2 Mayıs 2017 Salı

ZOR İSLERİN KOLAYLIGI ICIN KAZANCA VE MALA TICARETTE BEREKET IHSAN EDER

ZOR İSLERİN KOLAYLIGI ICIN KAZANCA VE MALA TICARETTE BEREKET IHSAN EDER


ZOR İSLERİN KOLAYLIGI ICIN KAZANCA VE MALA TICARETTE BEREKET IHSAN EDER GUNDE 7 ADET OKUNUR

VE BARİKLENALLAHÜMME Fİ CEM KESBİNA VE HULLE UKUDEL USRİ BİYAYÜHİN İRTEHAT.

LALE YON..

Tüm Zorlukların kolaylaşması

Tüm Zorlukların kolaylaşması

Tüm Zorlukların kolaylaşması ve Tembelliğin kalkması için de dua Kehf suresı 10. ayet
101 ad ... Rabbena atına milledunke rahmetev ve heyyi -lena emrına raşade .
Abdulkadır geylani Hz leri .sevgiler 

LALE YÖNSıkıntıdan kurtulur.Sayı önemli değil
La ilahe illallah kable külli şey’in, La ilahe illallah ba’de külli şey’in, La ilahe illallah yebka Rabbünâ ve yefni küllü şey’in
diyen sıkıntıdan kurtulur.Sayı önemli değil . .

ALLAHIN izni ile.

LALE YÖN

AYETEL KÜRSİNİN FAZILETİ

AYETEL KÜRSİNİN FAZILETİ

Yüce Kuran da en Üstün Ayet
Ayetel Kürsi dir..Ayetel kürsi İsmi Azam Yani ALLAHIN en Büyük ismidir..Cenabı hak bu Ayetin başında ;Allah Hu la ilahe illahe Hüvel hayyel kayyum .Buyurur Kim bu üç ismi anıp devam ederse,süratle faydasını bulur.
Rızık istediğinde -La ilahe illallahür Rezzak de
Şeref arzu ettiğinde --La ilahe illallahül Muizz söyle .
İlim talep ettiğinde.La ilehe illallahül Alim de.
Sevgi ve Muhabbet talep ettiğnde..,Lailahe illalahül Vedud zikrine Devam et,
Bir zalimden İntıkam almak istersen ..Lailahe illalahül Müntekim.e devam et .
Bimiş olki .ayetel Kürsinin. Şanı çok büyüktür.Faydası umumidir .Kim onunla Dua ederse Cenab.ı hak kabul buyurur
(Ben derimki zalimden bırak intıkamını ALLAH alsın .Tokatınız sesi yoktur vurdumuda devası Yoktur ) Hayırlı ve Dualı geceler dilerim ALLAH dostlarım Özelime yazanlarda buradan Hisse kapınız Lütfen . .

LALE YÖN
17 Ocak 2017 Salı

Tehlikeli anlar ve korunma için hayırlı Dua .


ALLAH için..

Bismillâhi mâ şâallah lâ kuvvete illâ billâh. Bismillâhi mâ şâallah lâ yesűkul hayre illallah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yekşifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah küllü ni’metin minallah. Bismillâhi mâ şâallah el hayrü küllühü biyedillah. Bismillâhi mâ şâallah lâ yasrifüssűe illallah. Bismillâhi mâ şâallah mâ kâne min ni’metin fe minallah...Lale YönROMATIZMA HASTALIĞI İÇİN

ROMATIZMA İÇİN HASTA OLAN AĞRILI YERE SAĞ EL VEYA ŞAHADET PARMAĞINIZI KONUR VE FATIHA OKUNUR. FATIHADAN SONRA BESMELE İLE FATIHA OKUYUN. YA MUHIYMIN 145 ADET. BESMELE İLE FATIHA OKUYUN. VE YEŞFİ SUDURE KAVME MUMİNİN VE ŞİFAÜN LİNNAS VE NÜNEZZİLÜ MİNEL KURANİ MA HÜVE ŞİFAÜN VE RAHMETÜN LİLMÜMMİNUN VE İZA MARİTTU FE HÜVE YEŞFİN KUL HUVELLEZİ AMENU HÜDEN VE ŞİFA SADAKALLAHÜL AZİYM.

TEKRAR YA MUHIYMIN 145 ADET.


LALE YÖN


Kolaylık verici Hoş tutucu. Rabbim

Kolaylık  verici Hoş tutucu. Rabbim. 
Lütfen Elem neşrahleke sadrek. .ayetinin Sırrıyla .Bereketiyle bizimde lütfen kalbimizde (Bilincimize) Genislik
Açıklık Aydınlık (Nur) ikram eyle Amin..
Arkadaşlar Perşembe gecesine kadar
İNŞİRAH süresi okuyoruz inşaAllah. 


LALE  YÖNHAKKI GORME DUASI


Hakkı Görme duası.

Allahümme erine.l hakkan verzukne.l ittibaa ileyh erine.l batılen verzukne.l ictinabe anh.....

Sayısı yok

LALE YÖNBİLİP BİLMEDİĞİMİZ TÜM KÖTÜLÜKLERDEN NEGATIF ENERJILERDEN ARINMA YA NIYETIYLE

BİLİP BİLMEDİĞİMİZ TÜM KÖTÜLÜKLERDEN NEGATIF ENERJILERDEN ARINMA YA NIYETIYLE UHRUC DUADISI.

BİSMİLLÂHİRRAHMÂNİRRÂHÎM

Bismillâhi uhruç ve billâhi uhruç ve lillâhi uhruç ve tallâhi uhruç ve billâhillezî uhruç ve bi hakk-ı Tevrât-i Mûsâ uhruç ve bi hakk-i İncîl-i İsa uhruç ve bi hakk-i Zebûr-i Dâvud uhruç ve bi hakk-i Furkân-ı Muhammed Resûlullâh uhruç ve 124 bin peygamberler hürmeti için uhruç ve 313 mürseller hürmeti için uhruç ve Cebrâil ve Mikâil ve İsrâfil ve Azrâil ve Hızır ve Hıdır hürmeti için uhruç. Ve 8 Cennet 7 Cehennem hürmeti için uhruç. Kamer, şems hürmeti için uhruç. Kar ve yağmur hürmeti için uhruç. Hârut ve Mârut hürmeti için uhruç. Ve mağarada yatan ashab-ı kefh hürmeti için uhruç. Şam ve Bağdat ve Mısır Evliyaları hürmeti için uhruç. Ve Beyti’l Mâmûr hürmeti için uhruç. Ve 4400 tebâ evliyaları hürmeti için uhruç. Ve Hatem-ul Nebiyyin Muhammed Resulullah hürmeti için uhruç. Ve bi hürmeti Arş-il Azîm uhruç. Felekül Hasenât, felekül hasenât, felekül hasenât.

Şerşeriyyen, gargaraşiyyen, gargaraşiyyen, gargaraşiyyen, secdet, secdet, secdet, muhligan, muhligan, muhligan, evlezman, evlezman, evlezman, bihî, bihî, bihî, üskün, üskün, üskün, uhruç ve bi hürmet-i Hâzihil Allahumme. 6666 ayet-i Kur’an hürmeti için uhruç.

Yel isen, karayel isen, sarıyel ise uhruç. Muhammed Mustafa (Sallallahu aleyhi ve sellem)’in perilerinden isen uhruç. Kaf Dağı ardındaki perilerden isen ve pınar başında ve ayağında ve ağaç dibinde ve sular kenarında olanlardan isen uhruç. Ve diğer taraflardan isen uhruç ve karanlık yerlerde olanlardan isen, ne ile karışıp gelenlerden isen uhruç. Yarım baş ağrısından isen uhruç. Göz ağrısından isen uhruç. Bel ağrısından isen uhruç. 72 halkın mazlumi seni tutsun, eğer koyup gitmez isen, uhruç. Karasan sana kapansın .eğer koyup gitmez isen uhruç. Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Yâ Allah, Yâ Allah, Yâ Allah.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Bismillâhi ve billâhi ve tallâhi ve minallâh ve ilallâhi vel hamdulillâhi ve lâ ilâhe vallâhu ekber ve eûzü ve ecellü mime ehad ve ahzer. Allâh-u Ekber. Keriban vel hamdulillâhi kesîran ve subhânallâhi kesîran subhânallâhi bukraten ve esile. Bismilmillâhi Şâfî, bismillâhi Kâfî, bismillâhi muteâli bismillâhillezi lâ yedurre me asmihi şey’un fil erdı. Ve lâ fissemâi ve huvessemîul alîm ve NUNEZZİLU minel Kur’ân mâ huve şifâun ve rahmetun lil mu’minîn.AMİN 

LALE YÖN