20 Ekim 2016 Perşembe

Cuma gecesi Duası zıkır

  • ESMA DUASI CUMA GECELERI OKUYUNUZ BESMELE İLE YA ALLAH ..ALLAHUMME İNNİ ESELUKE BİESMAİKELHUSNA.. YA ALLAH ..FALEM ENNEHU LA İLAHE İLLALLAH.. YA RAHMAN ..ERRAHMANÜ ALEMEL KURAN.. YA RAHIM..VEKANALLAHÜGAFUREN RAHIMA.. YA MALIK..MALİKİ YEVMİDDİN.. YA KUDDÜS ELMELEKÜ ELKUDDÜSÜSELAMU.. YA MÜTEAL..FETALLAHÜL MELİKÜL HAKKUL MÜBİN.. YA SELAM..VALLAHÜ YEDU İLA DARISSELAM.. YA MÜMİN..EL MÜNÜL MÜHEYMÜMİNÜLAZIZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBIR.. YA AZIZ.. VE KANALLAHÜ AZIYZEN HAKIMA.. YA HALIK..FETEBAREKKALLAHÜ AHSENÜL HALİKİN.. YA MUSAVVİR..HÜVELLEZİ AHIRÜ VEZZAHÜRÜ VEL BATIN.. YA ŞEKUR..İNNE RABBENA LEGAFURUN ŞEKUR.. YA BEDI..BEDIUSSEMAVATI VEL ARD.. YA ALIM..VE HÜVE BİKÜLLİ ŞEYIN ALIM.. YA ALIM..ALİMÜL GAYBI VEŞŞEHADE.. YA FETTAH.. RABBENA FETTAH BEYNENA VE BEYNE KAVMINE BİLHAKKI VE ENTE HAYRÜLFATIHİN.. YA. MÜBİN.. İNNA FETAHNALEKE MÜBİN.. YA MUHIT..VALLAHÜ BİMA TAMELUNE MUHIT.. YA KADIY..VALLAHÜ YAKDİ BİL HAK.. YA HASIP.. VEKANALLAHÜ ALA KÜLLİ ŞEYIN KADIR.. YA NASIR.. VE NIMEL MEVLA VE NİMENNASIR.. YA VASI..VE KANALLAHÜ KAHİRÜ FEVKA İBADIN.. YA GAFIR.. İNNALLAHE YAĞFIRUZZUNUBE CEMIA.. YA TAHIR.. İNNALLAHE YUHİBBÜL MUTETAHHIRIN. YA MEN LEYSE LEHÜ MİSLÜN VE LA ŞEBÜHÜN FIL ARDI VELA FISSEMAİ VE HÜVESSEMİUL ALİM.. VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLA HIL AZIYM VE SSALLALAHÜ ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALİHITTAYYİBİNET TAHIRINE BIRAHMETIKE YA ERHAMERRAHIMIN VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBIL ALEMİN AMİN...LALE YÖN

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder