28 Ekim 2015 Çarşamba

Rızık Duası

Rızık genişliği için:
Ve terzuku men teşâ bigayri hisab
Ve â'tednâ leha rızkan kerîma İnnallâhe huvel ganiyyül Hamîd
Allahu Teâlâ, hepimizi bu verilen DUA nimetini değerlendirebilenlerden eylesin.
Amin.

24 Ekim 2015 Cumartesi

Duamız .

Allamme callena min emrina faracen ve mahrace.ALLAHIM  İşlerimizde
bize çıkış ve kurtuluş yolu göster.YA RABBİ.
Allahümme la tuhzina fiddünya vel ahira Allahım Dünya ve ahirette bizi rezil rusvay eyleme
YA RABBİ...L.YÖN

18 Ekim 2015 Pazar

ESMA DUASI

ESMA DUASI
CUMA GECELERI OKUYUNUZ 
BESMELE İLE 
YA ALLAH ..ALLAHUMME İNNİ ESELUKE BİESMAİKELHUSNA..
YA ALLAH ..FALEM ENNEHU LA İLAHE İLLALLAH..
YA RAHMAN ..ERRAHMANÜ ALEMEL KURAN..
YA RAHIM..VEKANALLAHÜGAFUREN RAHIMA..
YA MALIK..MALİKİ YEVMİDDİN..
YA KUDDÜS ELMELEKÜ ELKUDDÜSÜSELAMU..
YA MÜTEAL..FETALLAHÜL MELİKÜL HAKKUL MÜBİN..
YA SELAM..VALLAHÜ YEDU İLA DARISSELAM..
YA MÜMİN..EL MÜNÜL MÜHEYMÜMİNÜLAZIZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBIR..
YA AZIZ.. VE KANALLAHÜ AZIYZEN HAKIMA..
YA HALIK..FETEBAREKKALLAHÜ AHSENÜL HALİKİN..
YA MUSAVVİR..HÜVELLEZİ AHIRÜ VEZZAHÜRÜ VEL BATIN..
YA ŞEKUR..İNNE RABBENA LEGAFURUN ŞEKUR..
YA BEDI..BEDIUSSEMAVATI VEL ARD..
YA ALIM..VE HÜVE BİKÜLLİ ŞEYIN ALIM..
YA ALIM..ALİMÜL GAYBI VEŞŞEHADE..
YA FETTAH.. RABBENA FETTAH BEYNENA VE BEYNE KAVMINE BİLHAKKI VE ENTE HAYRÜLFATIHİN..
YA. MÜBİN.. İNNA FETAHNALEKE MÜBİN..
YA MUHIT..VALLAHÜ BİMA TAMELUNE MUHIT..
YA KADIY..VALLAHÜ YAKDİ BİL HAK..
YA HASIP.. VEKANALLAHÜ ALA KÜLLİ ŞEYIN KADIR..
YA NASIR.. VE NIMEL MEVLA VE NİMENNASIR..
YA VASI..VE KANALLAHÜ KAHİRÜ FEVKA İBADIN..
YA GAFIR.. İNNALLAHE YAĞFIRUZZUNUBE CEMIA..
YA TAHIR.. İNNALLAHE YUHİBBÜL MUTETAHHIRIN.
YA MEN LEYSE LEHÜ MİSLÜN VE LA ŞEBÜHÜN FIL ARDI VELA FISSEMAİ VE HÜVESSEMİUL ALİM.. VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLA HIL AZIYM
VE SSALLALAHÜ ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALİHITTAYYİBİNET
TAHIRINE BIRAHMETIKE YA ERHAMERRAHIMIN
VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBIL ALEMİN


AMİN...
LALE YÖN


12 Ekim 2015 Pazartesi

PAZARTESI VE CARŞAMBA GUNLERİ 40 ADET OKUNMASI COK YARARLIDIR.TEKASÜR SURESİPAZARTESI VE CARŞAMBA GUNLERİ 40 ADET OKUNMASI COK YARARLIDIR.TEKASÜR SURESİ
Bismillahirrahmanirrahim
1. Elhakümüt tekasür
2. Hatta zürtümülmekabir
3. Kella sevfe ta'lemun 
4. Sümme kella sevfe ta'lemun
5. Kella lev ta'lemune ılmel yekıyn
6. Le teravünnelcehıym
7. Sümme leteravünneha aynelyakıyn
8. Sümme le tüs'elünne yevmeizin anin neıym.
LALE YÖN

11 Ekim 2015 Pazar

4 Ekim 2015 Pazar

YA REZZAK

YA REZZAK
- Bütün mahlukatın maddi manevi rızklarını veren Allah demektir.


YA FETTAH

YA FETTAH CELLE CELALÜHÜ
Her güç işin önünü açıp kolaylık ve fetih veren, gerçek ilim kapılarını yarattıklarının yararına açan, onlara her türlü ilim ve feyiz alma imkanı sağlayan Allah demektir


LALE YÖN HOCAMIZDAN BİR DUA


Allah’ın kullarından bir kul, ‘Ya Rabb, lekel hamdu kema yenbeği li celali vechike ve li azimi sultanike’ duasını okudu. İki melek bunun sevabını yazmakta zorlandılar; nasıl yazacaklarını bilemediler. Bu sebeple, göğe çıktılar ve dediler ki:

‘Ey Rabbimiz! Senin kulun öyle bir şey söyledi ki, onu nasıl yazacağımızı bilemiyoruz’ Allah -kulunun ne dediğini bildiği halde-, ‘Kulum ne dedi?’ diye sordu. Melekler: ‘Ya Rab! O şöyle dedi: ‘Ya Rabb, lekel hamdu kema yenbaği li celali vechike ve li azimi sultanike’ diyerek cevap verdiler.

 Bunun üzerine yüce Allah: ‘kulum ne söylediyse, siz onu olduğu gibi yazın; zaten kulum sonunda bana gelecek ve ben onun mükâfatını vereceğim. 

inşallah inanıyor ve seviniyoruz sevgiyle gönülden 

3 ihlas 1 fatıha

AMİN DİYELİM .

LALE YÖN