSALLALAHÜ ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALİHITTAYYİBİNET TAHIRINE BIRAHMETIKE YA ERHAMERRAHIMIN VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBIL ALEMİN AMİN...LALE YÖN

Ben Buyum

Eleştiri ve Tartışmada Kırıcı olmaktan Kaçın Söyleyeceklerini iyi Tart
Rabbinin yoluna doğru bilgiyle ve güzel bir anlatımla çağır Onlarla en güzel şekilde mücedele et.Kendine asil bir görev kabul et Ben buyum Sevgilerimle

Ben Buyum

Eleştiri ve Tartışmada Kırıcı olmaktan Kaçın Söyleyeceklerini iyi Tart
Rabbinin yoluna doğru bilgiyle ve güzel bir anlatımla çağır Onlarla en güzel şekilde mücedele et.Kendine asil bir görev kabul et Ben buyum Sevgilerimle

Cuma Gecesinin Işığığı .DUA...

Sustum... Düşündüm... Durgunlaştım... En çok 'Hüzün'dü adım... Ama; Elhamdülillah hiç Yalnız kalmadım. Yöneldim, sesimi İşitene ve bir Ayet düştü dilime... “Ben kederimi ve hüznümü sadece Allah'a arz ederim" YUSUF SURESİ 86. AYET
Dualı Cumalar   Gecenın selamı ile  Tüm İslam Alemine ve Dostlarıma 

17 Ekim 2016 Pazartesi

Tefekkür...

Onun nimetlerine, ihsanlarına karşılık, nefsine uyarak günah işlediğini, gaflet içinde yaşadığını düşünmek, Allah’tan utanmaya sebep olur. Allahü teâlâ, yerlerde ve göklerde bulunan mahlûkları düşünerek ibret alanları sever.

Hazret-i Musa’nın ümmetinden biri, 30 sene ibadet eder, bir bulut kendisini gölgeler. Bir gün bulut gelmez, güneşte kalır. Annesi, (Bir günah işlemişsindir) der. Çocuk, (Hayır, günah işlemedim) der. Annesi, (Göklere, çiçeklere bakıp da Yaratanın azametini düşünmediysen, bundan büyük hata olur mu?) der.
Büyüklerimizden .Bilgi.

14 Ekim 2016 Cuma

ZİKİR..

Herhangi bir kimse cuma gecesi (perşembeyi cumaya baglayan gece)
 Her ne Hayırlı dilegi için olursa olsun 100 kere essalatü ves-selamü aleyke ya seyyidi ya rasulallah huz bi yedi.kallet hileti edrikni. salavat-ı şerifini okursa dilegi gerçekleşir, bu dünya ve ahirete ait hayırlı muratlarına erişir.İnşallah 

5 Ekim 2016 Çarşamba

YAKARIŞ.

Allahümme inni eselüke ihlase vel gayın vel mağfirete  ve rıdak .Allahım  Senden ihlas
istıyoruz yakın istıyoruz senın marıfetını  ve rızanı istiyoruz .YA RABBİ .
Allahümme  ceallena min emrina feracen ve mahrace .Allahım  İşlerimizde bize çıkış ve Rızanı istıyoruz ..İNŞALLAH..

4 Ekim 2016 Salı

Tüm Sıkıntılar için dua .

La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in...
Nıyet edip
okuyan sıkıntılarından kurtulur.Sayı önemli değil . .ALLAHIN izni ile.

1 Ekim 2016 Cumartesi

Zemzem Ve Faydaları

Zemzem ,doyurucu ve hastaya şifa veriricidir,
Zemzemi,belalardan korunmak niyeti ile içeni ALLAH korur.
Zem zemi içerken. ..Allahümme inni es,elüke ilmen,nafian,ve rızkan vasi.an ve şifa en min külli dain.ve sekam......
Ya rabbi senden faydalı ilim,bol rızık ve her türlü hastalıktan şifa istiyorum dıye dua ediniz sağlıklı yaşam dilerim hayırlı günler Sevgiler Dostlarım

30 Eylül 2016 Cuma

22 Eylül 2016 Perşembe

Cuma gecesı Dua Cumleye.


