26 Mayıs 2016 Perşembe

PERŞEMBE GECESİ DUAMIZ

BİSMİLLAHIRRAHMANIRRAHIRRAHMANIRRAHIM

Yaşlıların ümit kaynağı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresizi Mevla-yı Müteal'e sonsuz hamd ü sena ediyor; bütün varlığı yüzü suyu hürmetine yarattığı Habib-i Ekrem'ine, O'nun güzide aile fertlerine ve seçkin yol arkadaşlarına salat-ü selam gönderiyor, acz u fakrımı şefaatçi yaparak bir kez daha sonsuz şefkat sahibi Rabbimin ulu dergahına sığınıyorum. "Günahdan tevbe eden kimse günah işlememiş gibi olur. Fakat bir taraftan istiğfar, diğer taraftan günah da ısrar eden ise el-iyazü billah- Cenab-ı Hakk ile istihza eden kimse gibi olur."

Bağışlama ve Tövbe ile büyük günahlar af olunduğu gibi mükerreren irtikab edilen küçük günahlar da, büyük günahlar arasına dahil olur. "Kalbinde nedamet olmadığı halde yalnız lisanen edilen istiğfar, yalancılar tövbesidir.


Cenab-ı Hakk'a tövbe ediniz. Muhakkak ki ben günde yüz defa Cenab-ı Allah'a tevbe ederim.

"Ne mutlu o kimseye ki defter-i a'malinde çokça istiğfar bulur. Yaptığımız bütün günahlara pişmanlık duyduğumuzu ifade etmemiz, bundan sonraki hayatımızda bir daha böyle günah ve kusurları işlemeyeceğimize Rabbimize söz vermemizdir. Günah ve kusurlarına pişmanlık duyup, üzüntü ve elem hisseden mü'min, önce şu bağışlanma duasını kabul etsın inşallah

Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azim el-kerim, ellezi la ilahe illa hüve'l-hayyü'l-kayyumü ve etubü ileyhi, tevbete abdin zalimin li-nefsihi, la yemlikü li-nefsihi mevten vela hayaten vela nuşura. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'lhidayete lena, innehu, hüve't-tevvabü'r-rahim." "Amentü billahi ve melaiketihi ve kutübihi ve Rusulihi ve'lyevmi'l-ahiri ve bi'lkaderi, hayrihi ve şerrihi minellahi teala ve'l-basü bade'l-mevt. Hakkun, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve Resulüh


Ya Settere'l uyub, Ya gaffare'z-zünub! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki oldu ise, cümlesine nadim oldum, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, Ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Adem Aleyhisselam, ahiri ise, Hazret'i Muhammed Aleyhisselam, bu kişi arasında sayılarını bilemeyeceğim kadar çok Peygamber gelmiş, ilahi kitapları tebliğ emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'an'ı Azimüşşan ve en son Peygamber de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır


Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente. Halegteni ve ene gabdüke ve ene gala ahdike ve vağdike mestedağtü eğuzü bike min şerri ma sanağtü ebuü leke bi niğmetike ğaleyye ve ebubü bi zenbi feğfirli feinnehu la yeğfiruzzünube illa ente. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. İlahi ya Rabbel alemin!


Allahım Eller asana acık yurekler dekı malum sen hak edenı bilir verirsin inşallah

İnşallah amin annem

Amentü billahi ve melaiketihi ve kutübihi, ve rusülihi vel yevmil ahiri, vebil kaderi, hayrihi ve şerrihi minellahi teala vel basü badel mevt

Hakkun;

Eşhedü ella ilahe illallah, ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü.
önce ademden ahavvadan gelen peygamberlerimiz V bızım Peygamberimiz tum evradı enbıyası ailesi ve pirlerimiz şehlerimiz evliya enbuya şehıt şüheda ve bil cümle ölmüşlerimizi Ruhlarında Dualarımızdan haberdar et

yaşayan bizleri selamet ile Ülkemize selamet ihsan eyle


okuyan katılan dostlarım ozelden gelen dualarımızı sen en ıyi bılırsın MUKAFATLANDIR ALLAHIM
borçlulara bolluk bereket
TÜM genclerimiz hayırlı evlılıkler hastalar şifa okul tahsılını yapanlara basarı

genclerimiz hayırlı evlılıkler hastalar şifa okul tahsılını yapanlara basarı

Evlat ısteyenlere hayırlı evlat hapıslerde haksız yatanlara tahlıye

evsızlere ev işsizlere iş inşallah

ömürüm ve ölümün hayırlısı sıralısı inşallah

savaşlara şehıtlere SON olsun.

bereketli geceler Hayırlı Cumalar ile AMIN DIYEN OKUYAN NASIBINI alsın

Sevgili ALLAH'ımız, bizleri seni bilen Emin Kullarından eyle! Ülkemizi Ezan'sız, Camii'siz, Camiil'erimizide İmamsız ve cemaatsiz bırakma Ya Rabbi! Ey ALLAH'ım, sen Affedicisin, Affetmeyi seversin, Ey Kerem ve İkram sahibi olan, Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbimiz, Cümle Ümmet-i Muhammedi Affeyle!
Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amme Yesüfun Ve Selamün Alel Mürselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha

1- Bismillahirrahmânirrahîm.
2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin
3- Errahmânir'rahim
4- Mâliki yevmiddin
5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în
6- İhdinessırâtel müstakîm
7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

AMİN


HER GÜN HER ZAMAN NAMAZLARIMDA ZİYARETLERİMDE DUALARIM SİZLERLE VAR OLUNUZ ARKADAŞLARIM VE DUA DOSTLARIM HAYIRLI GECELER OLSUN HAFTANIN BEREKETİ AGLAYAN GÖZLERİN GÜLMESİ DİLEĞİ İLE ALLAH RAHATLIK VERSIN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder