26 Ağustos 2016 Cuma

MUNAFIKUN SURESİ-GÜÇLÜ BİR KORUNMADIR..GECE KORUNMA DUAMIZ 11 AYETTEN MEYDANA GELMİŞTIR

MUNAFIKUN SURESİ-GÜÇLÜ BİR KORUNMADIR..GECE KORUNMA DUAMIZ 11 AYETTEN MEYDANA GELMİŞTIR 
BESMELE İLE BAŞLIYORUZ GÜÇLÜ BİR KORUNMADIR KURANI KERİMDEN AKTARIYORUM. MUNAFIKUN SURESİDİR 

BİSMİLLAHIRRAHMANIRRAHİM... 

İZACEAKEL MUNAFIKÜNE KAALÜ NEŞHEDÜ İNNEKE LERESULULLAH VALLAHU YAĞLEMU İNNEKE LERESULUH VALLAHÜ YEŞHEDÜ İNNEL MÜNAFIKIYN LEKAZİBUN İTTEHAZÜ ETMANEHÜM CÜNNETÜN FESADDÜ AN SEBİYLİLLAH İNNEHUM SAE .MA KANU YA MELUN ZALIKE BİENNEHUM AMENU SÜMME KEFERU FETUBİA ALA KULUBİHİM FEHÜM LA YEFKAHUN VE İZA REEYTEHÜM TU CU BİKE ECSAMÜHÜM VE İN YEKUÜLÜ TESMA LİKAV LİHİM KEENNEHUM HUSÜBÜN MÜSENNEDEH YASEBUNE KÜLLE SAYHATIN ALEYHİM HÜMÜLADÜVVÜ FAHZERHÜM KAATELEHÜMULLAHÜ ENNA YÜFEKUN VE İZA KIYLE LEHÜM TEALEV YESTAĞFİRLEKÜM RESULULLAHİLEVVEV RÜUSEHÜM VE REEYTEHÜM YESUDDUNE VE HÜM MÜSTEK BİRUN SEVAÜN ALEYHIM ESTAĞFERTE LEHÜM EM LEM TESTAĞFİRLEHUM LEN YAFIRULLAHÜ LEHÜM İNNALLAHE LA YEHDIYLKAVMELFASIKIYN HÜMÜLLEZIYNE YEKUÜLÜNE LA TÜNFİKUÜ ALA MEN İNDE RESULLİLLAHİ HATTA YENFADDÜ VE LİLLAHİ HAZAİNÜSSEMAVATİ VEL ARDI VE LAKINNELMÜNAFIKIYNE LA YEFKAHUN YEKULUNE LEİN RECANA İLELMEDIYNETİ LEYUHRICENNELEAZZÜMİNHEL EZELL,VE LİLLAHİL İZZETÜ VE LİRESULİHİ VE LİLMÜMİNİYNE VE LAKIN NELMÜNAFIKIYNE LA YAMELUN YA EYYÜHELLEZIYNE AMENU LA TÜLHİKÜM ANVALÜKÜM VE EVLADÜKÜM AN ZİKRİLLAH VE MEN YEFAL ZALİKE FEÜLAİKE HÜMÜLHASIRİN VE ENFIKUÜ MİMMA RAZAKNAKÜM MİN KABLİ EN YETIYYE EHADEKÜMÜLMEVTÜ FEYEKULUNE RABBİ LEVLA AHHARTENIY İLA ECELİN KARIYBİN FE ASSADDEKA VE EKÜN MİNESSALİHİYN VE LEN YAAHHIRALLAHÜNEFSEN İZA CAE. ECELÜHA VALLAHÜ HABIYRÜN BİMA TA MELUN 

AMİN

LALE YÖNHiç yorum yok:

Yorum Gönder