29 Nisan 2015 Çarşamba

Dua . Nıyaz

Ya Rabbi Sema ve arzda bulunan bütün kullarının arasına bizim hakkımızda vüd ve sevgi koy
 hüsn-ü kabul  vaz eyle Bizleri iman edip amele kılıtlı yasayan .Senin sevdiğin ve kullarına da sevdirdiğin İnsanlardan kıl Salat ve Selam olsun Peygamber efendimiz HZ  Muammed.e Onun bütün al.u ashabına Onun kardeşleri olan diğer Peygamberlere Allah.a mukarreb meleklere cenab-ı hakk-ın ve yeryüzündeki salih kullarına Allah-ın rıza ve rıdvanı da onların hepsinin üzerine AMİN

27 Nisan 2015 Pazartesi

Dua Etmenın Faydaları

Duanın en güzel, en lâtîf, en leziz, en hazır meyvesi, neticesi şudur ki: Dua eden adam bilir ki, birisi var; onun sesini dinler, derdine derman yetiştirir, ona merhamet eder. Onun kudret eli her şeye yetişir. Bu büyük dünya hanında o yalnız değil; bir Kerîm Zat var, ona bakar, ünsiyet verir. Hem onun hadsiz ihtiyaçlarını yerine getirebilir ve onun hadsiz düşmanlarını def edebilir bir Zâtın huzurunda kendini tasavvur ederek bir ferah, bir inşirah duyup, dünya kadar ağır bir yükü üzerinden atıp Elhamdü lillâhi Rabbi'l-Âlemîn der.

Ya Mümin

Ya Mümin Esması :
Emniyet veren, temizleyen, hidayete ulaştıran anlamlarına gelir.
 

26 Nisan 2015 Pazar

Bilgilenme .

Recep ayında yapılan İyilikler.Tutulan oruçlar günahları temizler.Zira Receb.i şerifin isimlerinden birisi ŞEHRÜ .mutahhar dır.Günahlardan temizlenilmesi ve yüksek derecelere kavuşulması sebebi ile bu isim verilmiştir.Recep tövbe .hürmet ve ibadet ayıdır.Şaban muhabbet ve hizmet ayıdır Ramazan ise yakınlık ve hürmet ayıdır.
Receb aının mağfıret .Şaban ayının Şefaate ve Ramazan ayının sevapların kat kat verilmesine mahsus olduğu bildirilmiştir.Selam olsun İman edenlere

24 Nisan 2015 Cuma

Rabbim

Senin yolunda yürüyor gibi görünüp senden uzaklaşmak, kurbet atmosferinde iç içe firkat yaşamak, hep rızadan söz edip Gazap arkasından koşmak ne acıdır! Sen bizi kazanç yolu sanılan bu tür Haybet vadilerinde Ömür tüketmekten Muhafaza buyur ya Rabbi.Senın yolunda huzurla bu dünyadan  geçerken maddı ve manevi Mirasımızı Güzel eyle İnşallah 

23 Nisan 2015 Perşembe

Dua

Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karşı isyan kokan tavır ve davranışlardan arındır Ya Rabbi
Lisanlarımızı yalandan, gıybetten, senin sevmediğin, hoşnut olmadığın bütün kirli sözlerden temizle ya Rabbi
Kalblerimizi gösterişten v
e iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!
Her hal ve tavrımızı rızan istikametinde eyle ya Rabbi!
Niyetlerimizi ihlaslı kıl ya Rabbi! İmanlı Kuranlı yaşam 


Ve bize lütfettiğin bütün şeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi. gecenin hürmetine Amin 

MEVLANA TORUNU LALE YÖN İLE GÖNÜL SOHBETLERİ Bu gece:22:00


21 Nisan 2015 Salı

Abdülkadir Geylani (k.s)

Musibetlere sabredip tahammül göstermek ve her halükarda gerek kendisi, gerek aile efradı ve gerekse diğer insanlar hakkında ilahi kaza ve kaderin tamamına razı olmak da, İzet ve Celâl sahibi Allah’ı tanıyan (Ârif)  kişinin vasıfları cümlesindendir.. 

20 Nisan 2015 Pazartesi

YA BEDİ

Emsalsiz,benzersiz ve örneksiz olarak hayret verici alemleri yoktan icat edip yaratan,eser ve ihsanalarıyla her yerde ve her şeyde apacık görünen.


16 Nisan 2015 Perşembe

Bismillahirrhmanirrahim .Efendimize Selam olsun

Hoş Geldin, Sefa Geldin Ey Kutlu Doğum Zamanı.
Ey Mutlu Vakit ve Saat
Merhaba Ey ALLAHın Katip ve Şahit Meleği.
Şu Söylediklerimizi bizim için yaz
Sana Kavuşmaya inanmış ve emirlerini yerine getirmek için burada toplanmışız.
ALLAHım biz kendimize ve nefsimize zülüm ettik.
Sen bizim küçük ve büyük günahlarımızı bağışla,
Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz.
ALLAHım Bizi huyların en güzeline götür.
Çünkü onlara senden başka Götürecek kimse yoktur.
ALLAHım yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla,
Kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammed 

15 Nisan 2015 Çarşamba

Abdulkadır Geylanı Hz leri

  • Kaderin gelmesinden rahatsız olma, onu kimse döndüremez ve kimse engel olamaz. Takdir olunan şey mutlaka gerçekleşir
  • Bidâyetin [1] zorluklarına sabrederseniz nihayetin [2] rahatı size ulaşır.
  • Bidâyet sıkıntıdır, nihâyet ise sükûn.Kadere razı ol teslimiyet

14 Nisan 2015 Salı

Mevlana Hz lerinden Dua

  • Ey benim Halıkım!,yaratıcım! Sen beni belanın şerrinden muhafaza et, fakat onun yüzünden gelecek  lutuftan,ihsandan da mahrum etme.Rabbim gördüğüm,uğradığım belalara karşı,lutfet de şukredeyim.Geçüp gidince de neden şukretnedim dite hasret çekmeyeyim.

13 Nisan 2015 Pazartesi

Allaha Hamd Etmek

Allaha cok Hamd ve şükür etmektir Şükür ağızla olduğu gibi insanın azası ile yaptığı ile ta.zim itaat namaz oruç sadaka ve sair makbul hayırların cümlesi şükür sayılır. Cenabı ecelli ve ala şükür.edersenız elbette ziyade veririm .Küfran .ı nimet ve nankörlük edersenız azap eder ,aç bırakırım buyurur Cennete en evvel giren ler Allahu Azimüşaşana çok HAMD edenlerdir..Hamdolsun

YA MÜTEAL

YA MÜTEAL; Aklın alabileceği her şeyden pek yüce .
mahlukatın sıfatlarından uzak olan,bu sıfatların biriyle muttasıf olmaktan yüce ve ali olan.Her türlü benzetme ve tasavvurdan uzak ve üstün olan;her türlü kusurdan da münezzeh olan pak ve temiz olan.12 Nisan 2015 Pazar

BEREKET DUASI

Bereket İçin .3 5 7 Kez okunması uygundur
Yâ Allahu, yâ Rabbi, yâ Hayyü, yâ Kayyûmü, Yâ Zel Celâli ve ikram. Es’elüke bismikel azîmil-a’zami, enterzukanî helâlen tayyiben. Allahümme in kâne rızkunâ fissemâi enzilhu, ve in kâne fil ardi ezhirhu ve in kane ba’iden karribhu, ve in kâne kâriben yessirhü, ve in kâne kalîlen kessirhü ve in kâne kesîren ihfazhü bilbereket

11 Nisan 2015 Cumartesi

Zikrin Faydası .

Rızık istediğinde --.Lailahe İllallahül  Rezzak de .Seref arzu ettiğinde Lailahe illalahül Muizz söyle
İlim talep ettiğinde --.Lailleheillallahül Alim de
Sevgi ve Muhabbet talep ettiğinde.--Lailahe illallaahül Vedud zikrine devam et
Bir zalimden . kurtulmak için -.Lailaheillallahül Müntekime devam et .

