26 Mayıs 2016 Perşembe

PERŞEMBE GECESİ DUAMIZ

BİSMİLLAHIRRAHMANIRRAHIRRAHMANIRRAHIM

Yaşlıların ümit kaynağı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresizi Mevla-yı Müteal'e sonsuz hamd ü sena ediyor; bütün varlığı yüzü suyu hürmetine yarattığı Habib-i Ekrem'ine, O'nun güzide aile fertlerine ve seçkin yol arkadaşlarına salat-ü selam gönderiyor, acz u fakrımı şefaatçi yaparak bir kez daha sonsuz şefkat sahibi Rabbimin ulu dergahına sığınıyorum. "Günahdan tevbe eden kimse günah işlememiş gibi olur. Fakat bir taraftan istiğfar, diğer taraftan günah da ısrar eden ise el-iyazü billah- Cenab-ı Hakk ile istihza eden kimse gibi olur."

Bağışlama ve Tövbe ile büyük günahlar af olunduğu gibi mükerreren irtikab edilen küçük günahlar da, büyük günahlar arasına dahil olur. "Kalbinde nedamet olmadığı halde yalnız lisanen edilen istiğfar, yalancılar tövbesidir.


Cenab-ı Hakk'a tövbe ediniz. Muhakkak ki ben günde yüz defa Cenab-ı Allah'a tevbe ederim.

"Ne mutlu o kimseye ki defter-i a'malinde çokça istiğfar bulur. Yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir. Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü'min, önce şu bağışlanma duasını kabul etsın inşallah

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azim el-kerim, ellezi la ilahe illa hüve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi, tevbete abdin zalimin li-nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nuşura. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'lhidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim." "Amentü billahi ve melaiketihi ve kutübihi ve Rusulihi ve'lyevmi'l-ahiri ve bi'lkaderi, hayrihi ve şerrihi minellahi teala ve'l-basü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resulüh


Ya Settere'l uyub, Ya gaffare'z-zünub! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahiri ise, Hazret'i Muhammed Aleyhisselam, bu kişi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, ilahi kitapları tebliğ emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'an'ı Azimüşşan ve en son Peygamber de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır


Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente. Halegteni ve ene gabdüke ve ene gala ahdike ve vağdike mestedağtü eğuzü bike min şerri ma sanağtü ebuü leke bi niğmetike ğaleyye ve ebubü bi zenbi feğfirli feinnehu la yeğfiruzzünube illa ente. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbel alemin!


Allahım Eller asana acık yurekler dekı malum sen hak edenı bilir verirsin inşallah

İnşallah amin annem

Amentü billahi ve melaiketihi ve kutübihi, ve rusülihi vel yevmil ahiri, vebil kaderi, hayrihi ve şerrihi minellahi teala vel basü badel mevt

Hakkun;

Eşhedü ella ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü.
önce ademden ahavvadan gelen peygamberlerimiz V bızım Peygamberimiz tum evradı enbıyası ailesi ve pirlerimiz şehlerimiz evliya enbuya şehıt şüheda ve bil cümle ölmüşlerimizi Ruhlarında Dualarımızdan haberdar et

yaşayan bizleri selamet ile Ülkemize selamet ihsan eyle


okuyan katılan dostlarım ozelden gelen dualarımızı sen en ıyi bılırsın MUKAFATLANDIR ALLAHIM
borçlulara bolluk bereket
TÜM genclerimiz hayırlı evlılıkler hastalar şifa okul tahsılını yapanlara basarı

genclerimiz hayırlı evlılıkler hastalar şifa okul tahsılını yapanlara basarı

Evlat ısteyenlere hayırlı evlat hapıslerde haksız yatanlara tahlıye

evsızlere ev işsizlere iş inşallah

ömürüm ve ölümün hayırlısı sıralısı inşallah

savaşlara şehıtlere SON olsun.

bereketli geceler Hayırlı Cumalar ile AMIN DIYEN OKUYAN NASIBINI alsın

Sevgili ALLAH'ımız, bizleri seni bilen Emin Kullarından eyle! Ülkemizi Ezan'sız, Camii'siz, Camiil'erimizide İmamsız ve cemaatsiz bırakma Ya Rabbi! Ey ALLAH'ım, sen Affedicisin, Affetmeyi seversin, Ey Kerem ve İkram sahibi olan, Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimiz, Cümle Ümmet-i Muhammedi Affeyle!
Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yesüfun Ve Selamün Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

AMİN


HER GÜN HER ZAMAN NAMAZLARIMDA ZİYARETLERİMDE DUALARIM SİZLERLE VAR OLUNUZ ARKADAŞLARIM VE DUA DOSTLARIM HAYIRLI GECELER OLSUN HAFTANIN BEREKETİ AGLAYAN GÖZLERİN GÜLMESİ DİLEĞİ İLE ALLAH RAHATLIK VERSIN

Hayırlı Cuma Gecesı ve Gündüzüne DUA ile .

