26 Ağustos 2016 Cuma

GUNDE İÇİNDE RABBİM SAYISI SENCE MALUM DEYİP SAYISIZ HAMDÜSENALAR OLSUN KELIMESINI ÇEKİNİZ..

GUNDE İÇİNDE RABBİM SAYISI SENCE MALUM DEYİP SAYISIZ HAMDÜSENALAR OLSUN KELIMESINI ÇEKİNİZ..

LALE YÖN

.ÜZERİMİZDE OLAN VE HER ZAMAN KÖTÜ GELECEK FELAKETLERDEN UZAK KALMAK İÇİN AİLECE VE VATANIMIZA GELECEK KÖTÜLÜKLEREDE,EVLERİMİZE GELECEK HER TÜR FELAKETLERE KARŞI SIĞINMA İÇİN YAPIYORUZ..

DUALARI OKURKEN HER ZAMAN SAĞ TARAFTAN BAŞLAYIP ETRAFINIZDA DÖNEREK HALKA YAPINIZ..
KENDINIZI DAİRE İÇİNE ALINIZ SEMİYÜL..HALKA İÇİNDE OKUDUĞUNUZ ZAMAN HİÇ BİR ŞEY İÇERİ GİREMEZ BİLİNİZ..BIR KERE DÖNÜNÜZ YETERLİDİR..DAİRE İÇİNE KENDİNİZİ VE İSTEDIĞINIZI, ÇOCUKLARI DA.. .

.AYETEL KÜRSİYİ OKUYUP ÖNCE SAĞ TARAFA, SONRA SOL TARAFA ,ARKANIZA VE ÖNÜNÜZE ,BAŞ ÜSTÜNE VE YERE DAHA SONRA TUKURUK YUTAR GİBİ İÇİNİZE OKUYUNUZ ..BU KALE GİBİDİR DOLAYISI İLE EVİNİZDE OKURSANIZ BU ŞEKİLDE EVINIZDE KORUNUR.. 

EV ARINDIKÇA MUTLULUKTA GÜZEL OLUR İŞLERİNİZ AÇILIR ..KENDINIZI DAHA HUZUR İÇİNDE BULURSUNUZ YAVAŞ YAVAŞ RUYALAR RAHMANI OLURl..

KORUNMA DUALARIMIZ KORUNMA DEMEK TUM OLUMSUZ GELECEK KÖTÜLÜKLERDEN GARDINI ALMAK TIR.. BU KORUNMA DUALARIMIZ YİNE NIYETLE YAPIYORUZ.. ŞER OLAN TÜM KÖTÜLÜKLERDEN KORUNMAYA NIYET ...EDİYORUZ ..ÜZERİMİZDE OLAN VE HER ZAMAN KÖTÜ GELECEK FELAKETLERDEN UZAK KALMAK İÇİN AİLECE VE VATANIMIZA GELECEK KÖTÜLÜKLEREDE,EVLERİMİZE GELECEK HER TÜR FELAKETLERE KARŞI SIĞINMA İÇİN YAPIYORUZ.. 

*ALLAHÜMME İNNA NECALÜKE Fİ NURIHIM VE NEUZİ BIKE SURUNIHIM...AMİN *YA ALLAHU BIKETEHASSANTÜ VE BIABDIKE VE RESULIKE SEYYIDINA MUHAMMEDIN SALLALAHÜ TEALA ALEYHI VESSELAM ESTECERTÜ AMİN.. *BESMELE İLE BİZİL MÜLKİ VEL MELEKÜT VE AKSEMTİ İZZETİ VEL CEBERUT VE TEVEKKELTÜ ALLEL HAYYIL KAYYUMİL LA YEMENU VELA YEMUT DEHALTÜ Fİ HİFZİLLAHI DEHALTÜFİ EMANILLAHİ DEHALTÜFİ HİRZILLAHI BI HAKKI KEF HE YE AYN SAD KÜFİYTÜ BI HAKKI HA MIM AYN SİN KAF HANIFTÜ BİL LA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLAHİL ALİYYİL AZIM.. ALLAHÜMME SALLİ ALA SEYYİDİNA MUHAMMEDI ZİL HULİKİ AZİM BI ADEDİ İLMİLLAHİL AZİYM VE SALLALLAHÜ ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALA ALİHİ VE SAHBIHI VE SELLİM"

AMİN..


LALE YÖN


KORUNMA DUASI BU HAVASTIR DİKKATINIZE

KORUNMA DUASI BU HAVASTIR DİKKATINIZE

BİSMILLEZI LA YEDIRU MEASMIHI ŞEYÜN FİL ARDI VE LA FIS SEMAVATI VE HUVE SENIYÜL ALİM BU DUA SABAH VE AKŞAM 7 KERE OKUNUR ALLAH KABUL ETSIN..