Elleriniz açık, kalbiniz sevgi dolu olsun gözlerinizde iki damla yaş olsun sağanak sağanak yağan Rahmet Dergahından bir damla da size nasip olsun. Kardeşliğin en güzeli duadır kardeşler dualarınız kardeşleriniz için olsun…Bu Gecenın Selamı İLE  Cumanız gibi bütün günleriniz rahmet olsun…Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran Rabbim hakkımızda en hayırlı kilitleri açsın Gecenı feyızı duası sızlere olsun naçizane  CUMA GUNU GECESİ SİZLERE DUA hedıye olsun 
20 Eylül 2016 Salı

Bu Gecenın duası...

DUA ile Tüm GÖNÜL Dostlarıma

Ya Rab ,rahmetini bize bir elbise gibi giydır.
Hannan sıfatınla sıfatlanıp şevkatli olmayı nasıp et.
Tedbirimizi alır Sana tevekkül ederiz .
Nurun la bizleri hidayete erdir, kulluğumuzda ihlaslı olmayı da bizlere nasip et .
Aklımızı kullanırken kötü yollara sapmaktan bizi koru..
YA Rebbena ,isimlerinin tamamını sırları ve sıfatları zahir olan lütufları ,vücudiyetınin ve zatının hürmetine kalplerimizi hidayetinin nuru ile nurlandır.
Bizlere Seni sevmeyi öğret ,senden başkasından istememeyi nasip eyle settar isminin hürmetine bizleri himayene al ve koru...Hayırlı gecenın sabahına ermek nasıp et Amin 

16 Eylül 2016 Cuma

Cuma Dileklerim .

Cuma gününde makbul bir saat vardır. Duasını bu saate denk getiren Müslümana Allah dilediğini verir.    .Tüm Dostla rıma  . Daha Nıce Bayramlara . ve Cumalara Huzur ile dua ile .Amin 

sevgi saygı sızlere .

14 Eylül 2016 Çarşamba

Sabah Akşam okunması uygun Dua

Elhamdü lillahillezi radde aleyye ruhi ve afani fi cesedi ve ezine li bizikrihi.
MANASI
: Ruhumu bana iade eden (geri veren) (yattığım uykudan sağ olarak uyandıran),vucüduma sıhhat ve afiyet veren (sağ salim sağlık ve esenlikle uyandıran),kendisini zikretmem (anmam-dua ve ibadet etmem) için bana izin veren Allah’a hamdü sena ederim. AMİN

10 Eylül 2016 Cumartesi

Bayram Duamız .

Sevgili Peygamberimiz Bayram günlerinde şu duayı çok okuyanın kalbinin ölmeyeceğini haber vermiştir;
“Yâ Hayyû, yâ kayyûm, yâ bedia’s-semavati ve’l-ardı, yâ ze’l-celâli ve’l-ikram.”
Ey Hayy ve Kayyûm olan Rabbimiz, ey semâvat ve arzın bedi’i, ey Celâl ve Kerem sahibi. Beni sen koru, sen istikamette daim eyle. Kötülük ve günahlardan muhafaza et, sırat-ı müstakimde dâim ve sabit eyle. Amin İnşallah .Dualı Bayramlar Hayra olsun Nıce Bayramlara .

4 Eylül 2016 Pazar

YA NUR

Körlüğü olanları nuruyla görür kılan,dalalette olmlarınıda hidayetiyle irşat eden,bütün alemleri nuruyla aydınlatan demektir.
Alemleri nurlandıran, aydınlatan

26 Ağustos 2016 Cuma

GUNDE İÇİNDE RABBİM SAYISI SENCE MALUM DEYİP SAYISIZ HAMDÜSENALAR OLSUN KELIMESINI ÇEKİNİZ..

GUNDE İÇİNDE RABBİM SAYISI SENCE MALUM DEYİP SAYISIZ HAMDÜSENALAR OLSUN KELIMESINI ÇEKİNİZ..

LALE YÖN

.ÜZERİMİZDE OLAN VE HER ZAMAN KÖTÜ GELECEK FELAKETLERDEN UZAK KALMAK İÇİN AİLECE VE VATANIMIZA GELECEK KÖTÜLÜKLEREDE,EVLERİMİZE GELECEK HER TÜR FELAKETLERE KARŞI SIĞINMA İÇİN YAPIYORUZ..