10 Nisan 2015 Cuma

İsteğimiz

Kalp menfi duygulardan kurtulduğu ve günah hastalıklarından sıhhate kavuştuğu zaman, mahlukata karşı merhamet ve şevkatle dolar. Allahım şefkatli ve Merhametli olmaktan ayırma bizleri.
senin sevgine Talibiz .seni diler sana murad  ederiz .

8 Nisan 2015 Çarşamba

Şİfa Kanalı .

Yaşantımızda ,Allah.ın bizim için belirlediği Yasayı ve Rahmeti Değiştiremeyeceğimize İnanarak .Onun sevgisinin en Büyük Şifa olduğunu Bilelim.
Ya Selamu bu ismi şerif i 160 kere bir hastanın üzerine okunursa o hasta şifa bulur . İnşallah

7 Nisan 2015 Salı

İnsan

Bakınız .Allahu teala Hazretleri nin bizi dünyaya getirmesinde bir SIR var
İmtihan yeri olan bu dünya yaşamında da bir hüner var .
Bizler buraya Kemalimizi arttırmaya geldik Bizi kendisine halife tayin eden Allah.ımızı bilip sevmeye geldik .Ahıdlerimizi vefa etmeye .emanetlerimizi koruyup ehillerine teslim etmeye geldik

Bizler İlahi emirleri tutar haramdan kaçarsak ve yaratılan bütün mahlukata da şevkatli olabilirsek o zaman Halife İnsan oluruz .

6 Nisan 2015 Pazartesi

Kymetli Bir Esma


Bu güzel esma (Ya Fettah.Ya Rezzak şeklinde okunursa 797 defa
Muhteşem rızık Kapıları açılır. Yüksek enerji Boyutudur.Tüm enerjilerin rızık kavramı Altındadır

YA KAHHAR

"Yâ Kahhâr”
Her şeye her istediğini yapacak surette galip ve hâkim, cezayı hak edenleri hak ettikleri cezaya çarptırıp, kahredeceğini bildiren Yüce Allah’ın bir ism-i şerifidir.
“Kahrında hoş lutfunda hoş 
Kılma bizi aman bî-hoş 
Gönlümüze nurlu nakış 
Mühr eden sensin “Yâ Kahhâr”.

L.YÖN

İsyankarları kahreden hiçbir şekilde mağlup edilemeyen üstün gelinemiyen

5 Nisan 2015 Pazar

Kalp .

Hazreti  Peygamber efendimiz Buyurdular ki . Vücutta bir et parçası vardır ki. Onun ıslah olmasıyla bütün vücut ıslah olur Onun bozulmasıyla da vücut fesada uğrar Biliniz ki O kalptir .
Kalpler ancak Allah.ın zikri ile rahat bulur Buyurmuştur Kalpten sonra zikir başka letaife geçer .
ALLAH  bizleri Nurlandırsın Amin .

3 Nisan 2015 Cuma

Adem ve Alem

Adem Olmasa Alem Ne yapar ?
Alem olmassa Adem ne yapar ?
İkiside bir birini Tamamlar .
Alemin.mi Ademe ihtiyacı var
Ademin.
mi Aleme ihtiyacı var
Bu Sırrı ilahihiyi Hz Fahri alem Kainat Efendimiz Kur.anı Azimüşanda Ayeti şerif ile Kutsi hadisi şerif ile beyan etmiştir .

1 Nisan 2015 Çarşamba

Allahın Lutfunu isteyelim .

O Allahtan başka kendilerinden bir şeyler istedikleriniz var ya onlar size rızık verme güçleri yoktur.Rızkınızı  Allah.tan isteyiniz Yalnızca ona ibedet edin ve O.na şükredin
Kullarım benim hakkımda sorarlasa onlara çok yakın olduğumu söyle Benden isteyenlerin isteklerine hemen icabet ederim Bana Dua edinki hemen icabet edeyim .Hiç şüphesiz rızıkları veren Allah.tır O. güç ve kuvvet sahibidir Allah dilediğini dilediği mikttarda rızılandırır .
Abdulkadir Geylanıden ..