29 Haziran 2016 Çarşamba

Kadır gecesi dua

Bismillahirrahmanirrahim
İnnê enzelnâhü fî leyletilkadr
Ve mê edrâke mâ leyletülkadr
Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr
Tenezzelülmelâiketü verrûhu fîyhâ bi’izni rabbihim min külli emr
Selêmün hiye hattâ matla ıl fecr.
Biz o Kur’ân’ı Kadir gecesinde indirdik.
Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.


13 Haziran 2016 Pazartesi

GÖNÜL DOSTLARIMA HEDİYEMDİR

KURAN OKUMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE İLK OKUMANIZ ..
KEF HE YE AYN SAD HA MIM AYN SİN KAF..OKUYUP BAŞLAYINIZ BUDA BENIM SİZE HEDİYEM OLSUN

LALE  YÖN

MUNAFIKUN SURESİ-GÜÇLÜ BİR KORUNMADIR

MUNAFIKUN SURESİ-GÜÇLÜ BİR KORUNMADIR

BU GECE KORUNMA DUAMIZ 11 AYETTEN MEYDANA GELMİŞTIR
BESMELE İLE BAŞLIYORUZ GÜÇLÜ BİR KORUNMADIR KURANI KERİMDEN AKTARIYORUM.

MUNAFIKUN SURESİDİR
BİSMİLLAHIRRAHMANIRRAHİM
İZACEAKEL MUNAFIKÜNE KAALÜ NEŞHEDÜ İNNEKE LERESULULLAH VALLAHU YAĞLEMU İNNEKE LERESULUH VALLAHÜ YEŞHEDÜ İNNEL MÜNAFIKIYN LEKAZİBUN İTTEHAZÜ ETMANEHÜM CÜNNETÜN FESADDÜ AN SEBİYLİLLAH İNNEHUM SAE .MA KANU YA MELUN ZALIKE BİENNEHUM AMENU SÜMME KEFERU FETUBİA ALA KULUBİHİM FEHÜM LA YEFKAHUN VE İZA REEYTEHÜM TU CU BİKE ECSAMÜHÜM VE İN YEKUÜLÜ TESMA LİKAV LİHİM KEENNEHUM HUSÜBÜN MÜSENNEDEH YASEBUNE KÜLLE SAYHATIN ALEYHİM HÜMÜLADÜVVÜ FAHZERHÜM KAATELEHÜMULLAHÜ ENNA YÜFEKUN VE İZA KIYLE LEHÜM TEALEV YESTAĞFİRLEKÜM RESULULLAHİLEVVEV RÜUSEHÜM VE REEYTEHÜM YESUDDUNE VE HÜM MÜSTEK BİRUN SEVAÜN ALEYHIM ESTAĞFERTE LEHÜM EM LEM TESTAĞFİRLEHUM LEN YAFIRULLAHÜ LEHÜM İNNALLAHE LA YEHDIYLKAVMELFASIKIYN HÜMÜLLEZIYNE YEKUÜLÜNE LA TÜNFİKUÜ ALA MEN İNDE RESULLİLLAHİ HATTA YENFADDÜ VE LİLLAHİ HAZAİNÜSSEMAVATİ VEL ARDI VE LAKINNELMÜNAFIKIYNE LA YEFKAHUN YEKULUNE LEİN RECANA İLELMEDIYNETİ LEYUHRICENNELEAZZÜMİNHEL EZELL,VE LİLLAHİL İZZETÜ VE LİRESULİHİ VE LİLMÜMİNİYNE VE LAKIN NELMÜNAFIKIYNE LA YAMELUN YA EYYÜHELLEZIYNE AMENU LA TÜLHİKÜM ANVALÜKÜM VE EVLADÜKÜM AN ZİKRİLLAH VE MEN YEFAL ZALİKE FEÜLAİKE HÜMÜLHASIRİN VE ENFIKUÜ MİMMA RAZAKNAKÜM MİN KABLİ EN YETIYYE EHADEKÜMÜLMEVTÜ FEYEKULUNE RABBİ LEVLA AHHARTENIY İLA ECELİN KARIYBİN FE ASSADDEKA VE EKÜN MİNESSALİHİYN VE LEN YAAHHIRALLAHÜNEFSEN İZA CAE. ECELÜHA VALLAHÜ HABIYRÜN BİMA TA MELUN AMİN…

LALE YÖN


70 BİN MELEĞİN AMİN DEDİĞİ DUA

70 BİN MELEĞİN AMİN DEDİĞİ DUA70 BİN MELEĞİN AMİN DEDİĞİ DUA
ALLAHÜMME İNNİ ESELÜKEL AFFE VEL AFİYEH FİDDÜNYA VEL AHIREH RABBENA ATİNA FİDDÜNYA HASENETEN VE FİL AHIRETİ HASENETEN VE KINA AZABENNAR.

LALE  YÖN9 Haziran 2016 Perşembe

Bir cuma duası var onu önce şahsı kişisel okuyunuz sonrası cümle adına inşallah Bİsmillahirrahmanirrahim

 Bir cuma duası var onu önce şahsı kişisel okuyunuz sonrası cümle adına inşallah Bİsmillahirrahmanirrahim .Lailahe illallah Cuma’nın sebebiyle, Muhammedün Resullullah gerek yüzün gölgesiyle dünya ve ahiret muradımı ver.
Melekler duasıyla, Ya vedüdüm, entel maksudum, Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, cennet kapılarını aç, benim günahımdan geç.
Benim günahım varsada senin gibi halikim var. Muhammed Aleyhisselam dostum var.
İlahi kabre vardıðım gece lütfeyle, yalnız kaldıðım gece bilmediğimi bildir. Kabrimi nur ile doldur. Kevser şarabına daldır, ulu cemalini göster.
Gece gündüz yalvarırım sana dünya ve ahiret muradımı ver bana.
Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim Allah, La ilahe illallah Muhammedün Resullullah.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi şahımız var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum üstüne.
Sırrım sübhanım Allah, derdim dermanım Allah, gafil kuluna gam düşmüş, yetiş imdadımıza ya Muhammed.
Kulhüvellahü ehad, bin bir kere ya samed, ya Allah, ya Muhammed umarız senden şefaat.
Lailahe illallahtır özüm, Muhammed Mustafadır sözüm, ihlas-ı şerif ile yıkadım yüzüm. Ayetele kürsü için sen kabul eyle sözüm.
Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, yetmiş binin nısfına, mühürledim üstüne.
Lailahe illallah üç muradım var, biri cennet, bir ırmak diyarını görmek. Aç cemalini göster diyarını.
Ya Resullullah! Aman yarabbi ya rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.
Cennetine davet et Allahım kabrimizde rahatlık, sıratta selamet, tatlı canımız sana emanet, son nefesimizde selametler ihsan eyle
Kabir suallerimiz ahsan eyle, cennetinle cemalini cümleyle beraber bana da nasip eyle.
Lailahe illallah selalar duası için, Muhammedün Resullullah arşı ala gölgesi için hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara edalar ihsan eyle Ya Rabbim.
Elif Allah, Nur Muhammed tez selamet.
Ya Celil, etme zelil, gönder delil. İlahi Yarabbi hacetimi rahmet deryasını ulaştır, duaya açılan elleri icabete eriştir.
Allahım senden başka kimsemiz yoktur. Lailahe illallah arşı alaya Muhammedün Resullullah şükür Mevlaya.
Yarabbi yarabbena her halim malumdur sana, cenneti alada cemalini göster bana.
Lailahe illallah günahlarımız af eyle, Muhammedün Resullullah makamımı nur eyle.
İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim.
Selatü selaya yolladım Mevlaya, sen cümlemizin muradını ver gelecek Cuma’ya.
Lailahe illallah ve cellehü edası ile, Rabbim muradımızı ver melekler duası ile.
Lailahe illallah kalbimizi karartma, rızkımızı azaltma, kabrimizi, daraltma, senden başka kapı aratma, muhannete muhtaç etme.
Lailahe illallah imanla sabır, Muhammedün Resullullah azapsız kabir.
Allahım beni af eyle, her derdimi def eyle, rızkımızı bol eyle, kabrimizi nur eyle, sual meleklerinin cevabını muktedir eyle.
Evvelim Allah, ahirim Allah, kalbimde beytullah Lailahe illallah Muhammedün Resullullah. “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” diyerek çene kapatmak nasip eyle Yarabbi.
Allahım şeytanın şerrinden, kabirdeki yılanlardan, çıyanlardan, ölümün dehşetinden, kabirin azabından, sıratın zulmetinden muhafaza eyle Allahım.
Ölümün hayırlısını, üç ayların birisini, Yasinin yarısını okurken ölmeyi nasip eyle Yarabbi.Amin Okudugumuz ayet sureler zikirler sureler dualar .Efendimiz Muhammed sav ve neznındekiler .Ashabı uhud Ashabı bedir enbıya evlıya ve pirlerimize Vatanımızı bzlere savaşlar ile fetıh eden Mustafa kemal Ataturk silah arkadaşlarına tüm şehitlerimize Rahmete kavuşmuş kan ve göbek Baglarımıza Tüm Müslüman alemine dua bekleyen kimsesi kalmamışlara hediye eyledik Kabul eyla RABBİM ruhları şad olsun Yasayan tüm insan alaemine ve burada bulunan dostlarımın Ruhanıyetine olsun vatanımıza selamet Bayragimizi ındirme Ezanımızı söndürme kulu kula muhtaç etme Ülkemize selamet Ya Allah Ya Muhammed ALLAHIM Hamdolsun Şükür olsun Cumamız Mübarek olsu Hepimizden ALLAH razı olsun var olalım BİR olalım Hazınemin kervanımızın dostları Çok az kaldı canlı dualar ile burada olucaz İNŞALLAH Amin Amin.
Yarabbi dualarımızı Beytullahta yapılan dualara ilhak ile kabul eyle
Hz Muhammed Peygamberimizin mübarek hürmetine erenler evliyalar şehitler hürmetine sana yalvaran yaralı gönüller hürmetine arşı alanın altına yazılan isimler hürmetine kürsünün üzerine yazılan isimler hürmetine kabul eyle Yarabbi
Amin Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yesüfun Ve Selamün Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha Meas Selavat ...NOT bu dua Ramazan hediyesi cümle adına olsun Ramazanımız Mübarek olsun saglık afıyet huzur mutluluk Allah namazlarımızı oruçlarımızı hayır hasenatımızı kabul etsin İNŞALLAH i sevgiler saygılar dua ile 


L.YÖN


7 Haziran 2016 Salı

Dua Gecenın ve günün hayrına

Ne mutlu o kimseye ki defter-i a'malinde çokça istiğfar bulur.
Yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir. Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü'min, önce şu bağışlanma duasını kabul etsın inşallah
Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azim el-kerim, ellezi la ilahe illa hüve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi, tevbete abdin zalimin li-nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nuşura. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'lhidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim." "Amentü billahi ve melaiketihi ve kutübihi ve Rusulihi ve'lyevmi'l-ahiri ve bi'lkaderi, hayrihi ve şerrihi minellahi teala ve'l-basü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resulüh

4 Haziran 2016 Cumartesi

Ramazan Bilgilendirme

Ramazan ayında ...her gün özellikle Yasin .Vaka. Kehf.Amme  ve Tebaeke okumaya gayret
edilmelidir.
ilk 10. gün Ya Erhamerrahim ..ikici .10 Gün  Ya Gaffarezzünub..Üçüncü. 10.Gün .Ya Atikarrikab
Allah kabul etsın insallah..... 100 er adet