Allah’ım Sana samimiyetle yönelen bu güzel yürekli Dostlarımın  benim bilemediğim, Senin muhakkak bildiğin sıkıntılarını gider. Bizim  hiç bir şey yapamadığımız,  aciz kaldığı dertlerimize Sen Şafi ism-i cemilin ile deva ol. Her sarsıldığında, her inciğinde, Rahim ve Vedud isimlerinle, yakınlığınla, sonsuz merhametinle bızleri  bağışla ve merhamet eyle ve benin de cocuklarımında Dua dostlarımında Sıkıntılarını gider  Ey Rabbim senın kapında beklıyoruz Rahmetini esirgeme  Ve selamün ala Nebiyyina ve
mürselin, amin ecmain. Ve’lhamdulillahi Rabbi’l-alemin.” Dualarımız Kabul et …Fatıha ile AMİN

19 Mayıs 2016 Perşembe

Estağfirullah. Estağfirullah.

 Tövbe İstiğfar, Estafurullah 25 kere

Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ.
Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm.
Yâ Settere'l uyûb, Yâ gaffare'z-zünûb!
...YARABBİİİMMM...!!!
Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum.
Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle.
Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, İlâhi kitapları tebliğ etmişlerdir.
Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır.
"Amentü billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve Rusulihi ve'l-yevmi'l-âhiri ve bi'l-kaderi, hayrihî ve şerrihî minellâhi teâlâ ve'l-bâsü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en lâ ilâhe illâllah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû» ve Resûlüh."
Allahım... Ya rabbim...
Sana karşı samimi olabilmeyi nasip et...
Seni daha fazla sevebilmeyi nasip et...
Senin yoluna, malımızı, canımızı ve değer verdiğimiz her şeyi harcayabilmeyi nasip et...
Senin rızanı kazanabilmeyi umut ediyoruz...
Sana layık bir kul olabilmeyi nasip et...
Bizleri Sabırlılardan kıl,
Bizleri Güzel Ahlaklılardan kıl,
Bizleri İslama hizmet edenlerden kıl ya rabbim...
Peygamberimiz (S.A.V)'e layık bir ümmet olabilmeyi nasip et...
Onun hayatını, hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip et...
Rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden...
Bizlere bu dünyada da, ahirette de;
Sağlık, mutluluk, afiyet, iyilik ve güzellikler nasip et...
Dünya üzerindeki birçok bölgede sıkıntı çeken tüm müslümanlara yardımcı ol...
Onlara yardımcı olabilmeyi, onların dertleri ile dertlenebilmeyi nasip et...
İslam Birliğinin kurulduğunu görebilmeyi, tüm müslümanların birlik olduğunu görebilmeyi nasip et...
Büyük peygamberlerin, Alim zatların yüzü suyu hürmetine,
Mübarek günlerin, kandil gecelerinin yüzü suyu hürmetine...
Peygamber efendimiz (S.A.V)'in hürmetine bizleri affeyle...
Af edicisin, Affı seversin, Bizi de affeyle...
Af edicisin, Affı seversin, Bizi de affeyle...
Af edicisin, Affı seversin, Beni de affeyle...
Şu ana kadar işlediğimiz bütün günahlardan dolayı çok pişmanız...
Ne olur...
Dualarımızı, ibadetlerimizi, tövbelerimizi kabul et ve bizi affeyle...
Cehennem azabını bizlere gösterme ya rabbi...
Cehennem azabından bir damla dahi tatmadan cennetine girebilmeyi nasip et...
Ölmüşlerimize de rahmet eyle, onların da günahlarını affeyle...
Biz yalnız sana kulluk eder,
Yalnız senden yardım dileriz...
Bizim başka ilahımız yok,
Bizleri rahmetinden geri çevirme ya rabbi...
Senin herşeye gücün yeter!
Amin.
Subhane rabbike Rabbil izzeti amma yesifuun, ve selamun alel murselin, velhamdu lillahi rabbil alemiiin.
El fatiha...
(Peygamberimize 3 salavat getirdikten sonra, Euzu besmele ile Fatiha Suresini okuyunuz)
Rabbimizin, tevbesini kabul ettiklerinden oluruz inşAllah...
(Amin                                                                                                                                                          

                                                                                   

Berat Gecesi Dua .

 C. tesı akşamı Berat kandilimiz  şaban Ayının  15. gecesi hayırlara vesile olsun Beratımız Sağ elden almak nasıp etsin İNŞALLAH.
Dua Dostlarım... Bu geceyi en iyi şekilde geçirebilmeleri açısından  Berat Kandilinde yapılması gerekenler ve okunması gereken dua konusunda bilgi,
Bismillâhirrahmanirrahim. Eûzu bi-afvike min ikâbike ve eûzu bi-ridâke min sahatike ve eûzu bike minke celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike.
Anlamı:
Ya Rabbi, cezandan affına sığınırım, gazabından rızana sığınırım, senden sana sığınırım, Zatın yücedir, seni övmek için kelime bulamıyorum, Sen kendini övdüğün gibisin.
Namazlarımızı kılalım Rabbimize yalvaralım AFFINA Sığınalım 

18 Mayıs 2016 Çarşamba

Sabır en güzel ilaç

Bismillahi ala nefsi ve mali ve dini. Allahümme raddini bi-kadaike ve barik li fima kuddire li, hatta la uhibbe ta'cile ma ahhartehu ve te'hira ma acceltehu.  Meali, Allah'ım! Sana malımı, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah'ım! hükmüne beni razı kıl, kaderimde bulunanı bana mübarek et, tehir ettiğinin acele olanını, acele ettiğinin tehirini istemeyeyim. Nefsimi isyandan mahrum kıl, teslimine yardımcı ol.

LALE YÖN KİMDİR? Biyografi. Röportaj

Biyografi. Röportaj
1- Merhaba Lale Hanım,
öncelikle sizi okuyucularımıza biraz tanıtmak istemekteyim. Bu nedenle Hz.Mevlana ile olan bağınızdan söz edelim biraz isterseniz. Hz.Mevlana'nın torunu olduğunuzu biliyoruz, peki acaba kaçıncı kuşaktan torunusunuz? Ve anne tarafından mı baba tarafın mı? On ikinci kusak torunuyum ben. Anne tarafından Hz.Mevlana soyundan geliyoruz. Bulgaristan'da Filibe'de dedemizin şu yakın tarihe kadar mal varlığı vardı maalesef ki biz göremedik. Kral Boris oğlu ile annemin dayısı çok iyi arkadaşlarmış. Su muhallebicisi mesleği varmış. Haklarımızı almadan, malvarlığımızı bırakarak Bulgaristan'tan İstanbul'a gelmişiz. Dedem Hz.Mevlana adına tüm mal varlığımız bağış yapılmış.
2-Kuşakları sıralayabilir miyiz?
Anneannem 10 kuşak, annem 11 kuşak, ben 12 kuşak, oğullarım 13 kuşak Hz. Mevlana soyundan.ayrica çocuklarımın adını Mevlana torunu olduğumu bilmeden isimlerini büyük oglum Bahaeddin küçük oğlum Celalli olmasın diye Cellalettin degistirdik Cemaleddin koymustuk
3-Çocukluğunuzdan biraz bahseder misiniz bizlere? Çok küçükken, 4 yaşlarımda müzik başlayınca hemen kalkar sema yapar, sonra yatağıma gider yatar uyurmuşum. Ailem anlamamış bizim kız köçek olacak diye izlerlermiş.
4-Peki Hz.Mevlana 'nın en çok neyi sizi etkiledi?
Hz.Mevlana dedem olmasa bile evren hoş görüşü her zaman beni derinden etkilemiştir. Bu felsefe ile hayata evrensel bakmayı ve öyle yaşamayı seçtim. Hz.Mevlana’nın sözleri herkes gibi beni de çok etkiliyor. Genlerin çekimi ile de başka bir yöne kayamadık. Gülmeyi, yardım etmeyi seviyorum, sabır ve hoş görülü olmayı, sevmeyi seviyorum. Bunlar da güzel paylaşımlar diye düşünüyorum. Hz.Mevlana soyundan gelmek demek, arındırır, gücendirir, yüceltir; ne sevindirir ne de yerindirir, ben Allah kul'uyum.
5-Sizin de yaşamınızda seyahatler oldu mu?
İşim mesleğim gereği çok ülke gezdim: Amerika,Canada, İngiltere,İskoçya,Yunanistan,Japonya,Arabistan.
6- Şifa kanallığınızı ne zaman fark ettiniz?
Çocukluğumdan beri vardı. Bazı hissedişlerimi söylerdim, ailem dinler sonra da gerçekleştiğini gördüklerinde şaşırırmışlar. Mesela Marmara Denizinii bir dönem yoğun kar kaplamış idi çok eski yıllarda. Denize kar yağacak buz olacak demişim ve olmuş. Ya da üzücü bir haber hissim varsa bu lamba şişesi kirilinca şu kişinin öldüğünü öğreneceksiniz dermişim. O anda o hissedişim nasıl geliyorsa kendimce söylermişim
ve üzerinden çok geçmez, cidden Sise kırılır ve derin üzüntülü haberi alırlarmış.
7- Şifa elinizi kimden aldınız? Bir hocanız oldu mu?
Hayır bir hocam olmadı bana rüyamda psişik bir ameliyatla, operasyonla el verildi; nasıl kullanacağımı
gösterdiler.
8- Ne zaman aktif kullanmaya başladınız?
Özel yaşamımda derin depremler yaşadım. Herkeste olan kendi içinde olaylar vesilesi ile kullanmaya başladım. Çok yakınlarımdan başlayarak, şifaya ihtiyacı olan herkese yardımcı olmaya devam ediyorum Allah’ın izni ve yardımı ile inşallah.
9-Hz. Mevlana’nın sizden başka torunları da vardır muhtemelen; peki onların yolları da sizinkine benziyor mu, mesela sizin gibi şifa kanallığını kullanıyorlar mı?
Elbette var, ama onların seçimleri aynı değil. Anne babamla büyümedim, beni babaannem büyüttü. Duru
görülerim, rüyalarımda başlamıştı.Rüya tabirleri, arınma korunma duaları,Rehber kaynağım olan Kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim ‘den öğrendiklerim olsun kendiliğinden açıldı ve gelişti.Astral seyahatlerim çok olmuştur.Gökyüzüne ışınlanmam, perdenin açılması gözlerime operasyon yapılması .Bana:"Gören göz olacaksın" denildi.. Olanlar oldu ama çevremde anlayan olmadığı için anlatmadım, paylaşamadım bugüne kadar diyelim. Şimdi bu zamanda tasavvufa ve metafizik konulara çok ilgi var ve herkes tarafından merak konusu oldu bu tür şeyler gün geçtikçe. Bu nedenle artık paylaşmakta sakınca görmüyorum. Çok yakın bir arkadaşım bana:"Sen sırlar aleminde bir sırsın kendini saklama" dedi. SIRLAR HAZİNESİ diye de Facebook'ta grup açtık ve bilgi, şifa grubumuz oldu. Sır olmayı seçmiş iken yakalandım: "Açıkla" dediler
ve açıkladım. Bir yıl boyunca Bilinç Okulu vesilesi ile de şifa dua zikir bilgilerini paylaşım yaptım. Şimdilerde haftada bir gün, bir saat ücretsiz, seminer tadında paylaşım yapıyorum. paylaşım yaptığımız arınma korunma vs. bilgileri toparlayıp kitap haline getirmeyi düşünüyorum
10-Yaşadığınız, aklınıza gelen şifa kanallığınıza dair bir anınızı paylaşım yapabilir misiniz?
Günlerden bir gün birkaç kişi ve adını paylaşamayacağım bir sanatçı aralarında, tüm tüp bebek vs. çalışmalarına rağmen bebek sahibi olamayacağını konuşuyorlardı; çok derinden üzülmüşlerdi. Ben de aralarında yapılan bu konuşmaya tesadüfen kulak misafiri oldum, derken dayanamadım ve dedim ki:" Ben de sizin ışığınızı gördüm, bebeğiniz olacak.’’Ki kişiyi tanımam, sorununu hiç bilmem, ilk kez karşılıyoruz. Ve iki ay sonra: “ esin hamile kalacakbir oğlunuz olacak “dedim, aynen de dünyaya evlatları geldi.
11-Nasıl şifaya vesile oluyorsunuz, ne yapıyorsunuz peki?
En başta şifacı . Allah bizler vesileyiz.kanal oluyoruz O’nun izni ile inşallah, saf temiz iyi niyet duaları ile bazen dokunarak, bazen kısık sesle şifa dualarını zikrederek ve bazen de içten gelen nefesle psişik temizleme yapıyoruz ve bu arada en yoğun ellerimle çalışma yapıyorum. Sağ elimle pozitif enerji alırken sol elim morarır, bu kanın temizlendiği gösterir seans sonrasında normale döner.
12-Size ulaşmak isteyen okuyucularımız size nasıl ulaşabiliriz?
Facebookta adresim var. Bazı kurum kuruluşlarda da konuk oluyorum ya da şifa çalışmaları yapıyor, sohbetler veriyorum. Hepsini facebook sayfamdan takip etmeleri mümkün oluyor. 

