26 Mayıs 2015 Salı

Sevgili Hak Dostlarıma....

Sevgili Hak Dostlarıma.... 
..Beğenileriyle yorumlarıyla paylaşım yapanlar .
Hepinize Teşekkür ederim. 
Seviyorum Sizleri Seveni de seviyorum .BİR . .O ..Var Varlığın içindeyiz Sevgiler.
Yola devam dostlar Kervanım sınız 

Lale  YÖN. 


Cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada

: La ilahe ente ya hannanu ya mennanu ya bedias semavati vel erzi ya zel celali vel ikram.
 Cuma günü hangi vakitte bu dua okunarak duada bulunulursa, batı ile doğu arasında ne istenirse istensin dua kabul olunur İnşallah. 
Dualarda unutulmamak temennisiyle...

Lale YÖN
Nazar için Dua Efendimizden

Peygamberimiz (a.s), Hasan ile Hüseyin’i nazar ve benzeri olumsuzluktan korumak için onlara şu duayı okurdu: 
Okunuşu: “Ü’îzükümâ bi kelimâtillâhi’t-tâmmeti min külli şeytânin ve haammetin. Ve min külli ‘aynin laammetin------------- Nazar Vardır Okunarak korunulur 

25 Mayıs 2015 Pazartesi

Ya Hasib

;Bütün varlıkların,hayatları boyunca gizli ve açık yapıp 
ettikleri bütün iş ve ... göre neticeye ulaştıran;mahlukata maslahatlarını gösteren demektir.24 Mayıs 2015 Pazar

Mevlana hz leri

Bizim Peygamberimizin yolu aşk yoludur.
Biz aşktan doğmuşuz, annemiz aşktır.Aşk şeriatı, bütün dinlerden ayrıdır.Aşıkların şeriatı da Allah'tır, mezhebi de.Bu dünya pazarında sermaye altındır;Orada ise aşk ve ıslak iki göz.var 

22 Mayıs 2015 Cuma

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Besmele 19 harf dir. Buda Cehennem Zebanilerinin sayısına denktir. Kim Besmeleyi çok okur, bunu adet haline getirirse, Allah; okuyanı Zebanilerden korur. Ayrıca okuyanın rızkını çoğaltır, dünya ve ahirette makam ve mevkisini arttırır. (Okuyacak kişi haram yememiş ve tam bir itikat ile şüphe duymadan, kalben inanarak, abdestli olarak okuması gerekir.).Besmele Tüm Hayır Kapılarını Açar hayra nıyet ile sayısı 786 dır . 

21 Mayıs 2015 Perşembe

Zikir ile Nıyetlenelim

Anlatmaya dilde Lisan yetmiyor, utancından durdu Kalem gitmiyor, ne yapsak da bizde kusur bitmiyor; olmuşuz bir kere isyana tabi, kurtar bizi Yarabbi……
 İmkanların bittiği yerde iman vardır. Derdin ne kadar büyük olursa olsun, derdinden büyük ALLAH vardır
Cuma Günü ” YA VELİYYÜ YA ALLAH” esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.
.

MEVLANA TORUNU LALE YÖN İLE GÖNÜL SOHBETLERİ Bu gece:22:00 Yer:FACEBOOK LALE YÖN İLE SIRLAR HAZİNESİ GRUBU


18 Mayıs 2015 Pazartesi

Ya Vehhab; hibe eden demektir

Ya Vehhab;  hibe eden demektir. Hibe ise; karşılık beklenmeden yapılan bağıştır. Evet Allah Vehhab’tır; karşılıksız hibe eder, cömertçe ihsan eder ve verdiklerine mukabil bir bedel istemez. Zaten insan da kendisine verilen bu nimetlerin ücretini ödemek istese de ödeyemez.

Tefekkür .

Hazret-i Musa’nın ümmetinden biri, 30 sene ibadet eder, bir bulut kendisini gölgeler. Bir gün bulut gelmez, güneşte kalır. Annesi, (Bir günah işlemişsindir) der. Çocuk, (Hayır, günah işlemedim) der. Annesi, (Göklere, çiçeklere bakıp da Yaratanın azametini düşünmediysen, bundan büyük hata olur mu?) der.

17 Mayıs 2015 Pazar

Umum Hastalıklardan Şifa İçin

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.
Ve nünezzilü minel Kur.enu ma hüve Şifaün ve rahmetül lil mü.miniyn.-----
Ve bize de Kurandan perdey pey öylesini indiririzki Mümünler için o bir şifa ve Rahmettir.
 BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.
Allahü la İlahe hüve Rabbül arşil aziym ----
Allah Başka ilah yok .Ancak Ol O azim /Büyük Arş.ın sahıbı O.
BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.
Kul bi Fadlillahi ve bi Rahmetihi fe bi zalike felyefrahü. hüve hayrun mimma Yecmeun.----
Deki .ALLAH. ın fazlıyla Rahmetiyle ancak O.nunla artık ferahlanın O onların toplayıp durduklarından Hayırdır.

