5 Eylül 2015 Cumartesi

ESMA DUASI

ESMA DUASI 
CUMA GECELERI OKUYUNUZ BESMELE İLE YA .ALLAH ..ALLAHUMME İNNİ ESELUKE BİESMAİKELHUSNA YA ALLAH ..FALEM ENNEHU LA İLAHE İLLALLAH YA RAHMAN ..ERRAHMANÜ ALEMEL KURAN.YA RAHIM..VEKANALLAHÜGAFUREN RAHIMA.. YA MALIK..MALİKİ YEVMİDDİN..YA..KUDDÜS ELMELEKÜ.ELKUDDÜSÜSELAMU..YA M ÜTEAL.FETALLAHÜL MELİKÜL HAKKUL MÜBİN.YA SELAM. VALLAHÜ YEDU İLA DARISSELAM..YA..MÜMİN.EL.MÜNÜL MÜHEYMÜMİNÜLAZIZÜL CEBBARÜL MÜTEKEBBIR..YA. AZIZ. VE KANALLAHÜ AZIYZEN HAKIMA.YA HALIK..FETEBAREKKALLAHÜ..AHSENÜL.HALİKİN..YA MUSAVVİR..HÜVELLEZİ..AHIRÜ.VEZZAHÜRÜ.VEL BATIN.. YA ŞEKUR..İNNE RABBENA LEGAFURUN.ŞEKUR..YA BEDI..BEDIUSSEMAVATI.VEL ARD.... YA ALIM.VE HÜVE BİKÜLLİ ŞEYIN ALIM..YA. ALIM. ALİMÜL GAYBI.VEŞŞEHADE.YA. FETTAH. RABBENA FETTAH BEYNENA VE BEYNE KAVMINE BİLHAKKI VE ENTE HAYRÜLFATIHİN.YA. MÜBİN. İNNA FETAHNALEKE MÜBİN.YA. MUHIT. VALLAHÜ BİMA TAMELUNE MUHIT.YA. KADIY..VALLAHÜ YAKDİ. BİL HAK.YA HASIP. VEKANALLAHÜ.ALA KÜLLİ ŞEYIN KADIR. YA.NASAIR VE NIMEL MEVLA VE NİMENNASIR YA..VASI.VE KANALLAHÜ. KAHİRÜ. FEVKA İBADIN.YA..GAFIR. İNNALLAHE YAĞFIRUZZUNUBE CEMIA..YA.TAHIR. İNNALLAHE YUHİBBÜL MUTETAHHIRIN.YA..MEN. LEYSE LEHÜ MİSLÜN VE LA ŞEBÜHÜN FIL ARDI VELA FISSEMAİ VE HÜVESSEMİUL ALİM. VELA HAVLE VELA KUVVETE İLLA BİLLA HIL AZIYM VE SSALLALAHÜ ALA SEYYIDINA MUHAMMEDIN VE ALİHITTAYYİBİNET TAHIRINE BIRAHMETIKE 
YA ERHAMERRAHIMIN VELHAMDÜ LİLLAHİ RABBIL ALEMİN

 AMİN.. LALE YÖN
Hiç yorum yok:

Yorum Gönder