LALE YÖN


MUNAFIKUN SURESİ-GÜÇLÜ BİR KORUNMADIR..GECE KORUNMA DUAMIZ 11 AYETTEN MEYDANA GELMİŞTIR

MUNAFIKUN SURESİ-GÜÇLÜ BİR KORUNMADIR..GECE KORUNMA DUAMIZ 11 AYETTEN MEYDANA GELMİŞTIR 
BESMELE İLE BAŞLIYORUZ GÜÇLÜ BİR KORUNMADIR KURANI KERİMDEN AKTARIYORUM. MUNAFIKUN SURESİDİR 

BİSMİLLAHIRRAHMANIRRAHİM... 

İZACEAKEL MUNAFIKÜNE KAALÜ NEŞHEDÜ İNNEKE LERESULULLAH VALLAHU YAĞLEMU İNNEKE LERESULUH VALLAHÜ YEŞHEDÜ İNNEL MÜNAFIKIYN LEKAZİBUN İTTEHAZÜ ETMANEHÜM CÜNNETÜN FESADDÜ AN SEBİYLİLLAH İNNEHUM SAE .MA KANU YA MELUN ZALIKE BİENNEHUM AMENU SÜMME KEFERU FETUBİA ALA KULUBİHİM FEHÜM LA YEFKAHUN VE İZA REEYTEHÜM TU CU BİKE ECSAMÜHÜM VE İN YEKUÜLÜ TESMA LİKAV LİHİM KEENNEHUM HUSÜBÜN MÜSENNEDEH YASEBUNE KÜLLE SAYHATIN ALEYHİM HÜMÜLADÜVVÜ FAHZERHÜM KAATELEHÜMULLAHÜ ENNA YÜFEKUN VE İZA KIYLE LEHÜM TEALEV YESTAĞFİRLEKÜM RESULULLAHİLEVVEV RÜUSEHÜM VE REEYTEHÜM YESUDDUNE VE HÜM MÜSTEK BİRUN SEVAÜN ALEYHIM ESTAĞFERTE LEHÜM EM LEM TESTAĞFİRLEHUM LEN YAFIRULLAHÜ LEHÜM İNNALLAHE LA YEHDIYLKAVMELFASIKIYN HÜMÜLLEZIYNE YEKUÜLÜNE LA TÜNFİKUÜ ALA MEN İNDE RESULLİLLAHİ HATTA YENFADDÜ VE LİLLAHİ HAZAİNÜSSEMAVATİ VEL ARDI VE LAKINNELMÜNAFIKIYNE LA YEFKAHUN YEKULUNE LEİN RECANA İLELMEDIYNETİ LEYUHRICENNELEAZZÜMİNHEL EZELL,VE LİLLAHİL İZZETÜ VE LİRESULİHİ VE LİLMÜMİNİYNE VE LAKIN NELMÜNAFIKIYNE LA YAMELUN YA EYYÜHELLEZIYNE AMENU LA TÜLHİKÜM ANVALÜKÜM VE EVLADÜKÜM AN ZİKRİLLAH VE MEN YEFAL ZALİKE FEÜLAİKE HÜMÜLHASIRİN VE ENFIKUÜ MİMMA RAZAKNAKÜM MİN KABLİ EN YETIYYE EHADEKÜMÜLMEVTÜ FEYEKULUNE RABBİ LEVLA AHHARTENIY İLA ECELİN KARIYBİN FE ASSADDEKA VE EKÜN MİNESSALİHİYN VE LEN YAAHHIRALLAHÜNEFSEN İZA CAE. ECELÜHA VALLAHÜ HABIYRÜN BİMA TA MELUN 

AMİN

LALE YÖNBEREKET VE RIZIK İÇİNDİR HER GÜN BİR KERE OKUNMASI UYGUNDUR .

BEREKET VE RIZIK İÇİNDİR HER GÜN BİR KERE OKUNMASI UYGUNDUR 

LEKAD CEAKÜM RESULÜN MİN ENFİSİKÜM AZİZÜN ALEYHİ MA ANITTUMHARIYSUN ALEYKÜM BİL MÜMİNİNE RAUFUN RAHIYM FE İN TEVELLEV FE KUL HASBİYALLAHU LA İLAHE iLLA HU ALEYHİ TEVEKKELTÜ VE HÜVE RABBÜL ARŞİL AZİYM .