13 Mayıs 2015 Çarşamba

Levh.i-Mahfuz

Levh-i Mahfuz, Allah’ın gökleri ve yeri yaratmadan önce yazmış olduğu bir kitaptır Levh-i Mahfuz değişmeyen kader levhasıdır 

Kelime anlamı olarak LEVH-İ MAHFUZ; “levh” levha, “mahfuz” ise korunmuş demektir. Allah’ın takdir ettiği, olmuş ve olacak bütün şeylerin üzerinde yazılı bulunduğu kabul edilen kader levhasına denir.

12 Mayıs 2015 Salı

ADALET .

Bir saat adaletle hükmetmek, bir sene ibadet etmekten daha hayırlıdır. 

HZ. MUHAMMED.S.A.V


10 Mayıs 2015 Pazar

Kabul Olması İçin Dua zamanı .

Abdulkadir geylani hz leri 


 Duâsı makbûl bir zât idi. İnsanlar, duâsını alabilmek için uzak yerlerden gelirlerdi. Birgün birisi gelip:
 Efendim, son nefeste selâmetle gidebilmemiz için duâ buyurun, dediğinde;
 Her kim farzları edâ ettikten sonra, duâ ederse duâsı kabûl olur. Sen farzdan sonra duâ ederken bizi de hatırlarsan biz de seni hatırlarız. Bu durum hem sizin, hem de bizim için duânın kabûl olmasına vesîle olur, buyurdu..
Not Türbe örtüsünü zıyarete açmıştım Tekrarı nasıp olur inşallah 

8 Mayıs 2015 Cuma

Bilgi paylaşımı .

Recep ayında sabah akşam her gün 70kere istiğfarda bulunmak gerekir.
ALLAHümmeğfirli verhamni ve tüb aleyye” istiğfarını çekmelidir.
Her kim recep ayında 1 kere bile ihlas süresin okursa elli senelik günahı silinir.
Bu ayda özellikle 27. günü sadaka vermelidir. Bin hasene ve ikibin köle azadı sevabı verilir.
Her kim Receb ayının başında, ortasında ve sonunda GUSL İhtıyaç olsun Olmasın alırsa anasından doğduğu gündeki gibi günahlarından çıkar.Yenilenir 
Bu ayda Dili muhafaza etmeli Dedikodu – Gıybet etmemeli, Sılahi
Rahim yapmalı, Hasta ziyareti yamalı, Yedirip içirmeli, Fakir giydirmeli, Yetime ikram etmeli ve Kur’an hatmi yapmalıdır.


6 Mayıs 2015 Çarşamba

Hayır dilekleri için Dua

Ela ve elbiseni heybeten ve celaleten
ve küffe yedel a.dai anni bi Galmehet
21 kere okunması Hayırlı hacetin olması için. Muhakkak yerıne gelir. inşallah

4 Mayıs 2015 Pazartesi

Güçlü İman Sahıbı Olmak için Dua

Bismillahirrahmanirrahim ---Allahu Teala’nın bize lütfettiği iman ve İslam’a ve bu büyük ihsana şükürler olsun. -Bizi Muhammed Aleyhissalatü vesselam’ın ümmetinden kılan- Allahu Teala’ya hamd olsun.
Okunuşu: 
El-hamdü lillahi ale’l-iman. El-hamdü lillahi ale’l- İslam. El-hamdü lillahi ale’l-ihsan. El-hamdü lillahillezi cealena min ümmeti Muhammedin aleyhissalatü vesselam.

3 Mayıs 2015 Pazar

YA GAFUR

YA GAFUR :Kullarının günahlarını çok örten, onları cezalandırmayan ve bağışı bol olandır.


Dua bizden hediye

GeIen geIsin Saadetle , Giden gitsin Selametle , Artsın EksiImesin, Taşsın DöküImesin, RABBİM GönIünüze Göre Versin. ALLAH’IM; Doğduğumuz  Gün Emanet Ettiğin O Tertemiz KaIbimizi
, Aynı TemizIikte Sana  Sunmayı Nasip EyIe. Kime dua kapısı açıImış ise ona rahmet kapıIarı açıImış demektir. AIIah’ım zeIiI oImaktan ve ziIIete uğramaktan sana sığınırız Ya RAB. Sana  karşı oIan mahcubiyetimiz  bize yeter. Başkasının önünde beni mahcup etme Bizi Sen  kaIdır ki, kimseIer düşürmesin.Mektup Kalbimizde Yazılı Sen en iyisini Bilir ve Hak ettiğimizi verirsin .Amin

Hz. Ebu Hureyye den

Güzel Ahlak nedir. Ya resulallah ? diye sorunca Efendimiz (Sana gelmeyene gider kötülük edeni bağışlarsan) vermeyene verırsın buyurdu .Hz Ebu Hureyye ----

Benden size -- güzel düşünce ibadet sayılır.İnsanı yücelten güzel düşüncedir.Gönülden gelen dua dır Düşüncenin  gücü  zekanın gücüdür Güzel Güne Selam ve dua ile L. YÖN