DUALARI OKURKEN HER ZAMAN SAĞ TARAFTAN BAŞLAYIP ETRAFINIZDA DÖNEREK HALKA YAPINIZ..
KENDINIZI DAİRE İÇİNE ALINIZ SEMİYÜL..HALKA İÇİNDE OKUDUĞUNUZ ZAMAN HİÇ BİR ŞEY İÇERİ GİREMEZ BİLİNİZ..BIR KERE DÖNÜNÜZ YETERLİDİR..DAİRE İÇİNE KENDİNİZİ VE İSTEDIĞINIZI, ÇOCUKLARI DA.. .

.AYETEL KÜRSİYİ OKUYUP ÖNCE SAĞ TARAFA, SONRA SOL TARAFA ,ARKANIZA VE ÖNÜNÜZE ,BAŞ ÜSTÜNE VE YERE DAHA SONRA TUKURUK YUTAR GİBİ İÇİNİZE OKUYUNUZ ..BU KALE GİBİDİR DOLAYISI İLE EVİNİZDE OKURSANIZ BU ŞEKİLDE EVINIZDE KORUNUR.. 

EV ARINDIKÇA MUTLULUKTA GÜZEL OLUR İŞLERİNİZ AÇILIR ..KENDINIZI DAHA HUZUR İÇİNDE BULURSUNUZ YAVAŞ YAVAŞ RUYALAR RAHMANI OLURl..

KORUNMA DUALARIMIZ KORUNMA DEMEK TUM OLUMSUZ GELECEK KÖTÜLÜKLERDEN GARDINI ALMAK TIR.. BU KORUNMA DUALARIMIZ YİNE NIYETLE YAPIYORUZ.. ŞER OLAN TÜM KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAYA NIYET ...EDİYORUZ ..ÜZERİMİZDE OLAN VE HER ZAMAN KÖTÜ GELECEK FELAKETLERDEN UZAK KALMAK İÇİN AİLECE VE VATANIMIZA GELECEK KÖTÜLÜKLEREDE,EVLERİMİZE GELECEK HER TÜR FELAKETLERE KARŞI SIĞINMA İÇİN YAPIYORUZ.. 

*ALLAHÜMME İNNA NECALÜKE Fİ NURIHIM VE NEUZİ BIKE SURUNIHIM...AMİN *YA ALLAHU BIKETEHASSANTÜ VE BIABDIKE VE RESULIKE SEYYIDINA MUHAMMEDIN SALLALAHÜ TEALA ALEYHI VESSELAM ESTECERTÜ AMİN.. *BESMELE İLE BİZİL MÜLKİ VEL MELEKÜT VE AKSEMTİ İZZETİ VEL CEBERUT VE TEVEKKELTÜ ALLEL HAYYIL KAYYUMİL LA YEMENU VELA YEMUT DEHALTÜ Fİ HİFZİLLAHI DEHALTÜFİ EMANILLAHİ DEHALTÜFİ HİRZILLAHI BI HAKKI KEF HE YE AYN SAD KÜFİYTÜ BI HAKKI HA MIM AYN SİN KAF HANIFTÜ BİL LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZIM.. ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDI ZİL HULİKİ AZİM BI ADEDİ İLMİLLAHİL AZİYM VE SALLALLAHÜ ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALİHİ VE SAHBIHI VE SELLİM"

AMİN..


LALE YÖN


KORUNMA DUASI BU HAVASTIR DİKKATINIZE

KORUNMA DUASI BU HAVASTIR DİKKATINIZE

BİSMILLEZI LA YEDIRU MEASMIHI ŞEYÜN FİL ARDI VE LA FIS SEMAVATI VE HUVE SENIYÜL ALİM BU DUA SABAH VE AKŞAM 7 KERE OKUNUR ALLAH KABUL ETSIN..

LALE YÖN


MUNAFIKUN SURESİ-GÜÇLÜ BİR KORUNMADIR..GECE KORUNMA DUAMIZ 11 AYETTEN MEYDANA GELMİŞTIR

MUNAFIKUN SURESİ-GÜÇLÜ BİR KORUNMADIR..GECE KORUNMA DUAMIZ 11 AYETTEN MEYDANA GELMİŞTIR 
BESMELE İLE BAŞLIYORUZ GÜÇLÜ BİR KORUNMADIR KURANI KERİMDEN AKTARIYORUM. MUNAFIKUN SURESİDİR 

BİSMİLLAHIRRAHMANIRRAHİM... 

İZACEAKEL MUNAFIKÜNE KAALÜ NEŞHEDÜ İNNEKE LERESULULLAH VALLAHU YAĞLEMU İNNEKE LERESULUH VALLAHÜ YEŞHEDÜ İNNEL MÜNAFIKIYN LEKAZİBUN İTTEHAZÜ ETMANEHÜM CÜNNETÜN FESADDÜ AN SEBİYLİLLAH İNNEHUM SAE .MA KANU YA MELUN ZALIKE BİENNEHUM AMENU SÜMME KEFERU FETUBİA ALA KULUBİHİM FEHÜM LA YEFKAHUN VE İZA REEYTEHÜM TU CU BİKE ECSAMÜHÜM VE İN YEKUÜLÜ TESMA LİKAV LİHİM KEENNEHUM HUSÜBÜN MÜSENNEDEH YASEBUNE KÜLLE SAYHATIN ALEYHİM HÜMÜLADÜVVÜ FAHZERHÜM KAATELEHÜMULLAHÜ ENNA YÜFEKUN VE İZA KIYLE LEHÜM TEALEV YESTAĞFİRLEKÜM RESULULLAHİLEVVEV RÜUSEHÜM VE REEYTEHÜM YESUDDUNE VE HÜM MÜSTEK BİRUN SEVAÜN ALEYHIM ESTAĞFERTE LEHÜM EM LEM TESTAĞFİRLEHUM LEN YAFIRULLAHÜ LEHÜM İNNALLAHE LA YEHDIYLKAVMELFASIKIYN HÜMÜLLEZIYNE YEKUÜLÜNE LA TÜNFİKUÜ ALA MEN İNDE RESULLİLLAHİ HATTA YENFADDÜ VE LİLLAHİ HAZAİNÜSSEMAVATİ VEL ARDI VE LAKINNELMÜNAFIKIYNE LA YEFKAHUN YEKULUNE LEİN RECANA İLELMEDIYNETİ LEYUHRICENNELEAZZÜMİNHEL EZELL,VE LİLLAHİL İZZETÜ VE LİRESULİHİ VE LİLMÜMİNİYNE VE LAKIN NELMÜNAFIKIYNE LA YAMELUN YA EYYÜHELLEZIYNE AMENU LA TÜLHİKÜM ANVALÜKÜM VE EVLADÜKÜM AN ZİKRİLLAH VE MEN YEFAL ZALİKE FEÜLAİKE HÜMÜLHASIRİN VE ENFIKUÜ MİMMA RAZAKNAKÜM MİN KABLİ EN YETIYYE EHADEKÜMÜLMEVTÜ FEYEKULUNE RABBİ LEVLA AHHARTENIY İLA ECELİN KARIYBİN FE ASSADDEKA VE EKÜN MİNESSALİHİYN VE LEN YAAHHIRALLAHÜNEFSEN İZA CAE. ECELÜHA VALLAHÜ HABIYRÜN BİMA TA MELUN 

AMİN

LALE YÖNBEREKET VE RIZIK İÇİNDİR HER GÜN BİR KERE OKUNMASI UYGUNDUR .

BEREKET VE RIZIK İÇİNDİR HER GÜN BİR KERE OKUNMASI UYGUNDUR 

LEKAD CEAKÜM RESULÜN MİN ENFİSİKÜM AZİZÜN ALEYHİ MA ANITTUMHARIYSUN ALEYKÜM BİL MÜMİNİNE RAUFUN RAHIYM FE İN TEVELLEV FE KUL HASBİYALLAHU LA İLAHE iLLA HU ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÜL ARŞİL AZİYM .

LALE YÖN


SİHİRİ VE ÜZERİMİZDEKİ ÜÇ HARFLİLERİ TEMIZLER ŞİFA NİYETİYLE OKUYUNUZ SUYA İÇİN İÇİRİN EV HALKINA

SİHİRİ VE ÜZERİMİZDEKİ ÜÇ HARFLİLERİ TEMIZLER ŞİFA NİYETİYLE OKUYUNUZ SUYA İÇİN İÇİRİN EV HALKINA

YASİNİ ŞERİFİN ILK 9 AYETİ
1.    Yasın 2. Vel kur'anil hakiym 3. İnneke le minel murseliyn 4. Ala sıratım müstekıym 5. Tenziylel aziyzir rahıym ... 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun


LALE YÖN


HUZURLU BİR RÜYA VE UYKU İÇİN ... GECE KORKULU RUYA VEYA KENDİ KENDİNE KONUŞAN KİŞİLER İÇİN BİR DUA..HATTA HAYAL GÖRENLERDE BU DUAYI OKUYUP YATSIN..

HUZURLU BİR RÜYA VE UYKU İÇİN ... 
GECE KORKULU RUYA VEYA KENDİ KENDİNE KONUŞAN KİŞİLER İÇİN BİR DUA..HATTA HAYAL GÖRENLERDE BU DUAYI OKUYUP YATSIN..

BESMELE YOK
 VE İZA KARATEL KURANE CEALNA BEYNEKE VE BEYNELLEZİYNE LA YUMINUN BİL AHIRETIN HICABEN MESTURA VE MINHÜM MEN YESTEMİU İLEYKE VE CEALNA ALA KULUBIHIM EKINNETÜM EN YEFKAHUHÜ VE Fİ AZANIHIM VAKREN VE İN YERAV KÜLLE AYETIN LA YÜMİNUNE BIHA HATTA İZA CAUKE YÜCADİLUNEKE YEKÜLLEZIYNE KEFERU İN HAZA İLLA ESATİYRUL EVVELİN ÜLAİKELLEZIYNE TABA ALLAHÜ ALA KULUBUN KULUBIHIM VE SEMİİHİM VE EBSARIHIM VE ÜLAİKE HÜMÜL GAFİLUN EFERAEYTÜM MENITTEHAZE İLAHEN HEVAHÜVE ADELLEHÜLLAHÜ ALA İLMİN VE HATEMU ALA SİMİHİ VE KALBIHI VE CEALNA ALA BASARIHI GIŞAVETEN FE MEN YEHDİHİ MİN BADİLLAHİ EFELA YETEZEKKERUN VE MEN AZLEME MİNMEN ZEKERA BI AYATIHI RABBIHI FE ERADE ANHA VE NESIYYE VAKDEMET YEDAHU İNNA CEALNA ALA KULUBİHİM EKINNETÜN EN YEFKAHÜHÜ VE Fİ AZANIHIM VAKRA ..

AMİN.. 
BU DUAYI OKUYUN VE RAHAT EDİN ZARAR HİÇ BİR ŞEKILDE OLMAZ RAHAT UYUYUN.
LALE YÖN


SIKINTI VE DERTLER İÇİN DUAELHAMDÜ LİLLEZIYNE AFANI MIN MEPTELA KE BIHI VE FADDELANI ALA KESIREN MİN MEN HELEKA TAFDILA AMİN..YA HAYYU YA KAYYUM BİRAHMETIKE ESTEĞİZSUFE ASLIHLI ŞENI KÜLLEHU VE LA TEKILNI İLA NEFSI TARFETE AYNIN
AMİN…
SABAH AKŞAM BIR VEYE ÜÇ KERE OKUNMASI EFDALDIR.


LALE  YÖN


25 Ağustos 2016 Perşembe

Ya Rabbim; bu Mübarek Cuma Gecesi yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; Dertlilere Deva, Hastalara Şifa, Borçlu kullarına Edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların Dualarını kabul et…Ülkemize Selamet  Hayırlı nurlu Dualı  DOSTUN Dosta ettiği dua kabul olur inşallah
 CUMALAR

11 Ağustos 2016 Perşembe

Cuma dilekleri

Rengarenk Kapılardan İbarettir Yaşam, biri kapanır, diğeri açılır. Rabbimin hazinesi Büyük İman İle  Hakkımızda Hayırlı kapıları açsın İNŞALLAH  Dualar ile Tüm Ülkemize  Lailahe İlla ente subhaneke inni küntüm minezzalimin  sen zalimin şerrinden muhafaza eyle RABBİM  Hayırlı cumalar. 