LALE YÖN


SİHİRİ VE ÜZERİMİZDEKİ ÜÇ HARFLİLERİ TEMIZLER ŞİFA NİYETİYLE OKUYUNUZ SUYA İÇİN İÇİRİN EV HALKINA

SİHİRİ VE ÜZERİMİZDEKİ ÜÇ HARFLİLERİ TEMIZLER ŞİFA NİYETİYLE OKUYUNUZ SUYA İÇİN İÇİRİN EV HALKINA

YASİNİ ŞERİFİN ILK 9 AYETİ
1.    Yasın 2. Vel kur'anil hakiym 3. İnneke le minel murseliyn 4. Ala sıratım müstekıym 5. Tenziylel aziyzir rahıym ... 6. Li tünzira kavmem ma ünzira abaühüm fehüm ğafilun 7. Le kad hakkal kavlü ala ekserihim fehüm la yü'minun 8. İnna cealna fı a'nakıhim ağlalen fe hiye ilel ezkani fehüm mukmehun 9. Ve cealna mim beyni eydihim seddev ve min halfihim sedden fe ağşeynahüm fehüm la yübsırun


LALE YÖN


HUZURLU BİR RÜYA VE UYKU İÇİN ... GECE KORKULU RUYA VEYA KENDİ KENDİNE KONUŞAN KİŞİLER İÇİN BİR DUA..HATTA HAYAL GÖRENLERDE BU DUAYI OKUYUP YATSIN..

HUZURLU BİR RÜYA VE UYKU İÇİN ... 
GECE KORKULU RUYA VEYA KENDİ KENDİNE KONUŞAN KİŞİLER İÇİN BİR DUA..HATTA HAYAL GÖRENLERDE BU DUAYI OKUYUP YATSIN..

BESMELE YOK
 VE İZA KARATEL KURANE CEALNA BEYNEKE VE BEYNELLEZİYNE LA YUMINUN BİL AHIRETIN HICABEN MESTURA VE MINHÜM MEN YESTEMİU İLEYKE VE CEALNA ALA KULUBIHIM EKINNETÜM EN YEFKAHUHÜ VE Fİ AZANIHIM VAKREN VE İN YERAV KÜLLE AYETIN LA YÜMİNUNE BIHA HATTA İZA CAUKE YÜCADİLUNEKE YEKÜLLEZIYNE KEFERU İN HAZA İLLA ESATİYRUL EVVELİN ÜLAİKELLEZIYNE TABA ALLAHÜ ALA KULUBUN KULUBIHIM VE SEMİİHİM VE EBSARIHIM VE ÜLAİKE HÜMÜL GAFİLUN EFERAEYTÜM MENITTEHAZE İLAHEN HEVAHÜVE ADELLEHÜLLAHÜ ALA İLMİN VE HATEMU ALA SİMİHİ VE KALBIHI VE CEALNA ALA BASARIHI GIŞAVETEN FE MEN YEHDİHİ MİN BADİLLAHİ EFELA YETEZEKKERUN VE MEN AZLEME MİNMEN ZEKERA BI AYATIHI RABBIHI FE ERADE ANHA VE NESIYYE VAKDEMET YEDAHU İNNA CEALNA ALA KULUBİHİM EKINNETÜN EN YEFKAHÜHÜ VE Fİ AZANIHIM VAKRA ..

AMİN.. 
BU DUAYI OKUYUN VE RAHAT EDİN ZARAR HİÇ BİR ŞEKILDE OLMAZ RAHAT UYUYUN.
LALE YÖN


SIKINTI VE DERTLER İÇİN DUAELHAMDÜ LİLLEZIYNE AFANI MIN MEPTELA KE BIHI VE FADDELANI ALA KESIREN MİN MEN HELEKA TAFDILA AMİN..YA HAYYU YA KAYYUM BİRAHMETIKE ESTEĞİZSUFE ASLIHLI ŞENI KÜLLEHU VE LA TEKILNI İLA NEFSI TARFETE AYNIN
AMİN…
SABAH AKŞAM BIR VEYE ÜÇ KERE OKUNMASI EFDALDIR.


LALE  YÖN


25 Ağustos 2016 Perşembe

Ya Rabbim; bu Mübarek Cuma Gecesi yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; Dertlilere Deva, Hastalara Şifa, Borçlu kullarına Edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların Dualarını kabul et…Ülkemize Selamet  Hayırlı nurlu Dualı  DOSTUN Dosta ettiği dua kabul olur inşallah
 CUMALAR

11 Ağustos 2016 Perşembe

Cuma dilekleri

Rengarenk Kapılardan İbarettir Yaşam, biri kapanır, diğeri açılır. Rabbimin hazinesi Büyük İman İle  Hakkımızda Hayırlı kapıları açsın İNŞALLAH  Dualar ile Tüm Ülkemize  Lailahe İlla ente subhaneke inni küntüm minezzalimin  sen zalimin şerrinden muhafaza eyle RABBİM  Hayırlı cumalar.