LALE YÖN


17 Mayıs 2016 Salı

Dua .

Allah dilediğine rızkını bollaştırır da daraltır da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa âhiretin yanında dünya hayatı, geçici bir faydadan başka bir şey değildir. (RA'D SÛRESİ 43 AYET)
okunması uygundur .

4 Mayıs 2016 Çarşamba

HIZIR İLYAS DUASI

HIZIR İLYAS DUASI
Allah dedim kale yaptım
La ilahe illallah dedim kilit vurdum

Muhammeder rasulullah dedim mühür bastım
Ya Latif Ya Vedud la ilahe illallah Ya Hayrel Halas
İmdadıma yetiş HIZIR İLYAS
Bu duayı,her hangi bir işe başlarken,bir şeye niyet ederken,bir eylemi gerçekleştirirken ve dua okumaya başlamadan niyetinizin peşinden okumak çok makbul,tek başınada tesbih gibi okunabilirLALEYÖN


Bu duayı,her hangi bir işe başlarken,bir şeye niyet ederken,bir eylemi gerçekleştirirken ve dua okumaya başlamadan niyetinizin peşinden okumak çok makbul,tek başınada tesbih gibi okunabilir LALEYÖN

HIZIR ALEYHISSELAM İLE KARSILAŞMAK ICIN NİYETIMIZ

HIZIR ALEYHISSELAM İLE KARSILAŞMAK ICIN NİYETIMIZ 41 ADET YA EVVEL YA AHİR YA ZAHİR YA BATIN ..
LALE YÖN

GÖNÜL DOSTLARIMA FAYDALI BİR HAVASTIR

Bol Rızık Bereket ile olan günler olsun gönül dostlarm ( seeltüke bi ismil muazzami kadruhu ve yessir ümüri ya ilahi bi salmehet) Her gün 15 defa okunması ve asla abdessiz okunamaz..Havastır.
L.YÖN. 


Hıdrellez gününde bereket için okunacak dua.

Hıdrellez gününde bereket için okunacak dua.
"ALLAHÜMME RABBÜHÜ YA HALKALHALAS MUHAMMEDİN RESULULLAH YETİŞ İMDADIMA YA HIZIR YA İLYAS "
BU DUA 40 DEFA OKUNUYOR.5 MAYIS GÜNÜ 39 DEFA OKUNUYOR.6 MAYIS SABAHIDA 40.OKUNUP DUASI YAPILIYOR...
Birde şöyle bir uygulaam var;
5 Mayıs ikindi namazından sonra sabah namazına dek olan vakitte Allah rızası için 2 rekat namaz kılınır,ve namazdan sonra şöyle dua edlilir;
"Ya Rabbi! Sen dünyanın, kâinatın sahibisin ve her canlıyı yaratansın. Benim de Rabbimsin ve her canlının da Rabbisin Mevlam. Kullarının ve her canlının hakkını kullara verdiğin o günün, bugün olması sebebiyle bu günahkâr kulunun da hakkını sen ver Mevla’m.
Rabbim! Senden, Senin varlığını, birliğini, mucizelerini yaşamayı ve yaşatmayı bana nasip etmeni istiyorum. Bizleri diğer canlılara karşı mahcup etme güzel ALLAH’ım.
Hızır (a.s.) ve Hıdır (a.s.) bu yolda bizlere arkadaş olsun da, hata ya da günah işlemekten alıkoysunlar. Dünya hayatında, maddi-manevi sıkıntılarımızda da her zaman yanımızda olsunlar Ey Rabbim.
ALLAH’ım! Yoksa bizler kul olarak bu dünyada hemen bozuluruz. Ne olur Rabbim! Bizleri Senin ve Peygamberimizin (Sallallahu aleyhi ve sellem) merhametinden mahrum etme ALLAH’ım. Sana yalvaran bu kulunun da dünya ve ahiret hayatını
kazandır. İşimizle, gücümüzle, duamızla sana sığınıyoruz güzel ALLAHım.ALINTI
L.YÖN