17 Temmuz 2016 Pazar

MADDİ RAHATLAMADIR .

MADDİ RAHATLAMADIR .

YA HALIK YA BARI YA MUSAVVIR
HER GÜN 21 OKUMANIN ÇOK FAYDASI VARDIR

LALE YÖN
BOL RIZIK İÇİN

BOL RIZIK İÇİN
FİYHA YÜFREKU KÜLLÜ ... EMRİN HAKIYMİN..

(BEREKET İÇİN 41 KERE OKUNU..BOL RIZIKTIR..)

LALE YÖN

Formun Üstü


BEREKET DUASI


                
 Allahu latıyfun   bii  ıbade tıhı  yerzuuki menyeşaü ve hüvel kavıyyül azız 
100 kere rızk ıcın
okunur
.                      

BÜYÜLÜ KİŞİLER İÇİN VE FELÇLİ HASTALAR İÇİNBİSMİLLAHİRRAHMANIRRAHİM  HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLA HU ALİMUL GAYBÜ VEŞŞEHADE LİMUL GAYBÜ VEŞŞEHADEH HÜVER RAHMANÜRRAHIM HÜVALLAHÜLLEZİ LA İLAHE İLLAHU EL MELAKUL KUDDÜSÜS SELAMÜL MÜMÜNÜL MÜHEYMİNÜL AZİZÜL CEBBARU MÜTEKEBBİR SÜBHANALLAHİ AMMA YÜŞRIKÜN HÜVALLAHÜL HALİKÜL BARIÜL MUSVVİRİ LEHÜL ESMAÜLHÜSNA YÜSEBBÜHU LEHÜ MA FİSSEMAVATİVEL ARD VE HÜVEL AZİZÜL HAKIM .

AMİN.

LALE YÖN


KALP NURU VE HUZURU İÇİN

HER GÜN 19 KERE YA VAHID TAVSİYE EDIYOR İNSANLARIN BAZISINI DİNİ VEYA DÜNYEVİ KONULARDA ÜZERİNE DERECE DERECE YUKSELTMİŞTİR FAKAT BU YÜKSELME VE SEÇME KULLARIN KENDİ AMELLERI İLE ONA LAYIK OLMALARI NETICELERIDIR HAYAT BIR SINAVDIR 

LALE YÖNSIKINTILI SİNİRLİ ZAMANINDA OKUYUNUZ....

SIKINTILI SİNİRLİ ZAMANINDA OKUYUNUZ....
ŞİFA DUASI

Allahümme barık ala muhammedın ve ala ali muhammed kema barekte ala ibrahıme ve ala ali İbrahıme inneke hamıdın mecıd .

LALE YÖN
14 Temmuz 2016 Perşembe

ŞEYTAN VESVESESINDEN VE BÖCEK SOKMASINDAN KORUNMA.

Euzu Billahi mineşşeytanirracim
Bismillahirrahmanirrahim
Auzu bikelimatillahittammat min külli şeytanın ve ham
metin .Ve min 
külli aynin ve lammetin

9 Temmuz 2016 Cumartesi

İşle ilgili nasip kapısının açılması için dua

 ..Hak Dostlarımıza ..
kolaycana ve tez vakitte iş bulabilmek için okunacak güzel bir dua yöntemi.
işsiz olan bir sürü insanlarımız inşallah bu konumuzdan faydalanacaklardır.
Yusuf suresi... 54.. 55,, vede 56,, ayetler bu hususta oldukça faydalı tavsiye ederim bu ayetlerin okunuşuda şöyledir .
54. Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın
 55. Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım
56. Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın.
Hayırlı dua lı Geceler dilerken Dualarım cümlemize Olsun

29 Haziran 2016 Çarşamba

Kadır gecesi dua

Bismillahirrahmanirrahim
İnnê enzelnâhü fî leyletilkadr
Ve mê edrâke mâ leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelâiketü verrûhu fîyhâ bi’izni rabbihim min külli emr
Selêmün hiye hattâ matla ıl fecr.
Biz o Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.